13Mar2017

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Terminy spotkań: styczeń, luty, marzec 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (termin składania wniosków upływa 29 marca 2017 r., godz. 12:00).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. szkół ogólnokształcących dla dorosłych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Ludowych, organizacji pozarządowych.

Dni otwarte odbędą się w pięciu terminach: 30 stycznia 2017 r., 15 i 24 lutego 2017 r. oraz 3 i 13 marca 2017 r., w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Rejestracja

30 stycznia: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/a7d3f5dc2b6fd9c7a110c894f1f8fa74

15 lutego: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/330517fa9b004fef0d54beaf68c68231

24 lutego: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/07a2fe1d2bd1ab158ff272e2a60ba90f

3 marca: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/166c3e0b3c76f6625d4859b17be6f667

13 marca: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/be040a7f9a3f346206756baf8d296375

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Kontakt

Erasmus+ Edukacja dorosłych
Jakub Kozłowski
tel. 22 46 31 235, jkozlowski@frse.org.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!