Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Seminarium kontaktowe: E-government and social inclusion of low skilled adults”

 • Termin wydarzenia: 23.11.2016 – 25.11.2016
 • Miejsce: Utrecht, Holandia

Termin zgłoszeń:
  18 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematem konferencji jest „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach”. Pod terminem e-administracja („e-government”) rozumiemy stosowanie urządzeń komunikacji elektronicznej, komputerów i internetu w celu świadczenia usług publicznych dla obywateli. Podczas seminarium uczestnicy skupią się na interakcji cyfrowej między słabo wykształconymi obywatelami a lokalną lub krajową administracją. Spróbują odpowiedzieć na pytania: jaki jest wpływ e-administracji na udział obywateli w życiu społecznym? Jak można się upewnić, że e-administracja nie ma negatywnych konsekwencji na integrację społeczną? Co uczestnicy konferencji mogliby wspólnie zrobić, aby pomóc w integracji? Jakich kompetencji potrzebują specjaliści, aby móc dać odpowiednie wsparcie?

Potencjalni uczestnicy powinni się zajmować i / lub są zainteresowani tematem „e-administracja” („E-government”) w powiązaniu z włączaniem społecznym osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i wykształceniu”; powinni także albo bezpośrednio (jako nauczyciel, trener, wolontariusz itp.) współpracować z osobami, które mają trudności w radzeniu sobie z e-administracją albo brać udział w tworzeniu polityki lub instrumentów / materiałów wspomagających obywateli w kontakcie z e-administracją. Uczestnicy będą się dzielić dobrymi praktykami, doświadczeniami związanymi z tematyką seminarium, poznają inne organizacje międzynarodowe i będą mieli szansę na znalezienie partnerów w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.erasmusplus.nl/actueel/agenda/tca–e-government-and-social-inclusion-of-low-skilled-adults

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników i w zakresie „E-administracja i integracja społeczna osób dorosłych o niskich kwalifikacjach” oraz poznanie osób, instytucji działajacych w tym obszarze;
 • wymiana dobrych praktyk i poszukiwanie innowacyjnych pomysłów;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, innowacyjnych pomysłów, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów w ramach Erasmusa+;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+. Opłata seminaryjna wynosi 100 EUR. Narodowa Agencja poinformuje wkrótce o możliwości jej zwrotu.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

“Strategic Partnerships Plus” A plus for non-discrimination in Europe -Training course with elements of contact seminar-

 • Termin wydarzenia: 22.11.2016 – 26.11.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
  5 października 2016 r.

Tematyka i cele:

Tematyka seminarium będzie się koncentrować na przeciwdziałaniu dyskryminacji, mowie nienawiści w Europie i rozwiązywaniu tych problemów poprzez projekty partnerstw strategicznych. Program Erasmus + oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia do walki z rasizmem, ksenofobią, nietolerancją lub inną formą wykluczenia społecznego.

Celem tego trzydniowego wydarzenia jest opracowanie międzysektorowych partnerstw strategicznych KA2 (na konkurs 2017). W tym roku spotkanie zostało zaprojektowane jako szkolenie dotyczące napisania udanej aplikacji, połączone z elementami klasycznego seminarium kontaktowego. Przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół, organizacji kształcenia zawodowego, instytucji i władz publicznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, firm, osób zajmujących się (w tym niezawodową) edukacją osób dorosłych.
Rumuńska Narodowa Agencja ANPCDEFP posiada wieloletnią praktykę dotyczącą współpracy międzysektorowej –  zarówno wewnętrznie w NA, jak również wśród swoich beneficjentów. W oparciu o to doświadczenie, organizowane jest wydarzenie, którego priorytetem jest bardziej zintegrowane podejście do partnerstw strategicznych i  połączenie potencjału różnych organizacji  działających w dziedzinach: edukacji  szkolnej, formalnej, pozaformalnej, pracy z młodzieżą, kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego.

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania międzysektorowymi projektami partnerstw strategicznych;
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia projektów KA2;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów międzysektorowych;

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


 

Seminarium kontaktowe: Non-Formal and Informal Learning (& Validation)

 • Termin wydarzenia: 8.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
  30 września 2016 r.

Tematyka i cele:

Celem seminarium jest stworzenie pomysłów projektów i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych dotyczących tematyki seminarium. Partnerstwa mają na celu rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk, a także realizację wspólnych inicjatyw promująycych współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.

Opis wydarzenia na stronie irlandzkiej NA: w przygotowaniu

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 3 miejsc dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Michała Chodniewicza mchodniewicz@frse.org.pl.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback