Badanie wpływu projektów mobilności realizowanych w sektorze edukacji szkolnej (projekt międzyagencyjny)

Projekt został zainicjowany przez litewską Narodową Agencję Programu Erasmus+, zarówno w celu dokonania jakościowej analizy projektów w sektorze Edukacji szkolnej, jak i oceny rezultatów oraz zidentyfikowania dobrych praktyk wśród beneficjentów w krajach objętych badaniem. Głównym celem aktywności jest zbadanie wpływu projektów mobilności kadry edukacji szkolnej, zarówno na uczestników wyjazdów, jak i  na zwiększenie potencjału placówek realizujących projekty. Oprócz strony litewskiej, w aktywnościach badawczych biorą również udział Narodowe Agencje z Niemiec, Estonii, Finlandii oraz Polski. Zgodnie z założeniami projektu litewscy koordynatorzy odpowiadają za opracowanie dyspozycji do badania oraz standaryzację aktywności badawczych we wszystkich pięciu krajach partnerskich. Badanie zostanie zakończone w czerwcu 2016 roku.. Wyniki zostaną zebrane i opracowane w ramach raportów krajowych, a następnie udostępnione litewskim ekspertom wiodącym, odpowiedzialnym za przygotowanie ostatecznej wersji raportu podsumowującego wszystkie zrealizowane badania.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!