14Mar2016

Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – Dni otwarte dla wnioskodawców

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkania: 14 marca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2016 w Akcji 2 – Edukacja szkolna na Dni otwarte, które odbywać się będą w siedzibie FRSE przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie. Spotkania skierowane są do przedstawicieli przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających w obszarze edukacji i uprawnionych do udziału w programie Erasmus +.

Spotkania odbywać się będą w formie indywidualnych konsultacji z pracownikami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (maksymalny czas trwania 1 godz.).

Przed spotkaniem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Przewodnikiem po programie oraz Zaproszeniem do składania wniosków i przygotowanie konkretnych pytań.

Rejestracja

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestniczenia i zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na odpowiadający Państwu termin ze wskazaniem preferowanego przedziału czasowego:

14.03.2016

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Uwaga: Prosimy o rejestrację jednej osoby z danej instytucji, jednakże w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z tej samej instytucji.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. FRSE nie pokrywa jednak kosztów przyjazdu na spotkanie, jak również zakwaterowania.

Miejsce spotkań

Siedziba FRSE, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Kontakt

Weronika Przybysz
tel.: 22 46 31 205
wprzybysz@frse.org.pl

 

Kategorie