Wolontariat Europejski (EVS) a rynek pracy

Często słyszymy także zarzut, że młodym ludziom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy brakuje zdecydowania i konsekwencji w podejmowanych działaniach, co skutkuje częstym zmienianiem pracy. Z jednej strony jest to zjawisko zrozumiałe – będąc na początku drogi zawodowej mają przecież prawo poszukiwać i błądzić, z drugiej jednak, wyniki badań pokazują, że uczestnicy projektów edukacji pozaformalej mają pełniejszy obraz swej zawodowej przyszłości niż ich pozostali rówieśnicy. Co więcej, chętniej podejmują naukę w ramach edukacji formalnej, co jest dowodem na komplementarny charakter tych dwóch sposobów uczenia się.

Czy nie warto zatem, aby pracodawcy bardziej uważnie przyjrzeli się efektom edukacji pozaformalnej i dostrzegli jej rezultaty? W tym celu przeprowadziliśmy badanie wśród byłych uczestników jednej z 3 najbardziej popularnej akcji programu UE „Młodzież w działaniu” – Wolontariatu Europejskiego. Jak byli jej uczestnicy odnajdują się na dzisiejszym, wymagającym rynku pracy? Czego nauczyli się poprzez udział w projekcie? Czy wykorzystują wiedzę zdobytą w szkole czy raczej tę zdobytą podczas trwania blisko rocznego projektu wolontariatu za granicą? Zachęcamy do lektury!

kwiecień 2013

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!