RAY – Analiza badawcza I monitoring programu Erasmus+ Młodzież

RAY (Research-based analysis of Erasmus+ Youth) to międzynarodowy projekt badawczy 28 Narodowych Agencji programu Erasmus+. Skupia się na analizie efektów uczenia się podczas projektów edukacyjnych edukacji pozaformalnej.

Cele analizy badawczej RAY są następujące:

  • przyczynianie się do podniesienia jakości programu Erasmus+ Młodzież;
  • rozwijanie polityki młodzieżowej opartej na badaniach i analizie danych;
  • zrozumienie procesów zachodzących podczas edukacji w warunkach pozaformalnych.

Analiza badawcza RAY korzysta z metod ilościowych i jakościowych:

  • kwestionariusze on-line przy użyciu platformy LimeService (jednakowe dla wszystkich krajów) dla uczestników projektów;
  • kwestionariusze on-line przy użyciu platformy LimeService (jednakowe dla wszystkich krajów) dla koordynatorów projektów;
  • indywidualne wywiady pogłębione i wywiady grupowe z wybranymi uczestnikami i koordynatorami projektów.

Badanie RAY jest badaniem ciągłym, dane zbierane są 2 razy w roku. Zazwyczaj, pod koniec każdego roku publikowany jest raport podsumowujący dany rok.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!