Badania stanowią naukowe poparcie efektów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dostarczają aktualnych i rzetelnych informacji na temat wpływu środków unijnych na beneficjentów z Polski i z zagranicy oraz przyczyniają się do promocji europejskich programów edukacyjnych.

RAY – Analiza badawcza I monitoring programu Erasmus+ Młodzież

RAY (Research-based analysis of Erasmus+ Youth) to międzynarodowy projekt badawczy 28 Narodowych Agencji programu Erasmus+. Skupia się na analizie efektów uczenia się podczas projektów edukacyjnych edukacji pozaformalnej.

Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne

Badanie realizowane jest przez Narodowe Agencje programu Erasmus+ z Polski, Litwy i Węgier i ma na celu analizę wpływu, jaki wolontariusze wywierają na społeczność lokalną, w której odbywają swój blisko roczny wolontariat.

Analiza potrzeb młodych ludzi z mniejszymi szansami w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu

Badanie jest prowadzone przez Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA, Centrum Zasobów na rzecz Włączania SALTO oraz przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Austrii i Finlandii.

Badanie elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

W 2015 roku Fundacja zrealizowała badanie platformy EPALE – nowego narzędzia Komisji Europejskiej, skierowanego do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych.

Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej

Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w sektorze Edukacji szkolnej, jak i zidentyfikowania dobrych praktyk wśród beneficjentów.

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY

Jak program „Młodzież w działaniu” wpływa na młodych ludzi i osoby pracujące z młodzieżą? Jakie kompetencje zdobywają i czego się uczą podczas realizacji projektów osoby w nim uczestniczące? Jaki jest wpływ projektów na ich postawy, zachowania czy wartości?

Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy

Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy...

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” – RAY

Prezentujemy raport ze specjalnego badania RAY, który nie tylko opisuje kompetencje zdobywane przez uczestników projektów, lecz także analizuje sytuacje, w których zachodzi proces uczenia się.

Analiza badawcza programu „Młodzież w działaniu” - RAY

skrócona wersja angielska raportu

Prezentujemy raport ze specjalnego badania RAY, który nie tylko opisuje kompetencje zdobywane przez uczestników projektów, lecz także analizuje sytuacje, w których zachodzi proces uczenia się.

Fundusz pełen wiedzy

Raport z badania ewaluacyjnego projektów zrealizowanych
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego

Statystyki programu Erasmus+

Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami przedstawiającymi wyniki realizacji programu Erasmus+.

Aktualności

Pokaż wszystkie »

Zespół Analiz Programowych

  • Tadeusz Wojciechowski, zastępca dyrektora: twojciechowski@frse.org.pl, tel. 224-631-267
  • Mateusz Jeżowski: mjezowski@frse.org.pl, tel. 224-631-433
  • Michał Pachocki: mpachocki@frse.org.pl, tel. 224-631-553
  • Joanna Dąbrowska-Resiak: jdabrowska@frse.org.pl, tel. 224-631-417
  • Jakub Łyszkowski: jlyszkowski@frse.org.pl, tel. 224-631-554
  • Bogdan Sot: bsot@frse.org.pl, tel. 224-631-129