08Lut2019

Dzień otwarty dla wnioskodawców programu Erasmus+, Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

Rodzaj spotkania: dzień otwarty
Termin spotkania: 28 lutego 2019 r., godz. 10:00 – 15:45
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Na dzień otwarty zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 21 marca 2019 r., godz. 12:00).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków.

Link do rejestracji

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/9bd66ae2970d91d8d7d87928eb31173a

Termin rejestracji: 21 lutego 2019 r. (za pośrednictwem podanej strony internetowej)

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

Potwierdzenie terminu i godziny indywidualnych konsultacji zostanie wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do 22 lutego.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na miejsce spotkania we własnym zakresie.

 

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142 A
Warszawa

Przy stacji PKP Warszawa Zachodnia

 

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
he2@erasmusplus.org.pl
tel. 22 46 31 246

Kategorie