17Lut2015

A Land with no Map

Rodzaj spotkania: międzynarodowe szkolenie
Termin spotkania: 17-22 lutego 2015
Miejsce spotkania: Konstancin-Jeziorna, Polska
Termin zgłoszeń: 25 grudnia 2014
Erasmus+ Młodzież

 

Cel i tematyka:

„A land with no map” to międzynarodowe szkolenie skierowane do osób pracujących z młodzieżą  (m.in. w organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych, ośrodkach zajmujących się młodzieżą, miejscach skupiających społeczność lokalną etc.), dające im możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania przedsiębiorczej postawy i inicjatywności młodych ludzi, między innymi poprzez realizację projektów Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym rozumieniem przedsiębiorczości, ujętym w publikacji „Kieszonkowy Inspirator Przedsiębiorczości”.

Profil uczestnika:

W szkoleniu weźmie udział 25 osób, które:

  • pracują/współdziałają z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych, ośrodkach młodzieżowych,  miejscach skupiających społeczność lokalną itp.;
  • w pracy z młodymi ludźmi zachęcają ich do podejmowania inicjatywy i przekładania pomysłów na działanie;
  • zamierzają współdziałać z młodzieżą w kierunku przygotowania i przeprowadzenia projektu Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej;
  • władają językiem angielskim w stopniu wysoce komunikatywnym;
  • są pełnoletnie;
  • mogą wziąć udział w całości szkolenia (4 pełne dni szkoleniowe, 17.02 i 22.02 to dni poświęcone na podróż)
  • pochodzą z jednego z Krajów Programu w rozumieniu programu Erasmus+.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 25 grudnia 2014 roku  za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). Na stronie zamieszczono bardziej szczegółowe informacje dotyczące seminarium. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie rozpocznie się 17 lutego 2015 r. o godzinie 18.00 i zakończy 21 lutego 2014 r. o godzinie 19.00 (wyjazd uczestników zaplanowano 22 lutego rano). Warunkiem uczestnictwa jest udział w całym szkoleniu.

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży międzymiastowej (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania, w Warszawie i na trasie Warszawa – Konstancin-Jeziorna) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i dowodu na wkład własny.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na wydarzenie, w innym przypadku jako wkład własny potraktowany zostanie najtańszy przesłany bilet.

Posiadanie ubezpieczenia jest odpowiedzialnością uczestnika.

Kontakt:

Magdalena Paszkowska

mpaszkowska@frse.org.pl

Kategorie