Dokumenty / Kształcenie i szkolenia zawodowe

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem kształcenia i szkoleń zawodowych w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.


Dokumenty ogólne

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter) [PL]
  Prosimy o zwrócenie uwagi, że w sekcji 4.1 „Uprawnieni wnioskodawcy”, ostatnie zdanie „W przypadku konsorcjów, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty jakości mobilności należy przedłożyć pełnomocnictwa (mandates) udzielone koordynatorowi przez wszystkich członków konsorcjum, które będą dotyczyć wszystkich następnych wniosków o finansowanie projektów mobilności” zostało usunięte.
 • Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego [PL]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter) [PL] [EN]
 • Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego [PL]
 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]


 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.


Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wsparcie językowe on-line OLS
  • – Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
  • – Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem (MONO)

 • Warunki ogólne umowy finansowej – [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (MULTI – konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej[PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]
 • Wsparcie językowe on-line OLS
  • Krótki przewodnik po panelu zarządzania licencjami OLS [PDF]
  • Prezentacja dotycząca platformy OLS [PPT]

Raport końcowy z realizacji projektu

 • Lista załączników do raportu końcowego [PDF]
 • Program stażu [DOC]
 • Program mobilności kadry [DOC]
 • Harmonogram [XLS]

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

Raport końcowy z realizacji projektu

 • Lista załączników do raportu końcowego [PDF]
 • Program stażu [DOC]
 • Program mobilności kadry [DOC]
 • Harmonogram [XLS]

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności  [PL] [EN]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone beneficjentowi – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – indywidualna dla konsorcjum

Raportowanie

Raport postępu składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL] [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL] [EN]Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu – [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [DOC]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]  (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)

 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik I  Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
 • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
 • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetu [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik I  Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu) || Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
 • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [PL] [EN]
 • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów