07Lis2017

Dzień informacyjny “Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich” – konkurs 2018

Rodzaj spotkania: dzień informacyjny
Termin spotkania: 7 listopada 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi, jak również do uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni.

Cel spotkania

  • zaprezentowanie działań wspierających międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym w odniesieniu do współpracy z uczelniami w krajach partnerskich (Jean Monnet, Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym, Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi),
  • dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Pobierz program spotkania

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.

Obowiązkowa rejestracja

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie poprzez niniejszą stronę internetową. Rejestracja będzie otwarta do 29 października 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Warunki udziału

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

tel. 22 46 31 050, he@erasmusplus.org.pl

Kategorie