RAY – Analiza badawcza I monitoring programu Erasmus+ Młodzież

RAY (Research-based analysis of Erasmus+ Youth) to międzynarodowy projekt badawczy 28 Narodowych Agencji programu Erasmus+. Skupia się na analizie efektów uczenia się podczas projektów edukacyjnych edukacji pozaformalnej.

Cele analizy badawczej RAY są następujące:

  • przyczynianie się do podniesienia jakości programu Erasmus+ Młodzież;
  • rozwijanie polityki młodzieżowej opartej na badaniach i analizie danych;
  • zrozumienie procesów zachodzących podczas edukacji w warunkach pozaformalnych.

Analiza badawcza RAY korzysta z metod ilościowych i jakościowych:

  • kwestionariusze on-line przy użyciu platformy LimeService (jednakowe dla wszystkich krajów) dla uczestników projektów;
  • kwestionariusze on-line przy użyciu platformy LimeService (jednakowe dla wszystkich krajów) dla koordynatorów projektów;
  • indywidualne wywiady pogłębione i wywiady grupowe z wybranymi uczestnikami i koordynatorami projektów.

Badanie RAY jest badaniem ciągłym, dane zbierane są 2 razy w roku. Zazwyczaj, pod koniec każdego roku publikowany jest raport podsumowujący dany rok.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback