Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


„Mythbusting European Project Management for Strategic Partnerships”

  • Termin wydarzenia: 13-15.02.2019
  • Miejsce: Irlandia, Dublin

Termin zgłoszeń:
30 listopada 2018 roku

Tematyka i cele

Główne cele seminarium:

  • rozwianie mitów dotyczących kluczowych aspektów zarządzania międzynarodowymi/europejskimi projektami – dla nowych koordynatorów projektów w ramach „Partnerstw strategicznych”
  • poznanie najlepszych praktyk zarządzania międzynarodowymi/europejskimi projektami – dla doświadczonych koordynatorów projektów w ramach „Partnerstw strategicznych”
  • doświadczonych koordynatorów projektów w ramach „Partnerstw strategicznych”, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem, podejściem i narzędziami;
  • osób, któe koordynują projekt w ramach „Partnerstw strategicznych” po raz pierwszy;
  • osób, które ukończyły 18 lat;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Preselekcja zostanie przeprowadzona przez Polską Narodową Agencję. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie organizatora, czyli Irlandzkiej Narodowej Agencji.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/b68d268e37825b49a5d389123dbdd329

OPRÓCZ WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROSIMY O PRZESŁANIE SKANU WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO KWESTIONARIUSZA na adres: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja