Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającycmi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


Seminarium kontaktowe: Change mentalities to fight against educational inequalities –Building bridges between formal and non-formal education of the youngster

 • Termin wydarzenia: 30.11.2016 – 02.12.2016
 • Miejsce: Bruksela, Belgia

Termin zgłoszeń:
18 października 2016 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium jest  przestawienie kilku nowatorskich i oryginalnych rozwiązań edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom na pisanie projektów w ramach programu Erasmus+ (KA 1 lub 2) w celu zmniejszenia nierówności społecznych i edukacyjnych wśród młodzieży.

Liczne międzynarodowe badania prowadzone przez Unię Europejską i OECD podkreślają fakt, że wiele metod dydaktycznych np.: wydalenie ze szkoły, powtarzanie roku, pasywne metody nauczania, sprzyja powstawaniu nierówności społecznych i edukacyjnych. Przyszłe projekty powinny przyczynić się do zmniejszenia tych mechanizmów, tworzyć związki pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną oraz wpływać na samopoczucie młodych ludzi. Seminarium będzie krótkie, ale intensywne, będą prezentacje ekspertów (badania, obserwacje itp.) dobre praktyki, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, warsztaty i dyskusje.

Uczestnicy seminarium powinni reprezentować szkoły ogólne i zawodowe, instytucje zajmujące się szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi młodzieży, chcieliby wspierać zmiany w tradycyjnym systemie edukacji i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Mogą to być pracownicy oświaty (nauczyciele i pedagodzy, trenerzy zawodu), jak i facylitatorzy*(osoby wspierające proces uczenia się młodych osób między 12 a 20 r.ż.) lub trenerzy kadry szkolnej z sektora prywatnego lub publicznego.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ na temat zmniejszania nierówności społecznych i edukacyjnych;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za edukację młodzieży;
 • stworzenie europejskiej sieci specjalistów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Więcej informacji na stronie: : http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ressources/nos-seminairesconferences/change-mentalities/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium kontaktowe – School Education Contact Seminar

 • Termin wydarzenia: 14.11.2016 – 16.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
21 września 2016 r.

Tematyka i cele

Głównym celem spotkania będzie poznanie możliwości tworzenia projektów dostępnych w ramach Erasmus+, internacjonalizacji w szkołach, dzielenie się dobrymi praktykami w Edukacji Szkolnej, oraz zrozumienie mechanizmów, które dobrze działają w partnerstwach projektowych.

Seminarium jest skierowane przede wszystkim do instytucji początkujących w programie Erasmus+,  w Edukacji Szkolnej. Celem jest także zachęcenie organizacji do ewoluowania np. z programu E-Twinning do większych projektów europejskich. Uczestnicy muszą być specjalistami w dziedzinie edukacji lub pracownikami organizacji zainteresowanych wymianą i rozwojem dobrych praktyk i być zaangażowani w planowanie projektów akcji mobilności (KA1) lub partnerstw strategicznych (KA2) w ramach Erasmus + (w tym school – to – school).

Uczestnicy będą wspierani w rozwijaniu idei projektowych poprzez działania sieciowe, uczestnictwo w warsztatach czy spotkaniach z ekspertami. Program obejmuje również irlandzki wieczór kulturalny.

Celami wydarzenia są:

 • pobudzanie współpracy w ramach międzynarodowych szkoleń i seminariów
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach
 • zebranie rekomendacji i rezultatów w celu stworzenia projektów.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja