23Lis2015

Dzień informacyjny – międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 23 listopada 2015 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Zielna
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na spotkanie mające na celu zaprezentowanie oferty programu Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami partnerskimi i jest zaadresowane do przedstawicieli uczelni zainteresowanych poznaniem możliwości współpracy z uczelniami zlokalizowanymi poza Europą oferowanymi w programie Erasmus+. Najszerzej zostaną przedstawione projekty typu CBHE (Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego). W trakcie spotkania zostaną poruszone również zagadnienia związane z mobilnością do krajów partnerskich i wspólnymi studiami magisterskimi Erasmus Mundus w programie Erasmus+. Gościem specjalnym tegorocznego Dnia Informacyjnego będzie przedstawicielka izraelskiego biura programu Erasmus+.

Uwaga! W przypadku potwierdzenia udziału w spotkaniu przedstawiciela Komisji Europejskiej lub Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego spotkanie będzie w całości prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski. Jeżeli przedstawiciel KE/EACEA nie weźmie udziału w spotkaniu jedynie wystąpienie przedstawicielki izraelskiego biura programu Erasmus+ będzie zaprezentowane w języku angielskim.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy.

Pobierz agendę spotkania informacyjnego [PDF]

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez formularz rejestracyjny w terminie do 16 listopada 2015 r.

Miejsce

Warszawa, Centrum Zielna
godzina 11-16

 

Kontakt

Anna Bielecka,
tel. 22 46 31 241,
email: anna.bielecka@frse.org.pl

skrzynka ogólna: he2@erasmusplus.org.pl
numer telefonu ogólnego: 22 463 10 50

Kategorie