Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Seminarium kontaktowe: Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme”

  • Termin wydarzenia: 31.05.2017 – 02.06.2017
  • Miejsce: Zagrzeb, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
  29 marca 2017 r.

Tematyka i cele:

Seminarium kontaktowe w dziedzinie edukacji dorosłych (AE), organizowane jest przez Narodowe Agencje: Chorwacji (AMEUP), Słowenii (CMEPIUS) i Macedonii (NAEEPM). Przeznaczone jest dla pracowników organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych z mniejszymi szansami. Skierowane jest również do osób zarządzającymi projektami i ekspertów z dziedziny edukacji dorosłych.

Celem tego międzynarodowego spotkania jest umożliwienie nawiązania kontaktów między organizacjami kształcenia dorosłych z różnych krajów i będzie okazją do znalezienia partnerów europejskich o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych w zakresie akcji KA1 Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych, szczególnie w pracy z grupami z mniejszymi szansami:

Trudności edukacyjne: osoby wcześnie przerywające naukę; dorośli o niskich kwalifikacjach
Przeszkody gospodarcze: niski poziom życia, niskie dochody, uzależnienie od systemu opieki społecznej; osoby zadłużone lub z problemami finansowymi;
Różnice kulturowe: imigranci, uchodźcy bądź potomkowie imigrantów lub uchodźców; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby potrzebujące adaptacji językowej i integracji kulturowej;
Przeszkody społeczne: przestępcy; (byli) więźniowie i skazani

Wstępny program spotkania dostępny jest tutaj.

 

Przewidywane efekty:

  • przedstawienie aktualnej sytuacji w dziedzinie edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych z mniejszymi szansami
  • przedstawienie możliwości finansowania w ramach programu Erasmus + dla organizacji edukacji dorosłych
  • wstępna praca nad aplikacją KA1 wysokiej jakości – Europejski plan rozwoju
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • przedstawienie przykładów dobrych praktyk

 

Uczestnicy:

Seminarium skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji dorosłych.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Kryteria wyboru dostępne są tutaj. Polska Narodowa Agencja przeprowadza wstępną selekcję kandydatów, natomiast organizatorzy dokonają ostatecznego wyboru uczestników, którzy zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu.

UWAGA: Formularz zgłoszeniowy przygotowany przez organizatorów należy wypełnić w języku angielskim i przesłać do 29 marca b.r., do końca dnia na adres: mdybala@frse.org.pl . W tytule maila należy umieścić tytuł wydarzenia: „Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme” . Zgłoszenia bez dołączonego formularza i tytułu identyfikującego wydarzenie nie będą rozpatrywane.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+. Opłata seminaryjna wynosi 30 EUR. Narodowa Agencja poinformuje wkrótce o możliwości jej zwrotu.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Formularz zgłoszeniowy