Materiały Akademii Erasmus+

Zapraszamy do korzystania z naszego zbioru materiałów prezentowanych podczas spotkań organizowanych w ramach Akademii Erasmus+.

Spis wszystkich minionych wydarzeń znajduje się w archiwum Akademii Erasmus+.

2019

 • Prezentacja przedstawicielek Narodowej Agencji Programu Erasmus+ – Anny Bieleckiej i Katarzyny Żarek [PDF] – obejmująca następujące części:
  • Wprowadzenie do Partnerstw strategicznych i statystyki
  • Charakterystyka Partnerstw strategicznych i statystyki
  • Planowanie budżetu projektu zgodnie z zasadami programu Erasmus+
  • Kryteria merytorycznej oceny wniosków i procedura wnioskowania
  • Omówienie formularza wniosku na 2019 r.
 • Prezentacja beneficjenta – Politechnika Poznańska, dr inż. Maciej Szafrański, mgr inż. Krzysztof Jakubiak [PDF]

2018

 • Jak_promowac_mobilnosc_Erasmus+_wsrod_studentow_cz.1 [PDF]
 • Jak_promowac_mobilnosc_Erasmus+_wsrod_studentow_cz.2 [PDF]
 • Zakwaterowanie_w_miejscu_studiowania_odbywania_praktyki-czy_to_problem_cz.1 [PDF]
 • Zakwaterowanie_w_miejscu_studiowania_odbywania_praktyki-czy_to_problem_cz.2 [PDF]
 • Zaliczenie_okresu_studiow_praktyki_zagranicznej-mit_i_fakty_cz.1 [PDF]
 • Zaliczenie_okresu_studiow_praktyki_zagranicznej-mit_i_fakty_cz.2[PDF]
 • Plusy_minusy_mobilnosci_studentow_oczami_studenta_i_pracownika [PDF]

 • EUA perspective on the recent developments in the European higher education, Anna-Lena Claeys-Kulik, European University Association [PDF]
 • Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego – perspektywa polska, dr hab. Ewa Chmielecka, Zespół Boloński KRASP [PDF]
 • EUA perspective on the European Universities initiative, Anna-Lena Claeys-Kulik, European University Association [PDF]
 • Uniwersytety Europejskie – scenariusze; perspektywa polskiego systemu szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [PDF]
 • Poziom 5 PRK w szkolnictwie wyższym – wyniki badań, dr hab. Ewa Chmielecka, Zespół Boloński KRASP [PDF]
 • Szkoły doktorskie jako nowy sposób organizacji kształcenia, dr hab. Beata Mikołajczyk i prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[PDF]

 • Prezentacja Erasmus+Sport_ komisja Europejska [PDF]
 • Prezentacja EKS [PDF]
 • Prezentacja Europejski Tydzień Sportu [PDF]
 • Fundusze Strukturalne cz. I [PDF]
 • Fundusze Strukturalne cz. II [PDF]
 • Polskie Projekty Erasmus + [PDF]
 • Przykłady Funduszy strukturalnych na rzecz sportu [PDF]

 • Przegląd oferty programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego – konkurs 2019 – Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, FRSE [PDF]
 • Projekty wielostronne dla szkół wyższych, wspierające współpracę z krajami partnerskimi w świetle Przewodnika po programie Erasmus+ 2019 – Małgorzata Członkowska – Naumiuk, Zespół Partnerstw strategicznych, FRSE [PDF]
 • Założenia programu Erasmus+ na lata 2021-2027 – Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, FRSE [PDF]
 • Cechy dobrze przygotowanego projektu wielostronnego w programie Erasmus+ – Katarzyna Żarek, Zespół Partnerstw strategicznych, FRSE [PDF]
 • Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (CBHE) – Wskazówki dotyczące wniosku od pracownika NAAnna Bielecka, Zespół Partnerstw strategicznych, FRSE [PDF]
 • Projekt CBHE „Development of two cycle innovative curricula in microelectronic engineering” (DOCMEN) – Kinga Korniejenko, koordynator projektu, Politechnika Krakowska [PDF]
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EM JMDs) – Wskazówki dotyczące wniosku od pracownika NA –  Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, FRSE [PDF]
 • Projekt EMJMD „Materials for Energy Storage and Conversion +” (MECS) – prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, koordynator projektu, Politechnika Warszawska [PDF]

