„[…] Konieczność spędzenia pewnego czasu w innych krajach Unii – powinna być obowiązkowa nie tylko dla studentów, ale i dla taksówkarzy, hydraulików, robotników.
UMBERTO ECO

Trzydziestoletnia historia mobilności studentów w programach Erasmus i Erasmus+ dała Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe. Trudno przecenić rolę tego największego w Europie programu międzynarodowej wymiany akademickiej w procesie integracji europejskiej, poszerzania współpracy naukowej i wspierania rozwoju uczelni oraz możliwości ich pracowników i studentów.

15 czerwca 1987 r. Wspólnoty Europejskie zdecydowały o uruchomieniu programu Erasmus. Bez przesady można powiedzieć, że ten dzień jest ważny dla milionów ludzi. Wtedy bowiem uznano, że wymiana myśli i poglądów pomiędzy obywatelami różnych krajów, studiowanie w międzynarodowej grupie, wspólne przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne są na tyle ważne, że trzeba je wspierać i nadać im formalne ramy.

Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Program Erasmus w Polsce ma historię krótszą niż 30 lat – uczestniczymy w nim od roku akademickiego 1998/99 – ale uczelnie, które rozpoczęły swoją przygodę z Erasmusem pod koniec lat 90. na pewno nie wyobrażają już sobie bez niego akademickiej rzeczywistości. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, a od roku 2014 jest częścią programu Erasmus+, programu Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu, przewidzianego na lata 2014-2020.

Aktualności

Pokaż wszystkie »

SZUKAMY AMBASADORÓW PROGRAMU ERASMUS+

W wielu z wydarzeń planowanych w związku z obchodami trzydziestolecia programu Erasmus wezmą udział „ambasadorzy programu Erasmus”. W każdym państwie wybierane będą osoby, które dzięki udziałowi w programie Erasmus odmieniły swoje życie i osiągnęły sukces zawodowy. Wyboru dokonamy na podstawie wpływu, jaki program Erasmus miał na życie zawodowe i prywatne uczestników ankiety. Zadaniem ambasadorów będzie zachęcanie innych studentów i pracowników do skorzystania z możliwości zmiany życia i poszerzenia horyzontów, jakie oferuje program.