15Wrz2014

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”

Rodzaj spotkania: dni otwarte
Termin spotkania: 15 września 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Młodzież

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji, które zamierzają składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”  w październikowym konkursie. W ramach dni otwartych będą Państwo mogli skonsultować z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

Rejestracja:

Prosimy o wybór godzin spotkania na etapie rejestracji. Przewidujemy spotkania w dwóch przedziałach: od 10.00 do 12.30 oraz od 13.00 do 16.00.

Rejestracja zakończona.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, nie będziemy mogli niestety przyjąć wszystkich chętnych osób. Możliwe też będzie zaproponowanie Państwu innej niż wskazana w ankiecie godziny spotkania.

Miejsce:

Siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
Warszawa

Kontakt:

Mikołaj Różycki
e-mail: mrozycki@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 415

Magdalena Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 416

 

Kategorie