Dokumenty / Młodzież

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem młodzieży w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.

×Uwaga! Dotyczy wniosków składanych w Sektorze Młodzież Erasmus+

Informujemy, że na platformie formularzy on-line Web Eforms nastąpiły aktualizacje, w związku z czym w nowych formularzach Web Eforms 2019, pełnomocnictwa (Mandates) można pobrać bezpośrednio z wniosku. W tym celu, należy stworzyć wniosek na platformie WebEforms (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/), wpisać wszystkie informacje dot. projektu w poprzednich zakładkach i przejść do zakładki „Załączniki”, z której można będzie pobrać Pełnomocnictwa (Mandates). Dane w Pełnomocnictwach zostaną automatycznie uzupełnione. Dokumenty należy pobrać i przekazać do podpisu. Na ostatniej stronie pełnomocnictw pojawi się również kod identyfikacyjny wniosku, przypisujący pełnomocnictwo do konkretnego wniosku.  W Rundzie 1/2019 wyjątkowo będą akceptowane pełnomocnictwa podpisane tzw. „starym trybem”, tj. wzorem lat ubiegłych z wykorzystaniem formularzy w formacie Microsoft Word (.doc). Takie formularze również będą musiały być podpisane i załadowane do wniosku w zakładce „Załączniki”. Informujemy również, ze Pełnomocnictwa są obowiązkowym załącznikiem do wniosku, bez których nie będzie można go złożyć.


Dokumenty ogólne

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum – [DOC]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 [PL] [EN]| Wersja polska Przewodnika z dn. 25.10.2017 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2018. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2018 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków na rok 2018 [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]

Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.

 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • Instrukcja postępowania z umową finansową
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie)

Umowa finansowa KA105

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN] [PL]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa KA125
KA125 Umowa finansowa typu MONO

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

KA125 Umowa finansowa typu MULTI

 • Załącznik II:Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji PDF
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Dokumenty wspólne dla obu typów umów KA125

 • Załącznik I: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V:Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN]       [PL]
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy projektów wolontariatu  [EN]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Pakiet informacyjny wolontariatu Erasmus+.

 • Karta wolontariatu Erasmus+ [PDF]
 • Cykl szkoleń i ewaluacji wolontariatu Erasmus+ [PDF]
 • Co wiąże się z projektem wolontariatu Erasmus+[PDF]
 • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
 • Przewodnik po bazie wolontariatu na Europejskim Portalu Młodzieżowym [PDF]

 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Umowa finansowa

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [EN]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN]
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [DOC]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

 • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
 • Zasady Akredytacji [PDF]
 • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Umowa finansowa

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów– indywidualne dla organizacji
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [EN]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN]
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [DOC]
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

 • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
 • Zasady Akredytacji [PDF]
 • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

Raportowanie

Raport przejściowy składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

 • Raport przejściowy [XLS]

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Lista pozostałych Beneficjentów [PDF]

Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

 • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
 • Zasady Akredytacji [PDF]
 • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

Raportowanie

Raport przejściowy składają tylko te organizacje, instytucje, które posiadają stosowny zapis w umowie finansowej, dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

 • Raport przejściowy [XLS]

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 29.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 30.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Lista pozostałych Beneficjentów [PDF]
 • Załącznik VII: Ankieta Wolontariuszy – dotyczy wyłącznie Wolontariatu Europejskiego [PDF]

Pakiet informacyjny Wolontariatu Europejskiego

 • Karta Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego [PDF]
 • List powitalny dla wolontariusza [PDF]
 • Zasady Akredytacji [PDF]
 • Baza Projektów Wolontariatu – podręcznik użytkownika [PDF]

 

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie)

Umowa finansowa

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl


 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Umowa finansowa

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych [PDF] – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Umowa finansowa

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (wersja z dn. 2.08.2016 r.)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Opis projektu – dostępny wkrótce
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu – dostępny wkrótce
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – jeśli dotyczy
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Opis projektu – dostępny wkrótce
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu – dostępny wkrótce
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu – jeśli dotyczy
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wykaz beneficjentów

 

Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji


 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)

Spotkania Krajowe – umowa finansowa typu MONO

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne projektu [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Spotkania Międzynarodowe- umowa finansowa typu MULTI

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu  lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne projektu [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V : Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL]      [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie (wniosek dostępny w teczce projektu w systemie online FRSE)
Spotkania Krajowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
Spotkania Międzynarodowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat w sprawie wprowadzenia korekty w załącznikach III do umów na dofinansowanie projektów programu Erasmus+ konkurs 2017 [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
Spotkania Krajowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu oraz szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl
Spotkania Międzynarodowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, szacunkowy budżet projektu, lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
Spotkania Krajowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
Spotkania Międzynarodowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
Spotkania krajowe

Umowa finansowa

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]