Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Seminarium kontaktowe: Quality in Early Childhood Education and Care”

  • Termin wydarzenia: 01 – 02.02.2018
  • Miejsce: Sztokholm, Szwecja

Termin zgłoszeń:
9 stycznia 2018 r.

Tematyka i cele

Jakość w edukacji i opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym jest jednym z głównych priorytetów w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus+. Seminarium kontaktowe z elementami warsztatów ma na celu przedstawienie pomysłów na projekty w ramach akcji KA2 w sektorze Edukacji Szkolnej. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktów, uczenia się, dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami oraz do utworzenia międzynarodowych partnerstw.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat programu Erasmus+, w szczególności akcji KA2 (partnerstw strategicznych). Podczas seminarium i warsztatów, eksperci i pracownicy Narodowych Agencji zapewnią wszelkie niezbędne wsparcie w celu znalezienia partnerów, przełożenia konkretnych pomysłów na projekty i przygotowania wniosku.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu (2 noclegi) pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

 

 


Training seminar on impact and dissemination for strategic partnership

  • Termin wydarzenia: 21.03.2018 – 23.03.2018
  • Miejsce: Francja, Bordeaux

Termin zgłoszeń:
5 lutego 2018 roku

Tematyka i cele

Głównym tematem wydarzenia jest wpływ i upowszechnianie rezultatów w projektach Erasmus+.

Program wydarzenia

  • prezentacje Narodowych Agencji – 2 lub 3 różne podejścia do tematu wpływu i upowszechniania;
  • wymiana doświadczeń z działalności w grupach sektorowych i międzysektorowych na bazie przywołanych przykładów.

Oczekiwane rezultaty

  • udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wpływu i upowszechniania rezultatów projektu;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające zaplanować realizację wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja