Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012-2016). W szczególności skupiono się w nim na:

  • ocenie wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w ramach FSS;
  • ocenie jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS;
  • ocenie tego, jak  projekty realizowane w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniły się do osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych FSS.

Badanie ewaluacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta on-line) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci oceniający wnioski.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!