10Sty2019

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja Szkolna – Partnerstwa Strategiczne i Szkolne KA2

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Współpraca szkół (KA229) oraz Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201) w konkursie 2019:

Akcja 2 – termin składania wniosków upływa 21 marca 2019 r., godz. 12:00.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

Dni otwarte dla Akcji 2 odbędą się w sześciu terminach: 5, 14, 22 i 27 lutego oraz 4 i 8 marca 2019 r. w godz. 10.00-15.00. Przewidywany czas trwania jednego spotkania (konsultacji) to 45 min. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Rejestracja

5 lutego: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/7acb662eba4e322788f4eb690ce8bbef

14 lutego: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/99c9bb7805b36bf46effed3216778d42

22 lutego: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/6faf58f8da050805132968953abfde8d

27 lutego: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/80f32576814bca9770d3fe2d21cf2dee

4 marca: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/78f15458aa1194d12c6d19c5fe5b1157

8 marca: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/0796341a68b9068704a7ddad4f076ce5

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę rejestracji prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Uwaga: Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Kontakt

Zespół Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+
Łukasz Sopyła
tel. 22 46 31 476,  lsopyla@frse.org.pl

Kategorie