Badania stanowią naukowe poparcie efektów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dostarczają aktualnych i rzetelnych informacji na temat wpływu środków unijnych na beneficjentów z Polski i z zagranicy oraz przyczyniają się do promocji europejskich programów edukacyjnych.