Archiwum szkoleń międzynarodowych

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalną listą wydarzeń.

 


Seminarium kontaktowe:“eTwinning meets Erasmus+” – Boosting the quality of eTwinning and Erasmus+ projects

 • Termin wydarzenia: 18.05.2017 – 20.05.2017
 • Miejsce: Ljubljana, Słowenia

Termin zgłoszeń:
15 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Wspólne seminarium słoweńskiego biura eTwinning i NA Erasmus+ ma na celu zwiększenie jakości międzynarodowych projektów szkolnych: akcji KA1 i KA2 z uwzględnieniem programu eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów, w tym zawodowych (uczących grupę wiekową 14-19), którzy chcieliby zwiększyć swoje umiejętności dotyczące zarządzania projektem i nie mają doświadczenia w programie Erasmus+.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski KA1 i KA2 w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości platformy eTwinning;
 • stworzenie możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie zarządzania projektami;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • prezentacja dobrych praktyk;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe:“Key to inclusion” – International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion

 • Termin wydarzenia: 19.04.2017 – 22.04.2017
 • Miejsce: Słowenia

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę międzysektorowego podejścia do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO *

* UWAGA: Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez stronę SALTO dotyczą jedynie sektora młodzieży.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości międzysektorowe wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA2;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w tematyce integracji społecznej;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • zebranie dobrych praktyk przyczyniającymi się do integracji młodzieży na poziomie lokalnym;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Change mentalities to fight against educational inequalities –Building bridges between formal and non-formal education of the youngster

 • Termin wydarzenia: 30.11.2016 – 02.12.2016
 • Miejsce: Bruksela, Belgia

Termin zgłoszeń:
18 października 2016 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium jest  przestawienie kilku nowatorskich i oryginalnych rozwiązań edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom na pisanie projektów w ramach programu Erasmus+ (KA 1 lub 2) w celu zmniejszenia nierówności społecznych i edukacyjnych wśród młodzieży.

Liczne międzynarodowe badania prowadzone przez Unię Europejską i OECD podkreślają fakt, że wiele metod dydaktycznych np.: wydalenie ze szkoły, powtarzanie roku, pasywne metody nauczania, sprzyja powstawaniu nierówności społecznych i edukacyjnych. Przyszłe projekty powinny przyczynić się do zmniejszenia tych mechanizmów, tworzyć związki pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną oraz wpływać na samopoczucie młodych ludzi. Seminarium będzie krótkie, ale intensywne, będą prezentacje ekspertów (badania, obserwacje itp.) dobre praktyki, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, warsztaty i dyskusje.

Uczestnicy seminarium powinni reprezentować szkoły ogólne i zawodowe, instytucje zajmujące się szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi młodzieży, chcieliby wspierać zmiany w tradycyjnym systemie edukacji i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Mogą to być pracownicy oświaty (nauczyciele i pedagodzy, trenerzy zawodu), jak i facylitatorzy*(osoby wspierające proces uczenia się młodych osób między 12 a 20 r.ż.) lub trenerzy kadry szkolnej z sektora prywatnego lub publicznego.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ na temat zmniejszania nierówności społecznych i edukacyjnych;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za edukację młodzieży;
 • stworzenie europejskiej sieci specjalistów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Więcej informacji na stronie: : http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ressources/nos-seminairesconferences/change-mentalities/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe – School Education Contact Seminar

 • Termin wydarzenia: 14.11.2016 – 16.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
21 września 2016 r.

Tematyka i cele

Głównym celem spotkania będzie poznanie możliwości tworzenia projektów dostępnych w ramach Erasmus+, internacjonalizacji w szkołach, dzielenie się dobrymi praktykami w Edukacji Szkolnej, oraz zrozumienie mechanizmów, które dobrze działają w partnerstwach projektowych.

Seminarium jest skierowane przede wszystkim do instytucji początkujących w programie Erasmus+,  w Edukacji Szkolnej. Celem jest także zachęcenie organizacji do ewoluowania np. z programu E-Twinning do większych projektów europejskich. Uczestnicy muszą być specjalistami w dziedzinie edukacji lub pracownikami organizacji zainteresowanych wymianą i rozwojem dobrych praktyk i być zaangażowani w planowanie projektów akcji mobilności (KA1) lub partnerstw strategicznych (KA2) w ramach Erasmus + (w tym school – to – school).

