Informacje dla wolontariuszy

Information for volunteers

Od wolontariuszy oczekujemy dyspozycyjności w przeddzień wydarzenia, od około godz. 13 do 19 (osoby, które będą nam pomagać przy pakowaniu pakietów, prosimy o przybycie o godz. 10) oraz w dniu imprezy od 8 rano do około 18. Możliwa jest pomoc tylko w dniu biegu, ale wszyscy wolontariusze muszą wziąć udział w odprawie, 29 września o godz.  13, w biurze zawodów i następnie w parku, w miejscu zawodów (razem potrwa to około 1,5 godziny). Biuro zawodów mieści się w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przy Al. Solidarności 90 (01-003 Warszawa) (w piątek) i w miasteczku biegowym w Parku Szymańskiego (w sobotę).

Przyda się w miarę komunikatywna znajomość angielskiego. Zadania będą różne: praca w biurze zawodów, depozycie, pakowanie pakietów startowych, zabezpieczanie i obstawianie trasy biegu, udzielanie informacji, podawanie napojów i medali na mecie.

Co zapewniamy: Koszulkę z imprezy, posiłek w dniu biegu, napój energetyczny i izotonik, gadżety od programu Erasmus+, świetną zabawę i doskonałą muzykę na żywo, a dla osób spoza Warszawy: nocleg z 29 na 30 września. Osoby przyjeżdżające z odległych i źle skomunikowanych ze stolicą miejsc mogą również skorzystać z noclegu z 28 na 29 września, a w niedzielę podjąć się zadań, które kończą się wcześniej (np. praca w biurze zawodów).

We expect your availability on the day before the event, from about 1pm to 7pm (the volunteers who will help us packing should arrive at 10am) and on the day of the event, from 8am to 6pm. There is an opportunity to join a team only on the day of the race, but all volunteers must attend the check-in on 29th September at 1pm in the competition office and then in the park (about 90 min all together).

Communicative knowledge of English is required. There will be different kind of tasks: work in the office of the race, deposit, packaging start-ups, security and betting, information, to pass on drinks and medals at the finish line.

What we provide: T-shirt from the event, meal on the day of running, energy and isotonic drinks, Erasmus + gadgets, great fun and excellent live music, and for people outside Warsaw: accommodation from 29th to 30th September. Volunteers arriving from distant and poorly connected with the capital destinations can also take advantage of the accommodation from 28th to 29th September, and on Sunday they can take up tasks that end earlier (eg work in the office of the race).