14Maj2014

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – bliski termin składania wniosków

Ponad 4000 europejskich uczelni, w tym 277 uczelni z Polski, posiada obecnie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) uprawniającą do udziału w programie Erasmus+. Jego zasady przewidują coroczne ogłaszanie konkursu wniosków o uzyskanie Karty ECHE.

Ponieważ jeszcze nie wszystkie polskie szkoły wyższe uzyskały prawo do korzystania z możliwości programu, przypominamy o najbliższym terminie składania wniosków o Kartę, który upływa 22 maja br. o godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegóły dotyczące sposobu wnioskowania oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!