27Lis2015

Debata uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich szkołach wyższych

Rodzaj spotkania: debata
Termin spotkania: 27 listopada 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na debatę uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich szkołach wyższych.

Postanowienia Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) nakładają na uczelnie określone zobowiązania. Wypełnienie zobowiązań wynikających z karty ECHE ma gwarantować dobrą organizację mobilności. Tymczasem do Narodowej Agencji programu Erasmus+ lub do Komisji Europejskiej wpływają od studentów informacje, z których wynika, że pojawiły się problemy z rozliczeniem wyjazdu. Coraz częściej mamy do czynienia z brakiem uznawalności. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Czy polskie uczelnie nie przestrzegają zobowiązań wynikających z Karty, czy też polscy studenci nie rozumieją zasad systemu ECTS i znaczenia prawidłowego przygotowania i realizowania mobilności?
Debata będzie próbą znalezienia odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Spotkanie jest adresowane do wydziałowych i uczelnianych koordynatorów Erasmusa+, przedstawicieli władz wydziałów i uczelni. Spotkanie odbędzie się w godz. 11-16.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy.

Pobierz agendę debaty w formacie [PDF]

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia w terminie do 19 listopada 2015 r.

Miejsce

Warszawa

Kontakt

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!