Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

Seminarium „Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

 • Termin wydarzenia: 29.08-1.09.2018
 • Miejsce: Czechy, Praga

Termin zgłoszeń:
26 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka:

Uczestnicy będą mogli poznać program Erasmus+, w szczególności Akcję 2 czyli Partnerstwa Strategiczne oraz platformę eTwinning i możliwości jakie oferuje. Ponadto będą mogli nawiązać kontakt z nauczycielami z innych krajów w celu znalezienia partnerów do wspólnych projektów. Ważną częścią seminarium będzie wymiana doświadczeń ze zrealizowanych projektów, podzielenie się nimi z mniej doświadczonymi użytkownikami platformy eTwinning.

Więcej informacji o wydarzeniu: Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych (uczniowie w wieku 12-19);
 • zainteresowanych poznaniem platformy eTwinning oraz realizacją projektów w ramach Partnerst Strategicznych;
 • zarejestrowanych na platformie eTwonning;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „Participating and Learning Child”

 • Termin wydarzenia: 7-10.10.2018
 • Miejsce: Finlandia, Tampere

Termin zgłoszeń:
1 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji o wyzwaniach i poszukiwaniem dróg do zachęcania dzieci do włączania się i uczenia się każdego dnia. Celem jest nawiązanie kontaktu między uczestnikami z różnych krajów dla stworzenia wspólnych projektów, które będą mogły być zrealizowane w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Więcej informacji o wydarzeniu: Participating and Learning Child .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, pracujących z dziećmi w wieku 3-8 lat;
 • zainteresowanych realizacją projektów w ramach Partnerstw Strategicznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
Wizyta studyjna „Study Visit for educational specialists – Proffesional and Leadership Development Training in a Finnish context”

 • Termin wydarzenia: 30.09-4.10.2018
 • Miejsce: Finlandia, Koli National Park (Joensuu)

Termin zgłoszeń:
1 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Celem wizyty jest przedstawienie edukacji ogólnokształcącej w Finlandii, szkolenia nauczycieli oraz informacji o tym jak wygląda zarządzenie szkołą i jej rozwojem.

Więcej informacji o wydarzeniu: Study Visit for educational specialists – Proffesional and Leadership Development Training in a Finnish context .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów szkół;
 • liderów szkół;
 • przedstawicieli uznanych autorytetów w dziedzinie edukacji i szkoleń;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja