Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji szkolnej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


„Mythbusting European Project Management for Strategic Partnerships”

  • Termin wydarzenia: 13-15.02.2019
  • Miejsce: Irlandia, Dublin

Termin zgłoszeń:
30 listopada 2018 roku

Tematyka i cele

Główne cele seminarium:

  • rozwianie mitów dotyczących kluczowych aspektów zarządzania międzynarodowymi/europejskimi projektami – dla nowych koordynatorów projektów w ramach „Partnerstw strategicznych”
  • poznanie najlepszych praktyk zarządzania międzynarodowymi/europejskimi projektami – dla doświadczonych koordynatorów projektów w ramach „Partnerstw strategicznych”
  • doświadczonych koordynatorów projektów w ramach „Partnerstw strategicznych”, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem, podejściem i narzędziami;
  • osób, któe koordynują projekt w ramach „Partnerstw strategicznych” po raz pierwszy;
  • osób, które ukończyły 18 lat;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Preselekcja zostanie przeprowadzona przez Polską Narodową Agencję. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie organizatora, czyli Irlandzkiej Narodowej Agencji.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/b68d268e37825b49a5d389123dbdd329

OPRÓCZ WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROSIMY O PRZESŁANIE SKANU WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO KWESTIONARIUSZA na adres: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja