27Lis2015

Debata uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich szkołach wyższych

Rodzaj spotkania: debata
Termin spotkania: 27 listopada 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na debatę uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus na temat jakości mobilności studentów i pracowników w polskich szkołach wyższych.

Postanowienia Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) nakładają na uczelnie określone zobowiązania. Wypełnienie zobowiązań wynikających z karty ECHE ma gwarantować dobrą organizację mobilności. Tymczasem do Narodowej Agencji programu Erasmus+ lub do Komisji Europejskiej wpływają od studentów informacje, z których wynika, że pojawiły się problemy z rozliczeniem wyjazdu. Coraz częściej mamy do czynienia z brakiem uznawalności. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Czy polskie uczelnie nie przestrzegają zobowiązań wynikających z Karty, czy też polscy studenci nie rozumieją zasad systemu ECTS i znaczenia prawidłowego przygotowania i realizowania mobilności?
Debata będzie próbą znalezienia odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Spotkanie jest adresowane do wydziałowych i uczelnianych koordynatorów Erasmusa+, przedstawicieli władz wydziałów i uczelni. Spotkanie odbędzie się w godz. 11-16.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy.

Pobierz agendę debaty w formacie [PDF]

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia w terminie do 19 listopada 2015 r.

Miejsce

Warszawa

Kontakt

Kategorie