 • Kompetencje kluczowe, oferta programu Erasmus+ i platforma EPALE – prezentacja Narodowej Agencji Programu Erasmus+ [PDF]
 • Możliwości działań bibliotek w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych z punktu widzenia inicjatyw ogólnokrajowych – Magdalena Krasowska-Igras, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [PDF]
 • Jak biblioteki rozwijają kompetencje kluczowe dorosłych? Przykłady działań – Anita Rucioch-Gołek, Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu [PDF]
 • Jak biblioteki rozwijają kompetencje kluczowe dorosłych? Przykłady działań – dr Maria Jedlińska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie [PDF]
 • Jak muzea rozwijają kompetencje kluczowe dorosłych? Przykłady działańMałgorzata Waszczuk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN [PDF]
 • Jak muzea rozwijają kompetencje kluczowe dorosłych? Przykłady działań  – Katarzyna Szczygieł i Anna Walczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie [PDF]
 • Jak domy kultury rozwijają kompetencje kluczowe dorosłych? Przykłady działań – Joanna Kinowska i Tomasz Zadróżny, Służewski Dom Kultury [PDF]
 • Jak domy kultury rozwijają kompetencje kluczowe dorosłych? Przykłady działań – Maria Goldstein, Poleski Ośrodek Sztuki [PDF]

 • Zasady realizacji projektów wynikające z umowy finansowej – Katarzyna Żarek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ [PDF]
 • Zasady finansowania i rozliczania projektów – Dorota Wojdyga , Narodowa Agencja Programu Erasmus+ [PDF]
 • Finanse w praktyce – Magdalena Fit, Dolnośląska Szkoła Wyższa [PDF]
 • Zarządzanie projektem w praktyce – umowy partnerskie i warunki współpracy – dr inż. Piotr Czekalski, Politechnika Śląska [PDF]
 • Zarządzanie projektem w praktyce – dr inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza [PDF]
 • Narzędzia informatyczne do obsługi projektów – Mobility Tool+, FRSE Online; Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ – Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ [PDF]
 • Warsztaty z Impact+ Tool [PDF]

 • Kick-off meeting – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – konkurs 2018 [Pobierz prezentacje]
 • Aspekty finansowe dotyczące rozliczenia projektu [Pobierz prezentacje]
 • Praktyczne wskazówki nt. realizacji projektu na podstawie doświadczeń beneficjenta – projekt DIDEL[PDF]

 • Aspekty formalne i jakościowe związane z realizacją projektów Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych [Pobierz prezentacje]
 • Projekty mobilności edukacyjnej w sektorze Edukacja dorosłych – zarządzanie finansami w projektach z konkursu 2018 [Pobierz prezentacje]

 • Zasady realizacji projektów i raportowania w akcji 1 w sektorze Edukacja dorosłych [Pobierz prezentacje]
 • Zarządzenie finansami w projektach realizowanych w akcji 1 w sektorze Edukacja dorosłych [Pobierz prezentacje]

 • Podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” KA103 i KA107 [Pobierz prezentacje]

2017

 • Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego – Zasady realizacji projektów wynikające z umowy (2017) [pobierz prezentację]
 • Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego – Zarządzanie finansami (umowy 2017) [pobierz prezentację]

 • Erasus+ Edukacja dorosłych, specyfika sektora, aspekty formalne i jakościowe, monitoring projektów [pobierz prezentację]
 • Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Zarządzenie finansami [pobierz prezentację]
 • EPALE – ePlatforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie  [pobierz prezentację]
 • Upowszechnianie wyników projektów – narzędzia publikacji i techniczne zastosowanie licencji Creative Commons [pobierz prezentację]

 • Spotkanie wprowadzające do realizacji mobilności z krajami programu i krajami partnerskimi KA103-2017 i KA107-2017; FRSE [pobierz prezentację]
 • Mobilność pracowników – zasady programu Erasmus+ w zderzeniu z praktyką; FRSE [pobierz prezentację]
 • Organizacja mobilności pracowników w programie Erasmus+, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [pobierz prezentację]
 • Mobilność pracowników – zasady programu Erasmus+ w zderzeniu z praktyką; Politechnika Poznańska [pobierz prezentację]
 • Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych, Uniwersytet Warszawski [pobierz prezentację]
 • Prawo autorskie i otwarte licencje co każdy Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ wiedzieć powinien [pobierz prezentację]

Doskonalenie zawodowe kadry w ramach programu Erasmus+ inspiracje, sukcesy, dobre praktyki:

 • Edukacja Szkolna – Ewa Kotz, Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie [pobierz prezentację]
 • Edukacja Dorosłych – Agnieszka Grzelka, Stowarzyszenie MONAR w Warszawie [pobierz prezentację]
 • Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły – prezentacja z badania wpływu projektów mobilności Erasmus+ dla szkolnej kadry edukacyjnej – Michał Pachocki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [pobierz prezentację]
 • Prezentacja oferty doskonalenia zawodowego – Agnieszka Brodowska, kierownik Wydziału Upowszechniania Zasobów, Ośrodek Rozwoju Edukacji [pobierz prezentację]

