Konsultanci regionalni

W programie Erasmus+ działają konsultanci regionalni. Są to osoby przeszkolone i autoryzowane przez FRSE. Oferujemy wsparcie konsultantów regionalnych w następujących formach:

1. Spotkania informacyjne
Konsultanci realizują spotkania informacyjne trwające 5 godzin. Poruszana jest na nich tematyka dotycząca struktury programu, jego celów i priorytetów, jakościowych kryteriów oceny wniosków, zasad oraz cyklu realizacji projektów, a także zasad finansowania działań. Ponadto konsultanci udzielają informacji na temat technicznych kwestii związanych z wypełnieniem wniosków oraz obsługą systemu URF i ECAS.

Informacje na temat naboru na spotkania informacyjne dostępne są na Akademii Erasmus+.

2. Konsultacje
Z konsultantem regionalnym można przedyskutować pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie bądź zasad finansowania projektu.
Poniżej dostępne są dane konsultantów regionalnych z poszczególnych województw.
Konsultanci regionalni na pracę związaną z programem Erasmus+ poświęcają określony czas, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.

Poniżej dostępne są dane konsultantów regionalnych z poszczególnych województw.

Konsultanci na pracę związaną z programem Erasmus+ poświęcają określony czas w tygodniu, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.

Marta Materska-Samek

FIKS Firma Inżynierska Krzysztof Samek
Kaszów 121, 32-060 Liszki

tel. 609 893 139, e-mail: m.materska.samek@gmail.com
Konsultacje: czwartek 10:00 – 12:00 oraz 20:00 – 21:30 po wcześniejszym umówieniu się

Anna Leszczyńska

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
ul. Bołtucia 7 85-791 Bydgoszcz

tel. 509 433 288, e-mail: anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
Konsultacje: wtorek 15:00 – 18:00 po wcześniejszym umówieniu się

Katarzyna Januszewska

Fundacja Sempre a Frente
ul. Lubartowska 24, 20-085 Lublin
tel. 608 694 440 e-mail: katia_januszewska@wp.pl
Konsultacje: czwartek 16.00-17.00, piątek 16.00-18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Mirosław Kwiatkowski

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 509 054 602, e-mail: miros61@gazeta.pl
Konsultacje: poniedziałek 12:00 – 16:30, po wcześniejszym umówieniu się

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź

Barbara Kuźmicka – Wrąbel
tel. 501 258 292, e-mail: basiawrabel@o2.pl
Konsultacje: poniedziałek i środa 14:00-16:30 po wcześniejszym umówieniu się

Stowarzyszenie Morena

adres punktu konsultacyjnego
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Adam Niemkiewicz
tel. 533 319 874, e-mail: erasmus@morena.org.pl
Jarosław Sikorski
tel. 515 151 800, e-mail: js@morena.org.pl
Konsultacje: czwartek 12:00 – 16:00  po wcześniejszym umówieniu się

Bronisława Niespor

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

tel. 608 206 618, e-mail: bniespor@rcre.opolskie.pl
Konsultacje: poniedziałek, piątek 14:00-16:00

Elżbieta Komarnicka

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu
ul. Kraszewskiego 7, 37-700 Przemyśl

tel. 519 848 787, e-mail: erasmusplusedukacjaszkolna@pcen.pl
Konsultacje: środa 8.00 – 11.00 po wcześniejszym umówieniu się

Damian Ciachorowski

Fundacja Młody Malbork
ul. Norwida 3/2, 82-200 Malbork

tel. 662 396 543, e-mail: erasmusplus@mlodymalbork.org
Konsultacje: wtorek 16.00 – 19.00 po wcześniejszym umówieniu się

Joanna Sobotnik

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice

tel. 32 60 63 059, e-mail: j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl
Konsultacje: wtorki 8.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu się

Maria Bednarska

Adres punktu konsultacyjnego:

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
tel. 608 657 709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

Konsultacje: poniedziałek, wtorek 15.30 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu się

Ewa Nosowicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (pokój 215)
ul. Głowackiego 17,  10-447 Olsztyn

tel. 601 155 860, e-mail: en_erasmus@wmodn.olsztyn.pl
Konsultacje: czwartek 9.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się

Henryk Sienkiewicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (pokój 215)
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. 727 441 550, e-mail: hs_erasmus@wmodn.olsztyn.pl
Konsultacje: czwartek 9.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się

Waldemar Kryjewski

tel. 602 506 884, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl
Konsultacje: wtorek, środa 9:00-18:00 po wcześniejszym umówieniu się

Anna Walkowiak

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin

tel. 604 506 832, e-mail: annawalkowiak@cen.edu.pl
Konsultacje: środa, godz. 13.00 – 16.00