Spotkania na ważny temat

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dba o stały rozwój beneficjentów i podnoszenie jakości realizowanych przez nich projektów. W tym celu organizuje tematyczne spotkania monitoringowe, stanowiące okazję do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń.

Nadchodzące wydarzenia

Obecnie brak nadchodzących wydarzeń w tej kategorii.

Odbyły się

Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych
Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych
Planuj i upowszechniaj rezultaty projektów [plakat]
Planuj i upowszechniaj rezultaty projektów [plakat]