06Maj2015

Debata „jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie”

Efektywna komunikacja, otwartość na uczenie się i rozwój, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe i społeczne zdobywane w wieku młodzieńczym – to zdaniem uczestników Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie” najważniejsze kompetencje, jakie powinni posiadać zatrudniani do pracy absolwenci. Podczas forum, które odbyło się 5 maja br. w Gdańsku, ponad czterysta młodych osób spotkało się z politykami, przedsiębiorcami, ekspertami rynku pracy, by dyskutować na temat swojej przyszłości i szans młodzieży na rynku pracy. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wykształcenie było jednym z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie młodego człowieka. Posiadanie dyplomu otwierało wiele dróg i było niemalże gwarancją znalezienia zatrudnienia. Współcześnie wielu młodych ludzi narzeka na to, że mimo uzyskanego tytułu magistra i znajomości języków obcych, nie jest w stanie znaleźć, ani utrzymać satysfakcjonującej pracy. O tym, coraz poważniejszym problemie społecznym, mówiła Grażyna Borkowska z Gazety Wyborczej, która koordynuje akcję „Projekt: praca”.

Pracodawcy mówili, że mają pracę, młodzież mówiła, że skończyła studia i zna języki. Podczas naszej akcji okazało się, że te dwa światy nie słuchają się wzajemnie i mają zupełnie odmienne oczekiwania  podsumowała Borkowska, opowiadając o akcji Gazety Wyborczej.

Nie dla wszystkich będzie praca

Pomimo rosnącego poziomu wykształcenia młodych Polaków, Piotr Wysocki z Agencji Bridge przedstawiał pesymistyczną wizję rzeczywistości.

  Zmiany cywilizacyjne są tak duże, że w przyszłości nie dla wszystkich będzie praca. Już dzisiaj osoby, które pracują są elitą. Zjawisko to niestety będzie się pogłębiało. Rozwój automatyzacji powoduje bowiem, że część zadań mogą wykonać maszyny. Dlatego zmieniają się również priorytety. Dziś istotną kompetencją jest np. umiejętność wchodzenia w relacje interpersonalne z innymi ludźmi oraz chęć przekraczania granic. Młodzi ludzie nie mogą być bierni i nie powinni czekać. Jak będziecie czekali, doczekacie się co najwyżej bezrobocia – skomentował prelegent.

Zupełnie odmienne zdanie miała Małgorzata Tokarz z Akademii dla Młodych Tesco.  Według niej rozwój dużych firm takich jak np. Tesco to szansa dla pracę oraz rozwój dla wielu młodych osób.

 W opinii wielu praktykantów Tesco nie funkcjonuje jako pracodawca, kojarzy im się tylko ze sprzedażą, a w jego strukturach są przecież działy prawne, działy HR. Dla wszystkich znajdzie się praca, jeśli ktoś będzie wiedział, gdzie chce dojść  wyjaśniła prelegentka.
Zdecydowanie i chęć osiągnięcia celu były dla panelistów jedną z kluczowych kwestii. Małgorzata Tokarz jako przykład podała sytuację z organizowanych regularnie w wielu miejscowościach targów pracy.

Studenci chodzą na targi pracy i na każdym stoisku pytają o to, co pracodawcy mogą zaoferować. A gdyby to odwrócić? Zapytałam, gdybyś chciał u nas pracować, to co chciałbyś robić. Odpowiedziała cisza  dodała.

CV powinno opowiadać ciekawą historię

Zdecydowanie i chęć rozwoju powinno przekładać się na realną aktywność młodego człowieka, która powinna rozpocząć się nie na studiach, ale o wiele wcześniej. Zdaniem Piotra Wysockiego z Agencji Bridge CV nie może stanowić jedynie zbioru dat.

 Każdego dnia spływają do mnie jakieś CV, najczęściej lądują w koszu na śmieci, bo  zawierają jedynie informacje o tym, że ktoś chodził do szkoły i skończył studia. W zakresie zainteresowań wpisywane są natomiast banały – ktoś interesuje się muzyką, sportem. To nie są informacje, które wyróżniają kandydatów. Mogę o każdym ze swoich współpracowników powiedzieć, że skończył wyższe studia. Nie umiem powiedzieć co prawda jaki kierunek, ale mogę powiedzieć, dlaczego przyjąłem te osoby do pracy. Ich CV stanowiły ciekawe historie ludzi  wyjaśnił Piotr Wysocki.

Prelegent podał również przykład jednej z pracujących w jego firmie osób, którą jest młoda dziewczyna, z niewielkim doświadczeniem, ale dużą odwagą. 

