20Lip2017

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów programu ERASMUS+ Edukacja dorosłych, akcji 2 – Partnerstwa strategiczne – z konkursu 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Główne cele spotkania to: omówienie aspektów formalnych i jakościowych związanych z realizacją i rozliczaniem projektów, omówienie zarządzania danymi i raportowania projektów w narzędziu Mobility Tool+, omówienie aspektów finansowych – zasady rozliczania projektów, przedyskutowanie zasad upowszechniania i wdrażania rezultatów projektów, prezentacja Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!