Mobilni badacze Erasmus+ to sieć młodych badaczy z całej Polski, która na zlecenie FRSE realizuje badania ilościowe i jakościowe dotyczące efektów i oddziaływania programu Erasmus+.

Główne cele

  • przeprowadzanie badań jakościowych i ilościowych dostarczających danych o efektach i oddziaływaniu programu Erasmus+;
  • zapewnienie zróżnicowania geograficznego dostarczanego materiału badawczego;
  • dostarczanie danych jakościowych uzupełniających dane ilościowe zbierane przez FRSE;
  • przyczynianie się do lepszego poznania efektów programów edukacyjnych i wzrostu ich uznawalności;
  • kreowanie wizerunku FRSE jako rzetelnej instytucji będącej nie tylko grantodawcą, ale też źródłem wiedzy na temat grup docelowych i instytucji, będących beneficjentami przyznawanych przez FRSE środków;
  • nawiązanie współpracy partnerskiej z grupą ekspertów wspierających FRSE w realizacji badań i innych merytorycznych zadań.

Mobilni badacze

Sylwia Bruna
Profil badacza

Natalia Hoffman
Profil badacza

Barbara Moś
Profil badacza

Michał Eryk Południok
Profil badacza

Justyna Woźniak
Profil badacza

Przemysław Zwolan
Profil badacza

Sonia Styrkacz
Profil badacza
Michał Chełmiński
Profil badacza
Julia Drąg
Profil badacza