Prezentacja narzędzi wspierających jakość mobilności kadry:

 

Zobacz zdjęcia z seminarium

 • Podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” KA103 i KA107 [pobierz prezentację]

Prezentacje wprowadzające do tematyki Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego w konkursie wniosków w 2017 r.:

Pobierz prezentacje ze spotkania:

 • Idea i priorytety Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego | Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ [pobierz prezentację]
 • Przykłady projektów Partnerstw strategicznych:
  • prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, projekt Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego z 2014 r. pt. „Virtual Game Method in Higher Education” [pobierz prezentację]
  • Urszula Pierzchalska, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, projekt Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego z 2015 r. pt. „Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe” [pobierz prezentację]
 • Wskazówki od Narodowej Agencji i od eksperta oceniającego wnioski | Joanna Szczecińska, ekspert Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ [pobierz prezentację]

Pobierz prezentacje:

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu oraz galerii zdjęć z wydarzenia.

2016

 • Działania wspierające współpracę z uczelniami europejskimi i pozaeuropejskimi w świetle założeń Przewodnika po programie Erasmus+ 2017 i zaproszeń do składania wniosków 2017 | Beata Skibińska, Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [pobierz prezentację]
 • Praktyczna strona działania w akcji Jean Monnet | Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji [pobierz prezentację]
 • Prezentacja projektu CBHE „Master Curriculum, Capacity Building and Network Development in Traffic Safety in Egypt, Jordan and Lebanon MENA-SAFE” koordynowanego przez Politechnikę Gdańską realizowanego w partnerstwie z Jordanią, Egiptem, Libanem, Hiszpanią i Szwecją | Maciej Sawicki, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej [pobierz prezentację]
 • „Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, Main characteristics & how to write a competitive proposal” | Paivi Hernesniemi, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli [pobierz prezentację]
 • „Tempus and Erasmus+ in Jordan: Impact, Success Factors, and Challenges” | dr Reem Al Khader, przedstawicielka Krajowego Biura Programu Erasmus+ w Jordanii [pobierz prezentację]

 • Sesja I – Zasady finansowania mobilności edukacyjnej z krajami programu (KA103) i krajami partnerskimi (KA107) w roku 2016/17 [pobierz prezentację]
 • Sesja II – Mobilność studentów a proces dydaktyczny [pobierz prezentację]
 • Sesja III
 • Sesja IV
  • Narzędzia informatyczne powiązane z realizacją projektów KA103 i KA107 oraz pierwsze analizy dotyczące jakości i przydatności informacji zawartych w raportach końcowych [pobierz prezentację]
  • Upowszechnianie rezultatów projektów w programie Erasmus+ [pobierz prezentację]
 • Sesja V – Bezpieczeństwo stypendystów wyjeżdżających za granicę [pobierz prezentację]

 • Podstawowe informacje z zakresu realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” KA103 i KA107 [pobierz prezentację]

 • Wprowadzenie do tematyki oraz ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, Anna Bielecka, FRSE [pobierz prezentację]
 • Planowanie budżetu projektu zgodnie z zasadami programu Erasmus+, Katarzyna Żarek, FRSE [pobierz prezentację]
 • Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny, Małgorzata Członkowska-Naumiuk, FRSE [pobierz prezentację]
 • Omówienie formularza wniosków o Partnerstwa strategiczne, Anna Bielecka, Katarzyna Żarek, FRSE [pobierz prezentację]

Prezentacje:

 • Ogólna charakterystyka akcji Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, Anna Bielecka, FRSE [pobierz prezentację]
 • Prezentacja projektu realizowanego w ramach akcji Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – „Freely Accesible Central European Soil”, dr Marcin Świtoniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [pobierz prezentację]
 • Jak zaplanować budżet projektu zgodnie z zasadami programu Erasmus+?, Katarzyna Żarek, FRSE [pobierz prezentację]
 • Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny, Małgorzata Członkowska-Naumiuk, FRSE [pobierz prezentację]
 • Omówienie formularza wniosków o Partnerstwa strategiczne, Anna Bielecka, Katarzyna Żarek, FRSE [pobierz prezentację]

2015


Prezentacje (w j. angielskim):

 • Erasmus+ in Higher Education: Overview of International dimension of Erasmus+, Roisin McCabe Anastasios Tsirakidis, Beata Skibińska [PDF]
 • Higher Education in Israel & Erasmus+: National Priorities and Opportunities for International Academic Collaboration, Kathrin Theurillat [PDF]
 • IRIS – Fostering Academic International Relations in Israeli Colleges to Promote Education, Research and Innovation – Presentation of a TEMPUS project with EU – IL cooperation, dr inż. Marek Polak [PDF]
 • Experts tables for:
  • International credit mobility (credit mobility with partner countries), Beata Skibińska [PDF]
  • Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Anastasios Tsirakidis [PDF]
  • Capacity Building in Higher Education, Roisin McCabe [PDF]

