Dokumenty / Szkolnictwo wyższe

Poniżej znajdują się dokumenty związane konkretnie z obszarem szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+. Zbiór ogólnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty.


Dokumenty ogólne

 

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2016 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 20.10.2015) [PL] [EN]
 • Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 – Program Erasmus+ (data publikacji 22.10.2015) [PL] [EN]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]

 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2015 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2015 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Zmiany z dn. 23.10.2014 r. w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 [PL] [EN]
 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Wskazówki postępowania w sytuacji zmiany statusu/nazwy uczelni posiadającej kartę ECHE [PDF]
 • Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2014 [PL] [EN]
 • Przewodnik dla ekspertów (Guide for Experts on Quality Assessment) [EN]
 • Zaproszenie do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+ [PL] [EN]
 • Sprostowanie do „Zaproszenia do składania wniosków na rok 2014 – Program Erasmus+” [PL] [EN]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • „Weksel in blanco” [DOC]
 • „Deklaracja wekslowa” [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem in blanco i deklaracją wekslową [PDF]
 • Weksel in blanco z poręczeniem [DOC]
 • Deklaracja wekslowa z poręczeniem [DOC]
  • Wskazówki w zakresie postępowania z wekslem z poręczeniem i deklaracja wekslową [PDF]
 • Kalkulator odległości – służy do określenia kosztów podróży [przejdź do strony]

Pozostałe dokumenty związane z programem Erasmus+ w rozumieniu ogólnym znajdują się w dziale Dokumenty.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Mobilność z krajami programu

 • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla uczelni (rok akademicki 2016/2017)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Pierwszy raport postępu
 • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony po 15.11.2016

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2016 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2016/2017)

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Pierwszy raport postępu
 • Dodatkowy wniosek o płatność – zostanie udostępniony po 15.11.2016

Mobilność z krajami partnerskimi

 • Wysokość stawek – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2016 r.

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Raport postępu – termin złożenia: 12.05.2017 (zostanie udostępniony w terminie późniejszym)
 • Dodatkowy wniosek o płatność [https://online.frse.org.pl/]

 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Mobilność z krajami programu

 • Zasady alokacji i stawki – mobilność z krajami programu [PDF]
 • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami programu w roku 2015/16 [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelniami z krajów programu [link]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla uczelni (rok akademicki 2015/2016)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
 • Drugi raport postęputermin złożenia: 27.06.2016
 • Dodatkowy wniosek o płatność dotyczy sytuacji, gdy Raport postępu nie był wnioskiem o płatność
 • Raport końcowy termin złożenia: 29.11.2016
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Erasmus+ Umowa finansowa KA103, 2015 r. dla konsorcjum (rok akademicki 2015/2016)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa
 • Załącznik VI: Lista pozostałych beneficjentów – lista indywidualna dla konsorcjum
 • Załącznik VII: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
 • Drugi raport postęputermin złożenia: 27.06.2016
 • Raport końcowy termin złożenia: 29.11.2016
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Mobilność z krajami partnerskimi

 • Zasady finansowania i stawki – mobilność z krajami partnerskimi [PDF]
 • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o mobilność z krajami partnerskimi w roku 2015/16 [PDF]
 • Kraje partnerskie – koperty budzetowe [PDF]
 • Wzór umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią kraju programu oraz uczelnią kraju partnerskiego [link]

Erasmus+ Umowa finansowa KA107, 2015 r.

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
 • Załącznik V: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – zostanie udostępniony w systemie dokumentów online.frse.org.pl
 • Raport końcowy termin złożenia dla umów kończących się 30.09.2016 upływa: 29.11.2016
 • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1.  [PDF]
 • Wskazówki dla wnioskujących instytucji i zasady alokacji środków w roku 2014/15 [PDF]
 • Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, 2014-2020 [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 28.08 do 23.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 27.08.2014 r. [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [PL] [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na praktykę studentem [PL]  [EN]
  • Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN] | [PL – plik drukarski] [EN – plik drukarski]
  • Porozumienie o programie studiów [EN]
  • Porozumienie o programie praktyki [EN]
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem [PL] [EN]
  • Indywidualny program nauczania [EN]
  • Indywidualny program szkolenia [EN]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami – mobilność pracowników [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
 • Drugi raport postępu