Uczestnicy będą wspierani w rozwijaniu idei projektowych poprzez działania sieciowe, uczestnictwo w warsztatach czy spotkaniach z ekspertami. Program obejmuje również irlandzki wieczór kulturalny.

Celami wydarzenia są:

 • pobudzanie współpracy w ramach międzynarodowych szkoleń i seminariów
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach
 • zebranie rekomendacji i rezultatów w celu stworzenia projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie – Interactive methods in the introduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens

 • Termin wydarzenia: 24.10.2016 – 27.10.2016
 • Miejsce: Sofia, Bułgaria

Termin zgłoszeń:
14 września 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka szkolenia będzie dotyczyła edukacji włączającej, teorii i praktyki w kontekście pracy z dziećmi/uczniami oraz ich rodzinami. Punktem wyjścia jest założenie, że nauczycielom pracującym lub nieplanującym pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych potrzebne jest ciągle i różnorodne wsparcie.

to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli obu tych sektorów. W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować czynniki wspierające zaangażowanie młodych ludzi w projekty oraz czynniki kształtujące dobrą jakość wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów.

Celami wydarzenia są:

 • podniesienie wiedzy na temat metod integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji;
 • wsparcie osób pracujących lub planujących pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinami;
 • wymiana doświadczeń;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Wizyta studyjna – The future begins today: educational and professional guidance practices

 • Termin wydarzenia: 10.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Botosani, Rumunia

Termin zgłoszeń:
11 września 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka wizyty studyjnej dotyczy doradztwa edukacyjnego i zawodowego na rzecz uczniów zagrożonych przedwczesny porzuceniem nauki, uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i debatach dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego, odwiedzać szkoły, które z powodzeniem realizują działania, również w ramach projektów międzynarodowych Erasmus+, których efektem jest stwarzanie możliwości nauki lub szkolenia uczniom zagrożonym przedwczesnym porzuceniem nauki. Podczas wizyty przewidziane są również spotkania z przedstawicielami władz.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń w obszarze tematyki wizyty;
 • poszerzenie wiedzy w obszarach doradztwa edukacyjnego i zawodowego, walidacji kompetencji uzyskiwanych w ramach projektów współpracy międzynarodowej, tworzenia spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych dla uczniów;
 • networking służący pozyskaniu partnerów do realizacji projektów w programie Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium YSE – Youth and School Exchanging

 • Termin wydarzenia: 19.10.2016 – 23.10.2016
 • Miejsce: Konstancin Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
11 września 2016 r.

Tematyka i cele

Wydarzenie dotyczy jakości wymian młodzieży, które są elementem projektów zarówno w sektorze Edukacji szkolnej jak i Młodzież. Jest to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli obu tych sektorów. W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować czynniki wspierające zaangażowanie młodych ludzi w projekty oraz czynniki kształtujące dobrą jakość wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów.

Celami wydarzenia są:

 • lepsze rozumienie kryteriów jakościowych dotyczących wymian grup uczniowskich/młodzieżowych;
 • wymiana doświadczeń;
 • networking oraz opracowanie zrębów projektów międzynarodowych, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium School development in view of inclusion

 • Termin wydarzenia: 27.10.2016 – 30.10.2016
 • Miejsce: Erfurt, Niemcy

Termin zgłoszeń:
5 września 2016 r.

Tematyka i cele

Wydarzenie stwarza możliwość wymiany doświadczeń i idei związanych z edukacją włączającą. Jego celem jest stworzenie zarysów projektów międzynarodowych dotyczących tematyki włączenia w nurt edukacji osób z mniejszymi szansami, w tym uchodźców, migrantów.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń;
 • networking oraz opracowanie zrębów projektów międzynarodowych, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+.

