04Sty2019

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2)

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych w konkursie 2019:

Akcja 1 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – Termin składania wniosków upływa  21 marca 2019, godz. 12:00:00 czasu brukselskiego.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków i realizacji projektów w ramach sektora oraz pomysły na projekty.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Ludowych, organizacji pozarządowych.

Dni otwarte dla Akcji 2 odbędą się w pięciu terminach: 6,13 i 19 lutego oraz 1 i 15 marca, w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny – 6 lutego

Formularz rejestracyjny – 13 lutego

Formularz rejestracyjny – 19 lutego

Formularz rejestracyjny – 1 marca

Formularz rejestracyjny – 15 marca

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Kontakt

Erasmus+ Edukacja dorosłych
Joanna Replin

tel. 22 46 31 238, jreplin@frse.org.pl

Kategorie