Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


„Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)”

 • Termin wydarzenia: 24-27.10.2018
 • Miejsce: Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain

Termin zgłoszeń:
23 września 2018 roku

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół długoterminowej mobilności edukacyjnej.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
 • nowe pomysły na projekty w ramach współpracy szkół do realizacji w ramach Programu Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli i nauczycielek zainteresowanych tematem wydarzenia i planujących projekt w ramach współdziałania szkół z różnych krajów;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/53743de037f14d728ff5d40904240e29

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion”

 • Termin wydarzenia: 6-8.12.2018
 • Miejsce: Irlandia

Termin zgłoszeń:
30 września 2018 roku

Tematyka i cele

Seminarium będzie okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat projektów w zakresie współpracy szkół, ze szczególnym naciskiem na potrzeby uczniów wymagających szczególnego wsparcia. Będzie też przestrzenia pozwalającą na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami innych szkół oraz rozwój jakościowy planowanych projektów.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • zrozumienie co czyni projekt dobrym jakościowo;
 • poznanie krok po kroku procesu aplikacji;
 • znalezienie partnerów do projektu;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych, pracujących z młodzieżą w wieku 12-18 lat, z naciskiem na osoby pracujące z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia;
 • zarówno osób, które po raz pierwszy chcą złożyć projekt współpracy szkół jak i tych z doświadczeniem w realizacji projektów w tym zakresie;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2805f7ada21497115acf8f991848b828

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja