Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:„Impact+ Exercise for Adult Education beneficiares”

 • Termin wydarzenia: 19-20.09.2018
 • Miejsce: Wielka Brytania, Birmingham

Termin zgłoszeń:
17 sierpnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem seminarium jest pomoc beneficjentom w zrozumieniu koncepcji szacowania wpływu projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się jak identyfikować wpływ i rezultaty projektu, jak rozwijać odpowiednie wskaźniki i identyfikować odpowiednie źródła danych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • beneficjentów KA2 AE, których projekty zostały dofinansowane w 2018 roku i są na początkowym etapie cyklu życia projektu;
 • beneficjentów KA2 AE, którzy są relatywnie niedoświadczeni w obszarze szacowania wpływu projektu;
 • osób, które ukończyły 18 rok życia;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).
Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„Supporting Migrants through Education and Training”

 • Termin wydarzenia: 29.10-2.11.2018
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
19 sierpnia 2018 roku

Tematyka i cele

Seminarium będzie okazją do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń związanych z projektami w ramach Programu Erasmus+, ze specjalnym uwzględnienim obszaru emigracji i włączania emigrantów poprzez edukację i szkolenia.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
 • nowe pomysły na projekty do realizacji w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli instytucji Szkolnictwa Wyższego łączących świat uczelnie z rynkiem pracy i organizujących staże studenckie w ramach Programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/bf258b279e912f62c9cda78fc3f5a330

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families”

 • Termin wydarzenia: 29.10-2.11.2018
 • Miejsce: Belgia, Liège

Termin zgłoszeń:
2 września 2018 roku

Tematyka i cele

Wymiana metod, narzędzi i dobrych praktyk z pracy nad umiejętnością czytania i pisania z uczniami-migrantami i ich rodzinami. Przestrzeń do znalezienia partnerów do wspólnych projektów.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
 • nowe pomysły na projekty do realizacji w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracujących w obszarze umiejętności pisania i czytania w sektorach Edukacji Dorosłych, Szkolnictwa Wyższego lub Edukacji Szkolnej;
 • beneficjentów Programu Erasmus+ lub osób, które planują aplikować do Programu Erasmus+;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/626ab9bb92a787276abe3bab39cd0b0b

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja