Analiza potrzeb młodych ludzi z mniejszymi szansami w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu

Badanie jest prowadzone przez Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA, Centrum Zasobów na rzecz Włączania SALTO oraz przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Austrii i Finlandii.

Badanie ma na celu zidentyfikowanie grupy osób z mniejszymi szansami w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu, który jest jednym z priorytetowych obszarów dla programu Erasmus+ Młodzież, oraz diagnozę ich potrzeb. Wyniki badania przyczynią się do lepszego zrozumienia beneficjentów z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu oraz do skuteczniejszej odpowiedzi na ich potrzeby.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!