Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie       i zorganizowały w swojej miejscowości spotkanie informacyjne. Erasmus+ Bus nie przestaje podróżować ‒ będzie pojawiał się przy okazji organizacji konferencji regionalnych i podczas działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+.

Nasza trasa

miejscowości, do których przyjedzie bus

miejscowości, które odwiedził już bus

Co oferujemy?

Oferujemy profesjonalnie bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli wybranych instytucji działających we wszystkich regionach Polski. Przeprowadzą je eksperci z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, którzy przedstawią ofertę największego i najbardziej popularnego unijnego programu edukacyjnego oraz przybliżą zasady wnioskowania.

W spotkaniu uczestniczyć będą mogli m.in. przedstawiciele samorządów, szkół, bibliotek, domów kultury, organizacji kształcenia zawodowego, kadry edukacji dorosłych, organizacji działających w sektorze młodzieży, niekomercyjnych instytucji i organizacji oraz organów publicznych działających w obszarze sportu.

Jak można dołączyć do projektu?

Aby zaprosić ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus+ do swojej miejscowości, należy wypełnić poniższy formularz. Oprócz danych kontaktowych prosimy wskazać lokalne instytucje działające w obszarze edukacji, młodzieży oraz szkoleń (np. szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i gimnazja, przedszkola, biblioteki, domy kultury, organizacje kształcenia zawodowego, uniwersytety trzeciego wieku, niekomercyjne instytucje i organizacje działające w obszarze sportu). Te informacje pomogą nam przygotować ofertę szkolenia dostosowaną do potrzeb danej miejscowości. Eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+ będą kontaktować się ze wszystkimi osobami, które wypełnią formularz. Z nadesłanych zgłoszeń eksperci wybiorą kilkanaście miejscowości, które odwiedzą w 2017 r.

Instytucja będąca współorganizatorem spotkania powinna:

  • zapewnić miejsce, w którym będzie odbywać się spotkanie (np. sala w urzędzie miasta, sala lekcyjna lub gimnastyczna w szkole, sala w domu kultury, która pomieści przynajmniej 100 osób)
  • zapewnić projektor, ekran oraz sprzęt nagłaśniający;
  • zaprosić na spotkanie przedstawicieli innych organizacji edukacyjnych. Warunkiem przeprowadzenia spotkania jest potwierdzenie udziału minimum 90 osób z lokalnej społeczności. Mile widziani są przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrekcja szkoły. Będziemy także wdzięczni za zaproszenie lokalnych mediów na czas wizyty ekspertów Narodowej Agencji w danym regionie. Wizyta busa może również towarzyszyć wydarzeniom organizowanym przez instytucje i samorządy.

W formularzu zgłoszenia znajdują się informacje o ofercie edukacyjnej, z jaką będą podróżować eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Każdy z paneli może trwać od 30 do 60 minut. Szczegółowy plan spotkania i czas trwania poszczególnych sesji zostanie ustalony indywidualnie z osobą zgłaszającą miejscowość do projektu. Spotkania realizowane w ramach projektu „Erasmus+ bus” są bezpłatne i trwają ok. 3-4 godziny ‒ w zależności od wybranych tematów.

Prosimy pamiętać, że do przeprowadzenia przez ekspertów lekcji dla uczniów konieczne jest zapewnienie oddzielnej sali i określonej liczby uczestników.

Patronaty medialne

Patronaty medialne zostały przyznane obchodom 30-lecia programu Erasmus, którego częścią jest projekt Erasmus+ Bus.

tvpinfo
rdc
forum_akademickie