14Sty2016

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkania: 14 stycznia 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna

Serdecznie zapraszamy, wnioskodawców zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ sektor Edukacja szkolna, na indywidualne konsultacje w ramach dni otwartych.

Celem konsultacji jest przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie.

Konsultacje skierowane są do: publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz władz oświatowych i innych organizacji działających w obszarze edukacji szkolnej, uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

Rejestracja:

Konsultacje odbędą się w godzinach 9.00-15.00 w półgodzinnych sesjach indywidualnych.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2016 r. włącznie za pośrednictwem niniejszych linków. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Prosimy o wybór jednego terminu.

Akcja KA 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce konsultacji:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Budynek B, sala konferencyjna

Kontakt:

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Marta Majka-Biskup   Joanna Srebrzyńska

tel. 224-631-209            tel. 224 – 631- 208

Kategorie