Dokumenty / Edukacja szkolna

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem edukacji szkolnej w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.


Dokumenty ogólne

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.


Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
  • Karta jakości mobilności [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów – indywidualne dla konsorcjum(mandate) [PL]
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
  • Karta jakości mobilności [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
  • Karta jakości mobilności [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie przy dofinansowaniu w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem stawek ryczałtowych [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
  • Karta jakości mobilności [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa (typu mono-beneficiary)

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary [PDF]
 • Załącznik I: Opis Projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet Projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
  • Karta jakości mobilności [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa (typu multi-beneficiary)

 • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary [PDF]
 • Załącznik I: Opis Projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet Projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej i karta jakości mobilności [PL]
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [EN]
  • Karta jakości mobilności [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone  Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Załącznik VI: Lista pozostałych Beneficjentów – indywidualna dla konsorcjum
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 28.08 do 23.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r [PDF]
 • Załącznik I: Opis Projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet Projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej [PL] [EN]
  • Karta jakości mobilności [PL] [EN]
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą [PL]

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - Współpraca szkół (KA219 i KA229)

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
 • Wskazówki dla szkół do wypełnienia Ankiety Beneficjenta [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły- zalecany wzór [DOC]
 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów –opracowany indywidualnie i udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II  Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik I  Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik I  Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne - Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji / Współpraca między regionami (KA201)

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy  finansowej [PDF]
 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów –opracowany indywidualnie i udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PL] [EN]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [PDF]
 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik I Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
 • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
 • Załącznik VI Wykaz beneficjentów

 • Przewodnik – Długoterminowe Wyjazdy Uczniów [PL] [EN]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik I  Opis projektu [PDF] Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PDF]
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
 • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
 • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów