Statystyki Erasmus+
Statystyki przedstawiające wyniki realizacji programu Erasmus+

null

Wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus+ w edycji 2014

Obecnie zamknięte zostały projekty mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego zaakceptowane w konkursie 2014. Na tej stronie zamieszczamy statystyki dla projektów zatwierdzonych do realizacji w roku 2014.