19Lut2015

Bliski termin wnioskowania w sektorze szkolnictwa wyższego

Uprzejmie przypominamy, że 4 marca br. upływa termin składania wniosków na poniższe działania w obszarze szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2015/16:

Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu

Obejmują one:

  • wyjazdy studentów na studia,
  • wyjazdy studentów na praktykę,
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzania zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami polskiej uczelni,
  • wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni.

 

Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi

Obejmują one:

  • przyjazdy i wyjazdy studentów na studia,
  • przyjazdy i wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzania zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami polskiej uczelni,
  • przyjazdy i wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni.

 

Kompleksowe informacje o tym konkursach dostępne są w dziale dokumentów sektora Szkolnictwa wyższego w sekcji „Akcja 1. Mobilność edukacyjna”: „Mobilność z krajami partnerskimi” oraz „Mobilność z krajami programu” na rok 2015, a wnioski – w zakładce Formularze wniosków.

Kategorie