26Mar2018

Dzień otwarty dla wnioskodawców programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne

Zespół Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne w sektorze Młodzież zaprasza reprezentantów organizacji i instytucji do wzięcia udziału w konsultacjach, które odbędą się 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przy Al. Jerozolimskich 142a w Warszawie.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji, instytucji i innych podmiotów zajmujących się pracą z młodzieżą poza systemem edukacji formalnej, wykorzystujących pozaformalne metody edukacyjne, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne w konkursie 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00 – 16:00, w formie indywidualnych konsultacji z pracownikami Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (maksymalny czas trwania konsultacji – 60 minut). Liczba organizacji i instytucji, które możemy zaprosić jest ograniczona do 10, stąd pierwszeństwo będzie przysługiwało zgłoszeniom wskazującym na dopasowanie planowanego przedsięwzięcia do celów i priorytetów Partnerstw Strategicznych sektora Młodzież, konkretne pomysły na Partnerstwa Strategiczne i zaawansowane prace nad projektem. Pierwszeństwo udziału będzie również przysługiwało organizacjom/instytucjom, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania w Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne w sektorze Młodzieży.

Prze spotkaniem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z „Przewodnikiem po programie 2018” i przygotowanie konkretnych pytań.

Rejestracja

Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestniczenia i zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2eb7b2051872875b00ebd9689f23e422 ze wskazaniem preferowanego przedziału czasowego. Termin zgłoszeń upływa 8 kwietnia, godz. 23:59.

Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w spotkaniu, terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie 9 kwietnia na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Uwaga: Prosimy o rejestrację jednej osoby z danej instytucji, jednakże w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z tej samej instytucji.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. FRSE nie pokrywa jednak kosztów przyjazdu na spotkanie, jak również zakwaterowania.

Miejsce

Siedziba FRSE, Al. Jerozolimskie 142a,  00-551 Warszawa – sala konferencyjna , III piętro.

 

Kategorie