27Sty2017

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkań: styczeń 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych (termin składania wniosków upływa 2 lutego 2017 r., godz. 12:00).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. szkół ogólnokształcących dla dorosłych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Ludowych, organizacji pozarządowych.

Rejestracja

Dni otwarte odbędą się w trzech terminach: 16, 19 i 27 stycznia 2017 r. w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Kontakt

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Agata Poczman

tel. 22 46 31 231, apoczman@frse.org.pl

Kategorie