Dokumenty / Szkolnictwo wyższe

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.


Dokumenty ogólne

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku angielskim [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2019 w języku polskim [PDF]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment 2019) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2019 – Program Erasmus+ (data publikacji 26.10.2018) [PL] [EN]

 

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 [PL] [EN] | Wersja polska Przewodnika z dn. 20.10.2016 r. nie jest najbardziej aktualną wersją Przewodnika dla roku 2017. Zachęcamy chwilowo do korzystania z wersji w j. angielskim.
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2017 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2016) [PL] [EN]
 • Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Kalkulator odległości – służy do określenia kosztów podróży [przejdź do strony]

Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]

Mobilność z krajami programu

 • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [DOC]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [EN]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [DOC]
 • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [DOC]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2018 dla uczelni (rok akademicki 2018/2019)

 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej[PL]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [DOC]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie nauczania [EN]
  • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
 • Pierwszy raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
 • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2018 dla konsorcjum (rok akademicki 2018/2019)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [DOC]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie praktyki [EN]
   • Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie nauczania [EN]
  • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
 • Pierwszy raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Instrukcje do raportu końcowego – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

Mobilność z krajami partnerskimi

Erasmus+ Umowa finansowa KA107-2018 dla uczelni (rok akademicki 2018/2019)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni [EN]
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [EN] [PL]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia i praktyka [PL] [EN]
  • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] [PDF]
  • Porozumienie o programie studiów [EN]
   • Wskazówki do LA (studia) [PL] [EN]
   • Porozumienie o programie praktyki wraz ze wskazówkami [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
  • Porozumienie o programie nauczania [EN]
  • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
 • Raport postępu – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Instrukcje do raportu końcowego – zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Raport końcowy- zostanie udostępniony w terminie późniejszym
 • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – zostanie udostępniony w terminie późniejszym

 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Mobilność z krajami programu

 • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2017 r. dla uczelni (rok akademicki 2017/2018)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat NA w sprawie korekty Załącznika III [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Pierwszy raport postępu – termin złożenia upłynął 15.12.2017 r.
 • Dodatkowy wniosek o płatność
 • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
 • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
 • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2017 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2017/2018)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
  • Komunikat NA w sprawie korekty Załącznika III [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Pierwszy raport postępu – termin złożenia upłynął 15.12.2017 r.
 • Dodatkowy wniosek o płatność
 • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
 • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
 • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

Mobilność z krajami partnerskimi

Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2017 r. dla uczelni (rok akademicki 2017/18)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni [EN]
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PL] [EN]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [EN][PL]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL] [EN]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Raport postępu – https://online.frse.org.pl/
 • Dodatkowy wniosek o płatność – https://online.frse.org.pl/
 • Instrukcje do raportu końcowego – [PDF]
 • Raport końcowy- https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
 • Załącznik VI: Potwierdzenie otrzymania środków finansowych – dokument jest już nieaktywny

 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Mobilność z krajami programu

 • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla uczelni (rok akademicki 2016/2017)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Drugi raport postępu
 • Dodatkowy wniosek o płatność
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
 • Raport końcowy

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2016/2017)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Raport postępu
 • Dodatkowy wniosek o płatność
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
 • Raport końcowy

Mobilność z krajami partnerskimi

 • Wysokość stawek – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2016 r.

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Raport postępu
 • Dodatkowy wniosek o płatność
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]
 • Raport końcowy

 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Mobilność z krajami programu

 • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
 • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami programu w roku 2015/16 [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla uczelni (rok akademicki 2015/2016)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
 • Drugi raport postępu
 • Dodatkowy wniosek o płatność
 • Raport końcowy
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2015/2016)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa
 • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – lista indywidualna dla konsorcjum
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
 • Drugi raport postęputermin złożenia: 27.06.2016
 • Raport końcowy termin złożenia: 29.11.2016
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Mobilność z krajami partnerskimi

 • Zasady finansowania i stawki – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
 • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami partnerskimi w roku 2015/16 [PDF]
 • Kraje partnerskie – koperty budzetowe [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2015 r.

