31Mar2017

Dzień otwarty dla wnioskodawców programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne

Rodzaj spotkania: dzień otwarty
Termin spotkania: 31 marca 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Młodzież

Zespół Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne w sektorze Młodzież zaprasza reprezentantów organizacji i instytucji do wzięcia udziału w konsultacjach, które odbędą się 31 marca 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przy ul. Mokotowskiej 43.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji, instytucji i innych podmiotów zajmujących się pracą z młodzieżą poza systemem edukacji formalnej, wykorzystujących pozaformalne metody edukacyjne, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne w drugim terminie konkursu 2017 roku (termin składania wniosków upływa 26 kwietnia 2017 r., godz.12:00).

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00 – 16:00, w formie indywidualnych konsultacji z pracownikami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (maksymalny czas trwania konsultacji – 45 minut). Liczba organizacji i instytucji, które możemy zaprosić jest ograniczona do 14, stąd pierwszeństwo będzie przysługiwało zgłoszeniom wskazującym na dopasowanie planowanego przedsięwzięcia do celów i priorytetów Partnerstw Strategicznych sektora Młodzież, konkretne pomysły na Partnerstwa Strategiczne i zaawansowane prace nad projektem.

Prze spotkaniem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Przewodnikiem po programie i przygotowanie konkretnych pytań.

Rejestracja

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestniczenia i zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego ze wskazaniem preferowanego przedziału czasowego. Termin zgłoszeń upływa 22 marca.

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie 24 marca na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Uwaga: Prosimy o rejestrację jednej osoby z danej instytucji, jednakże w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z tej samej instytucji.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy zapisy do wyczerpania miejsc.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. FRSE nie pokrywa jednak kosztów przyjazdu na spotkanie, jak również zakwaterowania.

Miejsce

Siedziba FRSE, ul. Mokotowska 43,  00-551 Warszawa – sala konferencyjna w budynku B (parter)

Kontakt

Lechosław Szafranek
tel.: 22 46 31 284
lszafranek@frse.org.pl

Kategorie