18Kwi2016

“DemoPeople II” Contact Making Event on Youth Policy

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 18-22 kwietnia 2016 r.
Termin rejestracji: 22 lutego 2016 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy
Erasmus+ Młodzież

Czym jest dialog usystematyzowany? Jak stworzyć i wdrożyć projekt w zakresie polityki młodzieżowej? Jak i gdzie znaleźć partnera do projektu? Jak współpracować z politykami i ekspertami? Wszystkie odpowiedzi można znaleźć na „DemoPeople II” , dołącz do nas!

Celem seminarium jest nawiazanie współpracy międzynarodowej pomiędzy krajami partnerskimi i programu w zakresie procesów demarkacyjnych i dialogu usystematyzowanego. Uczestnicy będą dzielić się doświadczeniem związanym z kreowaniem polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz jak współpracować z politykami, ekspertami i osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Celem seminarium jest zrozumienie idei dialogu usystematyzowanego, tworzenie nowych partnerstw międzynarodowych i przygotowanie nowych, dobrej jakości projektów na poziomie edukacji pozaformalnej.
Chcemy skupić się również na tworzeniu lokalnych inicjatyw młodzieżowych w duchu dialogu usystematyzowanego, metod współpracy pomiędzy młodzieżą i politykami, ekspertami i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową. Celem jest znalezienie innowacyjnych metod  komunikacji i praktycznych działań do realizacji w projektach Akcji 3.

Cele seminarium są:

  • stworzenie możliwości do rozpoczęcia długoterminowej współpracy międzynarodowej w zakresie procesów demarkacyjnych i dialogu usystematyzowanego;
  • wzrost wiedzy na temat form i zasad działania Akcji 3;
  • stworzenie przestrzeni dla budowania partnerstwa międzynarodowego i planowania przyszłych projektów;
  • stworzenie przestrzeni dla wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk;
  • zainspirowanie w zakresie tworzenia lokalnych inicjatyw młodzieżowych w duchu dialogu usystematyzowanego;
  • nauczenie się nowych metod i znalezienie innowacyjnych sposób komunikacji między młodzieżą a politykami / ekspertami / osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki młodzieżowej.

Grupa docelowa seminarium:

  • uczestnicy z krajów programu i partnerskich
  • młodzież pełnoletnia
  • pracownicy młodzieżowi / liderzy
  • koordynatorzy projektów

Daty i miejsce
Seminarium odbędzie się w Konstancinie-Jeziornej (20 km od centrum Warszawy). W dniach 18-22.04.2016 (przyjazd uczestników: obiad na 18.04, odjazd: po śniadaniu na 22.04).

Szczegóły seminarium oraz aplikacja rekrutacyjna znajdują się na stronie SALTO-Youth.

Termin składania aplikacji to 22 luty 2016 r.

Kategorie