Dokumenty / Edukacja dorosłych

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.

Dokumenty ogólne


 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]


 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]


 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]


Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.

 


Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa z pojedynczym beneficjentem

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 04.09 do 28.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 29.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]

   

Umowa finansowa dla Projektu z wieloma Beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [PL] [EN]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone Beneficjentowi – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik VI: Lista pozostałych Beneficjentów – indywidualna dla konsorcjum

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF][EN] wersja w j. angielskim do wglądu
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów  – indywidualne dla poszczególnych projektów [EN] wersja w j. angielskim do wglądu
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN] wersja w j. angielskim do wglądu
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczegółowe umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Raportowanie

Raporty postępu i przejściowe należy składać w systemie Mobility Tool+. Do złożenia raportu zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Raport zostaje udostępniony do składania dla każdego beneficjenta w indywidualnym terminie.

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLSX]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

Raportowanie

Raporty postępu i przejściowe należy składać w systemie Mobility Tool+. Do złożenia raportu zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Raport zostaje udostępniony do składania dla każdego beneficjenta w indywidualnym terminie.

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Plik budżetowy [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik I: Opis projektu [Annex I]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [Annex II]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, nie dotyczy
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów

Raportowanie

Raporty zostaną udostępnione w przypadku braku dostępności we właściwym terminie aplikacji Mobility Tool+ dla akcji 2.

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik I:  Opis projektu [PDF] | Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PDF]
 • Załącznik II:  Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, nie dotyczy   
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów