Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania możliwie dużą liczbę organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji i  wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w obszarze edukacji dorosłych.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Zapraszamy do zgłaszania się na wybrane wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


Seminarium kontaktowe: “Outreach, Guidance & Motivation Strategies

  • Termin wydarzenia: 17.10.2017 – 19.10.2017
  • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
16 lipca 2017 r.

Tematyka i cele:

Irlandzka Narodowa Agencja programu Erasmus+, Léargas, zaprasza na seminarium kontaktowe, którego celem jest opracowanie pomysłów na projekty Erasmus+:KA1 i KA2 w zakresie działań dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji w dziedzinie kształcenia osób dorosłych (Adult Education Field).

Erasmus+ KA1: Mobilność umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja podniesie jakość swoich usług edukacyjnych.

Akcja Erasmus+KA2: Partnerstwa Strategiczne umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów: wymianę dobrych praktyk i doświadczeń lub opracowywanie innowacyjnych produktów. Projekty KA2 wspierają rozwój oraz wdrażanie wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Seminarium będzie zawierało informacje od ekspertów w zakresie działań dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji w dziedzinie kształcenia osób dorosłych. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, dyskusjach i będą mieli możliwość stworzenia szerokiej sieci osób zajmujących się kształceniem dorosłych. Wsparcie dla tego, jak wykonać aplikację KA1 Mobilność i / lub strategiczne partnerstwo KA2 będzie miało charakter całości. Program obejmie wieczorne wydarzenie kulturalne w dniu 19 października.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób reprezentujących sektor edukacja dorosłych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w tym sektorze) – w szczególności do doradców edukacyjnych i innych pracowników zajmujących się kształceniem osób dorosłych, zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+ dotyczących pomocy potrzebującym, doradztwa i motywacji;
  • przedstawicieli organizacji z obszaru edukacji dorosłych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, centra kształcenia, szkoły wyższe, uniwersytety trzeciego wieku, instytuty badawcze, biblioteki, więzienia (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów w sektorze edukacji dorosłych programu Erasmus+;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja