RAY – Analiza badawcza I monitoring programu Erasmus+ Młodzież

RAY (Research-based analysis of Erasmus+ Youth) to międzynarodowy projekt badawczy 28 Narodowych Agencji programu Erasmus+. Skupia się na analizie efektów uczenia się podczas projektów edukacyjnych edukacji pozaformalnej.

Cele analizy badawczej RAY są następujące:

  • przyczynianie się do podniesienia jakości programu Erasmus+ Młodzież;
  • rozwijanie polityki młodzieżowej opartej na badaniach i analizie danych;
  • zrozumienie procesów zachodzących podczas edukacji w warunkach pozaformalnych.

Analiza badawcza RAY korzysta z metod ilościowych i jakościowych:

  • kwestionariusze on-line przy użyciu platformy LimeService (jednakowe dla wszystkich krajów) dla uczestników projektów;
  • kwestionariusze on-line przy użyciu platformy LimeService (jednakowe dla wszystkich krajów) dla koordynatorów projektów;
  • indywidualne wywiady pogłębione i wywiady grupowe z wybranymi uczestnikami i koordynatorami projektów.

Badanie RAY jest badaniem ciągłym, dane zbierane są 2 razy w roku. Zazwyczaj, pod koniec każdego roku publikowany jest raport podsumowujący dany rok.