Program wydarzenia TCA_DE-Erfurt_programme

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Wizyta studyjna – Educational approaches in the field of special education and social inclusion for children and youngsters with disabilities

 • Termin wydarzenia: 26.09.2016 – 30.09.2016
 • Miejsce: Deva, Rumunia

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele

Uczestnicy wizyty studyjnej będą brali udział w debatach i konferencjach, będą odwiedzali szkoły i inne instytucje prowadzące edukację dla uczniów z niepełnosprawnościami, również takie, które realizowały projekty współpracy międzynarodowej w ramach programów Comenius oraz Erasmus+. W czasie wizyty zostały również przewidziane spotkania z przedstawicielami władz. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami lokalnych instytucji w celu realizacji wspólnych projektów.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń między profesjonalistami zajmującymi się edukacją uczniów z niepełnosprawnościami w obszarze rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach;
 • nawiązywanie kontaktów w celu realizacji projektów programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium Equity and Inclusion in School Education

 • Termin wydarzenia: 20.11.2016 – 23.11.2016
 • Miejsce: Malaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele

Wydarzenie koncentruje się wokół edukacji włączającej i przezwyciężaniu barier edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, problemów z uczeniem się, przeszkód ekonomicznych, kulturowych, problemów zdrowotnych, społecznych czy też geograficznego oddalenia powodującego utrudniony dostęp do edukacji.

Celem wydarzenia jest stworzenie zrębów projektów strategicznych akcji KA2 w programie Erasmus+ dotyczących edukacji włączającej.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele

Seminarium będzie dotyczyło wspierania w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukację nieformalną i poza formalną uczniów niepełnosprawnych. W czasie spotkania będzie można wysłuchać wprowadzenia do tematu oraz wziąć udział w warsztatach mających na celu wypracowanie założeń projektu tak, aby w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepełnosprawnych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe – Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+

 • Termin wydarzenia: 9.11.2016 – 11.11.2016
 • Miejsce: Split, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele

Celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktów między przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji edukacyjnych w celu stworzenia projektów w ramach programu Erasmus+ mających na celu modernizację i internacjonalizację edukacji i szkoleń.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.
Uczestnicy są obciążeni przez organizatora opłatą w wysokości 50 EUR.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja

szkolenie YSE – Youth and School Exchanging

 • Termin wydarzenia: 10.09.2015 – 13.09.2015
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

Termin zgłoszeń:
3 lipca 2015 r.

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia dotyczy aspektów jakościowych tworzenia i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, zawierających wymiany grup uczniowskich oraz wymiany młodzieży.

Celami wydarzenia są:

 • podnoszenie jakości projektów realizowanych w obszarze młodzieży oraz edukacji szkolnej
 • wymiana dobrych praktyk
 • nawiązanie kontaktów w celu realizowania wspólnych projektów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących sektor młodzieży oraz nauczycieli (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów zawierających wymiany młodzieży oraz wymiany grup uczniowskich
 • posiadających doświadczenie w realizowaniu projektów współpracy międzynarodowej (programy Socrates, Comenius, Erasmus+)
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe edukacji szkolnej

 • Termin wydarzenia: 22.10.2015 – 25.10.2015
 • Miejsce: Schwerin, Niemcy

Termin zgłoszeń:
28 lipca 2015 r.

Tematyka i cele

Seminarium kontaktowe będzie dotyczyło kształtowania u uczniów szkół podstawowych umiejętności podstawowych takich jak: czytanie, podstawowe umiejetności matematyczne oraz dotyczące nauk przyrodniczych.

Celami wydarzenia są:

 • podnoszenie jakości realizowanych projektów
 • wymiana dobrych praktyk
 • nawiązanie kontaktów w celu realizowania wspólnych projektów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • nauczycieli szkół podstawowych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej szkół
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

program seminarium

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


 

Seminarium kontaktowe – przedsiębiorczość

 • Termin wydarzenia: 24.11.2015 – 27.11.2015
 • Miejsce: Kopenhaga, Dania

Termin zgłoszeń:
13 września 2015 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Partnerstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja dorosłych. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i pracy nad projektami, które dotyczą m. in. wzmacniania umiejętności dot. przedsiębiorczości oraz podnoszenia jakości w szkoleniu i nauczaniu przedsiębiorczości.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. nauczania przedsiębiorczości w środowisku międzykulturowym;
 • zrozumienie bogatego potencjału projektów międzysektorowych w obszarze edukacji i szkoleń;
 • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami;
 • opracowywanie konkretnych pomysłów na projekty;
 • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj) oraz doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów zajmujących się obszarem przedsiębiorczości
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski.

