16Sty2018

Chcesz pozyskać środki na współpracę między szkołami w programie Erasmus+? Zapraszamy na warsztaty, dni otwarte, webinaria

Wszystkim wnioskodawcom, którzy planują złożenie wniosku w akcji 2 – sektor Edukacja szkolna (projekty Współpracy szkół KA229 oraz projekty partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej KA201) w terminie 21.marca 2018 r. oferujemy wsparcie.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zapraszamy na:

  • warsztaty „od potrzeby do koncepcji projektu” organizowane w siedzibie FRSE:

– 19.01.2018 r. – dla instytucji działających  na rzecz edukacji szkolnej, planujących realizować projekt w akcji KA201,

– 25.01.2018 r. i 08.02.2018 r. dla szkół planujących realizację projektów w akcji KA229 Współpraca szkół,

  • dni otwarte, w ramach których oferujemy wnioskodawcom indywidualne konsultacje, planowane w różnych terminach w lutym 2018,
  • webinaria na temat technicznych aspektów wypełniania wniosku (dokładne daty zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, gdy będą już dostępne formularze wniosków)

Rejestracja na wszystkie te wydarzenia dostępna będzie na stronie: http://erasmusplus.org.pl/category/akademia/ed_szkolna/ .

Kategorie