08Sty2015

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich – projekty typu capacity building w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 8 stycznia 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich – projekty typu capacity building w programie Erasmus+”. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2015 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest:

  • omówienie założeń projektów prowadzących do poprawy potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (projekty typu capacity building),
  • przedstawienie zasad realizacji projektów tego typu i możliwości uzyskania dofinansowania w programie Erasmus+,
  • wyjaśnienie znaczenia priorytetów krajowych i regionalnych w projektach typu capacity building,
  • prezentacja przykładu projektu realizowanego w zakończonym programie TEMPUS – projekty typu capacity building są kontynuacją działań uprzednio oferowanych w programie TEMPUS

Spotkanie jest adresowane do:

  • przedstawicieli uczelni  planujących rozszerzyć lub kontynuować współpracę swojej uczelni z krajami partnerskimi;
  • przedstawicieli uczelni zainteresowanych poznaniem zasad projektów typu capacity building.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. najpóźniej 2 stycznia 2015 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Część spotkania będzie prowadzona w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2.

Kontakt

Erasmus+  Szkolnictwo wyższe

tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie

You have Successfully Subscribed!