  • Instrukcje do drugiego raportu postępu [PDF]
 • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [ZIP]
 • Raport końcowy [przejdź]
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Erasmus+ Umowa finansowa dla konsorcjum uczelni, rok akademicki 2014/2015

 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące do 23.09.2014 r. [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV:
 • Załącznik V: Wzór pełnomocnictwa [PL]
 • Załącznik VI: partnerzy projektu – lista indywidualna dla konsorcjum
 • Raport końcowy [przejdź]
  • Instrukcje do raportu końcowego [PDF]

Zagraniczna mobilność studentów PO WER

Nabór wniosków na rok akademicki 2016/2017 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 • Nabór wniosków na rok 2016/17 – wskazówki dla instytucji wnioskujących
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
 • Wniosek na rok akademicki 2016/2017 – termin złożenia upływa 25 marca 2016

PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2016/2017

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017 [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017 [PDF]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2016/2017 [XLS]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2016/2017 [XLS]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Nabór wniosków na rok akademicki 2015/2016 w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 • Nabór wniosków na rok 2015/16 – wskazówki dla instytucji wnioskujących [PDF]
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku [PDF]

PO WER Szkolnictwo wyższe. Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2015/2016

 • Warunki ogólne – wprowadzenie dla beneficjentów POWER [PDF]
 • Załącznik III – zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik V – Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów z prawem do dodatku socjalnego.  Rok akademicki 2015/2016 [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2015/2016 [XLS]
 • Karty rozliczenia  dofinansowania niepełnosprawnego studenta [XLS]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Raport postęputermin złożenia upływa 30.10.2015
  • Załącznik do raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]
 • Dodatkowy raport postępu [DOC]
  • Załącznik do dodatkowego raportu postępu: Szczegółowy wykaz mobilności [XLS]

Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2014/2015

 • Dodatkowy raport postępu stanowiący wniosek o płatność [DOC]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni
 • Warunki ogólne umowy finansowej obowiązujące od 09.10.2014 r. [PDF]
 • Załącznik I: Opis projektu (wniosek o dofinansowanie) [PDF]
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym na studia studentem [DOC]
 • Załącznik V: Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE, z wykorzystaniem systemu OnLine FRSE oraz Mobility Tool+. Beneficjent będzie zobowiązany do wpisania tych danych, które nie są uwzględnione w systemie Mobility Tool+. [PDF]
 • Załącznik VI: Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego traktowania uczestników [PDF] [DOC]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2014/15 [PDF]
 • Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]
 • Karta rozliczenia dofinansowania uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami [XLS]

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne


Umowa finansowa

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III:  Zasady finansowe i umowne [PDF] [EN – wersja w j. angielskim do wglądu]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl (w przygotowaniu)
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

 • Wskazówki dla uczelni wnioskujących o projekt „Partnerstwo strategiczne w na rzecz szkolnictwa wyższego” [PDF]

Umowa finansowa, rok 2015

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik I  Opis projektu [PL]
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PL]
 • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
 • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]


Umowa finansowa, rok 2014

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla poszczególnych projektów
 • Warunki ogólne umowy finansowej [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik I  Opis projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu) | Wersja dla projektów dotyczących więcej niż jednego sektora edukacji [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik II  Szacunkowy budżet projektu [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik III  Zasady finansowe i umowne [PL] (EN – wersja w j. angielskim do wglądu)
 • Załącznik IV  Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentami a uczestnikami Projektu, jeśli dotyczy   
 • Załącznik V  Pełnomocnictwa udzielone Koordynatorowi przez pozostałych Beneficjentów [EN]
 • Załącznik VI  Wykaz beneficjentów
 • Wniosek o zmianę w umowie – formularz [DOC]
 • Wniosek o zmianę w umowie – plik budżetowy [XLS]

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback