Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy

Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawodowej mają przecież prawo poszukiwać i błądzić, z drugiej jednak, wyniki badań pokazują, że uczestnicy projektów edukacji pozaformalej mają pełniejszy obraz swej zawodowej przyszłości niż ich pozostali rówieśnicy. Co więcej, chętniej podejmują naukę w ramach edukacji formalnej, co jest dowodem na komplementarny charakter tych dwóch sposobów uczenia się.

Czy nie warto zatem, aby pracodawcy bardziej uważnie przyjrzeli się efektom edukacji pozaformalnej i dostrzegli jej rezultaty? W tym celu przeprowadziliśmy badanie wśród byłych uczestników jednej z 3 najbardziej popularnej akcji programu UE „Młodzież w działaniu” – Wolontariatu Europejskiego. Jak byli jej uczestnicy odnajdują się na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy? Czego nauczyli się poprzez udział w projekcie? Czy wykorzystują wiedzę zdobytą w szkole czy raczej tę zdobytą podczas trwania blisko rocznego projektu wolontariatu za granicą? Zachęcamy do lektury!

kwiecień 2013