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
 • Raport końcowy termin złożenia: umowy kończące się 31.05.2017 – 30.07.2017; umowy kończące się 31.07.2017 – 29.09.2017 r.
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. [PDF]
 • Wskazówki dla wnioskujących instytucji i zasady alokacji środków w roku 2014/15 [PDF]
 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 28.08 do 23.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 27.08.2014 r. [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [PL] [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na praktykę studentem [PL] [EN]
  • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
  • Porozumienie o programie studiów [EN]
  • Porozumienie o programie praktyki [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem [PL] [EN]
  • Indywidualny program nauczania [EN]
  • Indywidualny program szkolenia [EN]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami – mobilność pracowników [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
 • Drugi raport postępu

  • Instrukcje do drugiego raportu postępu [PDF]
 • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [ZIP]
 • Raport końcowy [przejdź]
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Erasmus+ Umowa finansowa dla konsorcjum uczelni, rok akademicki 2014/2015

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 23.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV:
 • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa [PL]
 • Załącznik VI: partnerzy projektu – lista indywidualna dla konsorcjum
 • Raport końcowy [przejdź]
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]


Zagraniczna mobilność studentów PO WER

Nabór wniosków w roku 2018 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących w 2018 [PDF]
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek na rok 2018 – termin złożenia upływa 1 marca 2018 (dostępny w systemie dokumentów on-line FRSE)

PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa 2018, (rok akademicki 2018/2019)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej  [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [DOC]
 • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2018/2019
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2018/2019 [XLS]
 • Wniosek o zmianę w umowie

Nabór wniosków w roku 2017 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 • Warunki naboru wniosków w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek na rok 2017 – termin złożenia upływa 8 marca 2017 r.

PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2017/2018

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
 • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych –minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
 • Załącznik VIII: Umowa powierzenia przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników projektu POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2017/2018 [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2017/2018 [PDF]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2017/2018 [XLS]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2017/2018 [XLS]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 • Nabór wniosków na rok 2016/17 – wskazówki dla instytucji wnioskujących
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
 • Wniosek na rok akademicki 2016/2017 – termin złożenia upływa 25 marca 2016

PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2016/2017

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2016/2017 [XLS]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2016/2017 [XLS]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Nabór wniosków na rok akademicki 2015/2016 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 • Nabór wniosków na rok 2015/16 – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]

PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2015/2016

 • Warunki ogólne – wprowadzenie dla beneficjentów POWER [PDF]
 • Załącznik III – zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik V – Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów z prawem do dodatku socjalnego. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2015/2016 [XLS]
 • Karty rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta [XLS]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Raport postęputermin złożenia upływa 30.10.2015
  • Załącznik do raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]
 • Dodatkowy raport postępu [DOC]
  • Załącznik do dodatkowego raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]

Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

 • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [DOC]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 09.10.2014 r. [PDF]
 • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [DOC]
 • Załącznik V: Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE, z wykorzystaniem systemu OnLine FRSE oraz Mobility Tool+. Beneficjent będzie zobowiązany do wpisania tych danych, które nie są uwzględnione w systemie Mobility Tool+. [PDF]
 • Załącznik VI: Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania uczestników [PDF] [DOC]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Umowa finansowa

 • Instrukcja postępowania z umową finansową [PDF]
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] [EN]
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] [EN]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN – wersja w j. angielskim do wglądu]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

 • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o projekt „Partnerstwo strategiczne w na rzecz szkolnictwa wyższego” [PDF]

Umowa finansowa, rok 2015

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik I Opis projektu [PL]
 • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PL]
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
 • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]


Umowa finansowa, rok 2014

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik I Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu) | Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy
 • Załącznik V Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI Wykaz beneficjentów
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]