Prezentacje:

Prezentacje:

Prezentacja:

 • Zasady realizacji umowy „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” z krajami partnerskimi w roku akademickim 2015/2016 [pobierz prezentację]

Prezentacje:

Prezentacje:

Prezentacje:

 • Przegląd i charakterystyka działań o charakterze projektowym w programie Erasmus+, Beata Skibińska [pobierz prezentację]
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego – charakterystyka i zasady finansowania, Anna Bielecka [pobierz prezentację]
 • Przygotowanie projektu PS w oparciu o kryteria przyznania dofinansowania (kryteria oceny), Katarzyna Żarek [pobierz prezentację]
 • Prezentacja formularza wniosku o Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego, Anna Bielecka [pobierz prezentację]
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, Beata Skibińska [pobierz prezentację]
 • „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego”, czyli capacity building in the field of higher education (CBHE), Katarzyna Żarek [pobierz prezentację]
 • Sojusze na rzecz wiedzy, Anna Bielecka [pobierz prezentację]

Prezentacje:

 • Wprowadzenie do tematyki Partnerstw strategicznych, Anna Bielecka [pobierz prezentację]
 • Ogólna charakterystyka akcji Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego, Małgorzata Członkowska-Naumiuk [pobierz prezentację]
 • Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne, Anna Bielecka [pobierz prezentację]
 • Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny, Katarzyna Żarek [pobierz prezentację]
 • Prezentacja projektu realizowanego w ramach akcji Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego – projekt „Innovative Education towards the Needs of the Organic Sector”, dr inż. Dominika Średnicka-Tober, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [pobierz prezentację]
 • Prezentacja formularza wniosku o Partnerstwa strategiczne, Katarzyna Żarek, Małgorzata Członkowska-Naumiuk [pobierz prezentację]

Prezentacje:

Prezentacje:

Prezentacje:

 • Charakterystyka projektów typu „Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich” w programie Erasmus+ a program TEMPUS IV – podobieństwa i różnice, Beata Skibinska [pobierz prezentację]
 • Zasady realizacji i finansowania projektów typu „Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich” Erasmus+, Anna Bielecka [pobierz prezentację]
 • Projekty typu „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich” – OCENA WNIOSKÓW, Katarzyna Żarek [pobierz prezentację]
 • Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu „Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich”, Małgorzata Członkowska-Naumiuk  [pobierz prezentację]
 • National and regional priorities in capacity building projects, Parviz Baghirov [pobierz prezentację]
 • Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP, Katarzyna Riley, Marcin Gońda [pobierz prezentację]
 • Formularz wniosku – projekty typu „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich”, Katarzyna Żarek, Małgorzata Członkowska-Naumiuk [pobierz prezentację]

2014

Prezentacje:

Skrótowe opisy akcji w języku angielskim:

 • Erasmus+, Capacity Building in the field of higher education, Key Action 2 [PDF]
 • Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Key Action 1 [PDF]
 • Erasmus+, “Jean Monnet Activities” [PDF]
 • Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions (częściowo kontynuacja programu Erasmus Mundus Joint Doctorates) [PDF]

Prezentacje:

 • Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego szansą na jego przemiany i rozwój – Maria Bołtruszko, MNiSW [pobierz prezentację]
 • Jak rozumieć pojęcie „wspólne studia”? Przegląd definicji wspólnych studiów oraz wspólnego dyplomu. Jak program Erasmus+ może wspierać uczelnie realizujące oraz zamierzające realizować wspólne studia? – Beata Skibińska, FRSE [pobierz prezentację]
 • Wykorzystanie wspólnych studiów jako narzędzia realizacji strategii internacjonalizacji w świetle rezultatów projektu INTERUV „Joint study programmes – facilitator for university internationalisation”, koordynowanego przez FRSE – Anna Bielecka, FRSE [pobierz prezentację]
 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees w programie Erasmus+ – Anna Bielecka, FRSE [pobierz prezentację]
 • Studia realizowane przy wsparciu programu Erasmus Mundus – International Masters in Russian, Central and East European Studies prof. dr hab. Zdzisław Mach, Uniwersytet Jagielloński [pobierz prezentację]
 • Studia realizowane bez wsparcia programów europejskich – EUROPA MASTER – dr Joanna Kulska, Uniwersytet Opolski [pobierz prezentację]

Prezentacje:

Prezentacje:

Raporty:

Filmy:

Wystawa [PDF]

Prezentacje: