Badanie wpływu Wolontariatu europejskiego (EVS) na społeczności lokalne

Badanie realizowane jest przez Narodowe Agencje programu Erasmus+ z Polski, Litwy i Węgier i ma na celu analizę wpływu, jaki wolontariusze wywierają na społeczność lokalną i na grupy docelowe organizacji, w których odbywają swój blisko roczny wolontariat.

Badanie składa się z trzech etapów:

  • Analiza społeczności lokalnej i grupy docelowej organizacji przed przyjazdem wolontariusza;
  • Badanie społeczności lokalnej i grupy docelowej organizacji podczas pracy wolontariusza;
  • Badanie społeczności lokalnej i grupy docelowej organizacji po wyjeździe wolontariusza.

Badanie zakończy się na początku roku 2016 i wtedy opublikowane zostaną jego wyniki.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback