18Kwi2017

Badanie na temat wpływu międzynarodowej mobilności i współpracy w zakresie edukacji, szkoleń, aktywności młodzieży i sportu

Komisja Europejska prowadzi badanie na temat wpływu międzynarodowej mobilności i współpracy w zakresie edukacji, szkoleń, aktywności młodzieży i sportu. Zaproszenie do udziału w badaniu jest skierowane do wszystkich nauczycieli i osób uczących się, nawet jeśli nie brali udziału w żadnej wymianie międzynarodowej ani programie współpracy.

Badanie pozwoli Komisji lepiej zrozumieć wpływ Programu Erasmus + poprzez porównanie zmian w zachowaniu, postawach i kompetencjach nauczycieli i osób uczących się, wynikających z Programu Erasmus +.

Badanie jest dostępne online. W szczególności prośbę o wypełnienie ankiety kierujemy do:

  • Uczniowie szkół ogólnokształcących
  • Kadra nauczycielska szkół ogólnokształcących
  • Uczniowie szkół zawodowych
  • Kadra nauczycielska szkół zawodowych
  • Studenci uczelni wyższych
  • Kadra nauczycielska uczelni wyższych
  • Kadra nauczycielska w zakresie nauczania dorosłych
  • Młodzież stowarzyszona w organizacjach młodzieżowych
  • Kadra organizacji młodzieżowych
  • Kadra organizacji sportowych

Wypełnienie kwestionariusza zajmie 15 minut. Badanie będzie dostępne do 24 kwietnia 2017.

Rejestracja

Kategorie