Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne

Badanie realizowane jest przez Narodowe Agencje programu Erasmus+ z Polski, Litwy i Węgier i ma na celu analizę wpływu, jaki wolontariusze wywierają na społeczność lokalną i na grupy docelowe organizacji, w których odbywają swój blisko roczny wolontariat.

Badanie składa się z trzech etapów:

  • Analiza społeczności lokalnej i grupy docelowej organizacji przed przyjazdem wolontariusza;
  • Badanie społeczności lokalnej i grupy docelowej organizacji podczas pracy wolontariusza;
  • Badanie społeczności lokalnej i grupy docelowej organizacji po wyjeździe wolontariusza.

Badanie zakończy się na początku roku 2016 i wtedy opublikowane zostaną jego wyniki.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!