12Mar2015

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkania: 6,10 i 12 marca 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna na indywidualne konsultacje w ramach dni otwartych.

Celem konsultacji jest przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie.

Konsultacje są adresowane do przedstawicieli przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających w obszarze edukacji i uprawnionych do udziału w programie Erasmus+ Edukacja szkolna.

Rejestracja

Konsultacje odbędą się w godzinach 9.00-16.00 w półgodzinnych sesjach indywidualnych.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2015 r. włącznie za pośrednictwem niniejszych linków. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Prosimy o wybór jednego terminu.

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Budynek B, sala konferencyjna

Kontakt

Akcja KA2

Agnieszka Wielgomas
tel. 224-631-215
awielgomas@frse.org.pl

Kategorie