Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:„Supporting Migrants through Education and Training”

 • Termin wydarzenia: 29.10-2.11.2018
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
5 września 2018 roku

Tematyka i cele

Seminarium będzie okazją do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń związanych z projektami w ramach Programu Erasmus+, ze specjalnym uwzględnienim obszaru emigracji i włączania emigrantów poprzez edukację i szkolenia.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
 • nowe pomysły na projekty do realizacji w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli instytucji edukacji dorosłych łączących świat uczelnie z rynkiem pracy i organizujących staże studenckie w ramach Programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/bf258b279e912f62c9cda78fc3f5a330

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„Cultural Heritage – European Cultural Heritage in Adult Education”

 • Termin wydarzenia: 14-17.11.2018
 • Miejsce: Santiago de Compostela, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
23 września 2018 roku

Tematyka i cele

 • wymiar Europejskiego Dziedzitwa Kulturowego;
 • refleksja na temat społecznego i edukacyjnego waloru Europejskiego Dziedzitwa Kulturowego w Edukacji Dorosłych;
 • międzynarodowy wymiar Europejskiego Dziedzitwa Kulturowego;
 • ochrona i korzystanie z Europejskiego Dziedzitwa Kulturowego;
 • rola Europejskiego Dziedzitwa Kulturowego w budowaneiu tożsamości europejskiej;
 • WIĘCEJ O WYDARZENIU

  Oczekiwane rezultaty:

  • zwiększenie świadomości wymiaru Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego i włączenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w projekty realizowane w ramach programu Erasmus+;
  • wsparcie pomysłów na projekty do realizacji w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;
  • znalezienie partnerów do realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli instytucji zajmujących się edukacją dorosłych, zainteresowanych złożeniem projektu w programie Erasmus+ nawiązującym do tematyki seminarium;
  • osób, które ukończyły 18 lat
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
  https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2240b096131eac2fb25c8a1441595b0a

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  „Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education”

  • Termin wydarzenia: 10-12.12.2018
  • Miejsce: Niemcy, Berlin

  Termin zgłoszeń:
  23 września 2018 roku

  Tematyka i cele

  Tematyka wydarzenia skupia się wokół umiejętności krytycznego korzystania z mediów, co jest nie do przecenienia w dobie wzrastających radykalnych i populistycznych ruchów politycznych w Europie.

  WIĘCEJ O WYDARZENIU
  WSTĘPNY PROGRAM

  Oczekiwane rezultaty:

  • znalezienie partnerów do realizacji projektów związanych z tematyką wydarzenia w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli instytucji zajmujących się edukacją dorosłych, zainteresowanych złożeniem projektu w programie Erasmus+ nawiązującym do tematyki seminarium;
  • osób, które ukończyły 18 lat
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
  https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/e0ec350156af7a6ce512d8d104608c0c

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

  Rejestracja