03Cze2016

Brave Kids

Brave Kids to projekt, który powstał w ramach programu Erasmus+. Polega on na goszczeniu dzieci ze środowisk wykluczonych z różnych państw.

Kategorie