Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

„FuturE+”

 • Termin wydarzenia: 12-15.03.2019
 • Miejsce: Rumunia, Bukareszt

Termin zgłoszeń:
17 lutego 2019 roku

Tematyka i cele

Celem wydarzenia jest przyjrzenie się w jakim stopniu program Erasmus+ odpowiada na potrzeby organizacji oraz zebranie sugestii dotyczących kształtu przyszłego programu w odniesieniu do europejskiej strategii edukacyjnej.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • byłych i obecnych beneficjentów programu Erasmus+;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/52305b845e6ca814b3783ca716e410eb

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”

 • Termin wydarzenia: 22-26.05.2019
 • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k.Warszawy

Termin zgłoszeń:
31 marca 2019 roku

Tematyka i cele

Zgłoszenia szkół do programu Erasmus+ często prezentują niski poziom umiejętności przygotowania propozycji projektu spójnej w zakresie analizy potrzeb, formułowania celów, działań, rezultatów i adekwatności do priorytetów programu Erasmus+.
Odpowiedzią na taką diagnozę jest cel szkolenia – wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół w procesie profesjonalizacji ich wiedzy i umiejętności planowania i realizacji międzynarodowych projektów w następujących obszarach:

 • wewnętrzna logika projektu;
 • jakość partnerstwa;
 • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia;
 • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy pięciu Narodowych Agencji: polskiej, włoskiej, szwedzkiej, hiszpańskiej i słowackiej oraz wsparte przez trenerów będących ekspertami w dziedzinie planowania i realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą pracować w grupach nad szkicami projektów dotyczących ich zainteresowań. Grupy będą miały możliwość wyboru tematów projektów ważnych dla nich z punktu widzenia reprezentowanych organizacji oraz społeczności lokalnych.
Efektem szkolenia ma być wzrost liczby dobrych jakościowo partnerstw międzyszkolnych.

Program wydarzenia
22.05.2018

  • wieczorny przyjazd uczestników;
  • wzajemne poznanie się.

23.05.2018

  • wymiana oczekiwań i doświadczeń;
  • wewnętrzna logika projektu.

24.05.2018

  • jakość partnerstwa;
  • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia.

25.05.2018

  • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów;
  • ewaluacja szkolenia.

26.05.2018

  • wyjazd uczestników (po śniadaniu)

  Oczekiwane rezultaty

  • poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności uczestników w zakresie planowania i zarządzania projektem;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające przygotować szkice wspólnych projektów.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 4 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
  https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/f043cd2e1589456ead99d0fd6c028eb0

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

  Rejestracja