 Przyszła do nas i stwierdziła, że chce dla nas pracować. Jako maturzystka miała CV, które zawierało doświadczenie pracy w biurze księgowym i w Gazecie Wyborczej, a do tego temperament, który umożliwił jej zapukanie do naszych drzwi  wspomina Wysocki. Jego zdaniem należy brać przykład z takich osób. Warto zacząć pracować już w wieku 15 lat. Jeśli młoda osoba zacznie mysleć o pracy dopiero w momencie pójścia na studia, może okazać się, że niestety jest już za późno na to, żeby uzupełnić swoje CV o wartościowe doświadczenie przed zakończeniem nauki.

Działasz? Poradzisz sobie w życiu!

W podobnym tonie wypowiadał się prof. Sylwiusz Retowski, psycholog z sopockiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prelegent prowadził badania psychologiczne dotyczące studentów. Analizował, czy wszyscy boją się wejścia na rynek pracy i z jakich powodów. Badał również to, czy osoby aktywne w czasie studiów mają mniejsze obawy i lepiej sobie radzą na rynku pracy.

W badaniu brały udziały udział trzy grupy: członkowie aktywnej organizacji studenckiej; osoby, które mówiły, że coś robią, ale nie było na to żadnych dowodów; trzecia grupa to osoby, które mówiły tylko, że studiują i zaliczają egzaminy. Okazało się, że tylko ci, który aktywnie działają, byli optymistycznie nastawieni do własnych szans na rynku pracy. Realna aktywność w czasie edukacji, to jest coś, co nas ćwiczy, powoduje, że jesteśmy bardziej odporni na stres i jesteśmy w stanie łatwiej odpowiedzieć sobie na pytanie dokąd idziemy  podsumował profesor.

Prowadzący debatę dziennikarz TVP i wykładowca akademicki, Marek Zając, opowiadał o przykładzie z własnego doświadczenia, jako osoby, która przyjmowała młodych ludzi do pracy.

 Dziś student z dwuletnim doświadczeniem zawodowym to norma. Jeśli kandydat nie ma doświadczenia zawodowego, patrzymy na doświadczenia społeczne, na wolontariat, bo to pokazuje, że ten młody człowiek chce coś robić. Oceny na świadectwie nie mają dla mnie żadnego znaczenia, nie patrzyli na nie również ci, którzy zatrudniali mnie przez te wszystkie lata  stwierdził prowadzący.

Edukacja jest nauką futurystyczną

Żeby młodzi ludzie uczestniczący w debacie nie wyszli z przeświadczeniem, że szkoła i edukacja nie są już potrzebne, paneliści zwrócili uwagę na to, że nawet jeśli zmieni się system edukacji, nikt nie może przestać się uczyć. Zdaniem Tomasza Bratka, zastępcy dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niedługo czeka na kryzys klasycznej szkolnej metody uczenia się. Warto jednak uczyć się dla samego siebie, ponieważ nauka rozwija i motywuje. Podczas edukacji młode osoby zdobywają również fundamentalne umiejętności.

 Młodych ludzi w szkole przygotowujemy nie tylko do szukania pracy tuż po ukończeniu edukacji, ale również 30 lat później. Wszystko zależy od tego, jakimi ludźmi byli nasi nauczyciele, czy przekazali nam ponadczasowe, fundamentalne umiejętności, które musimy mieć, żeby móc znaleźć pracę również za kilkadziesiąt lat  – mówiła posłanka i była Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

Europejski Tydzień Młodzieży 2015

Europejski Tydzień Młodzieży, organizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej, to szansa dla młodych osób na zaprezentowanie swoich poglądów. Tegoroczna, czyli siódma edycja ETM, odbywa się w całej Europie od 27 kwietnia
do 10 maja. W ramach ETM2015 zaplanowano szereg różnorodnych wydarzeń i działań we wszystkich 33 krajach uczestniczących w programie Unii Europejskiej Erasmus+. Najważniejszym wydarzeniem w Polsce, które odbyło się w ramach ETM, było Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTem aktywny”. Wzięło w nim udział ok. 400 osób. Oprócz debaty pt. „jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie  wyzwania i potrzeby młodych ludzi” młodzież miała okazje odwiedzić stoiska, gdzie prezentowano rezultaty projektów edukacyjnych, oraz mogła uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych nt. programu Erasmus+.  Koordynacją Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wraz ze Stowarzyszeniem Morena w Gdańsku. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Europejskiej, Prezydenta Miasta Gdańsk oraz Narodowego Centrum Kultury.

Kategorie