14Mar2017

Dzień otwarty dla wnioskodawców programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

Rodzaj spotkania: dzień otwarty
Termin spotkania: 14 marca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Na dzień otwarty zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 29 marca 2017 r., godz. 12:00).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków.

Rejestracja: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/d4f234e50f0fd0f312e073331f7f09a2

Termin rejestracji:  8 marca 2017 r. (za pośrednictwem podanej strony internetowej)

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

Potwierdzenie terminu i godziny indywidualnych konsultacji zostanie wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do 10 marca.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Małgorzata Członkowska-Naumiuk
tel. 22 46 31 242, malgorzata.czlonkowska@frse.org.pl
lub: he2@erasmusplus.org.pl

Kategorie