15Mar2016

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkania: 15 marca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r., godz. 12:00).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji założenia dotyczące realizacji projektów oraz zasady dotyczące składania wniosków w ramach tego sektora.

Rejestracja

Dni otwarte odbędą się w termine: 5 marca 2016 r. w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Kontakt

Erasmus+ Edukacja dorosłych

Jakub Kozłowski
tel. 22 46 31 235, jkozlowski@frse.org.pl

Kategorie