Strona internetowa seminarium

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

RejestracjaWizyta studyjna – Management, Leadership and Cooperation in Secondary Education

 • Termin wydarzenia: 7.12.2015 – 11.12.2015
 • Miejsce: Turku lub Jyvaskyla, Finlandia

Termin zgłoszeń:
15 września 2015 r.

Cel i tematyka

Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z przywództwem w edukacji, współpracą z różnymi instytucjami na rzecz edukacji, zarządzaniem w kontekście współpracy, zarządzaniem jakością, kierowaniem rozwojem kompetencji pracowników.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem;
 • tworzenie benchmarków dla własnych instytucji;
 • możliwość nazwiąznia współpracy dla utworzenia projektu w ramach programu Erasmus+ w obszarze poruszanym podczas wizyty.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • szefów wydziałów edukacji samorządów lokalnych, dyrektorów instytucji edukacyjnych, dyrektorów szkół ponadgimanzjalnych, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestnika sektora edukacji szkolnej z Polski.

Organizacja wizyty

Wizyta rozpocznie się spotkaniem w fińskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ CIMO w HELSINKACH. Następnie uczestnicy zostaną przewiezieni do Turku lub do Jyvaskyla, ponieważ zostaną podzieleni przez organizatorów na dwie grupy. Jedna grupa będzie odbywała wizytę w Turku, a druga w Jyvaskyla. Powrót do Polski należy planować z Turku lub Jyvaskyla, po uzyskaniu od organizatora informacji, w której grupe się uczestniczy.

W ramach wizyty uczestnicy będą odwiedzać szkoły ogólnokształcące i zawodowe, spotykać się z dyrektorami, badaczami, decydentami na szczeblu lokalnym.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania w hotelach wsakazanych przez organizatorów.
Koszty zakwaterowania w hotelach zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych na ten cel (informacja od organizatora i faktura z hotelu na nazwisko uczestnika), natomiast koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln. Obydwa rodzaje kosztów zostaną zwrócone po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z fakturami za koszty noclegów i formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja 

Seminarium kontaktowe – NEETs

 • Termin wydarzenia: 5.11.2015 – 7.11.2015
 • Miejsce: Neapol, Włochy

Termin zgłoszeń:
28 września 2015 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Parnterstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja dorosłych. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z NEETs. NEETs stanowią grupę młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie są objęci szkoleniami oraz nie są zatrudnieni. Jest to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. rozwiązywania problemów NEETs;
 • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami w obszarze tematycznym NEETs;
 • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracowników samorządowych zajmujących się edukacją, wizytatorów kuratoriów oświaty, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz kadry szkół ponadgimnazjalnych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja 

Seminarium kontaktowe edukacji szkolnej – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 22.11.2015
 • Miejsce: Alden Biesen, Belgia

Termin zgłoszeń:
8 października 2015 r.

Tematyka i cele

Seminarium kontaktowe będzie dotyczyło włączania uczniów ze specjanymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji szkolnej.

Celami wydarzenia są:

 • podnoszenie jakości realizowanych projektów
 • wymiana dobrych praktyk
 • nawiązanie kontaktów w celu realizowania wspólnych projektów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracowników samorządowych zajmujących się edukacją, wizytatorów kuratoriów oświaty, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz kadry szkół (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

program seminarium

Zgłoszenia

Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja 

Seminarium kontaktowe –Enhancing teaching profession through European co-operations

 • Termin wydarzenia: 3.12.2015
 • Miejsce: platforma wirtualna

Termin zgłoszeń:
6 października 2015 r.

Tematyka i cele

Czy jesteś zapalonym nauczycielem i szukasz nowych inspiracji zawodowych? Czy chcesz poprawić swój warsztat pedagogiczny poprzez wymianę dobrych praktyk w wymiarze międzynarodowym? Czy chcesz poznać różne metody nauczania? Czy czujesz, że europejska wymiana doświadczeń i współpraca z podobnymi organizacjami może wzbogacić Twoje doświadczenie zawodowe?

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem;
 • znalezienie organizacji partnerskiej w celu stworzenia partnerstwa i długotrwałej profesjonalnej kooperacji w ramach akcji Erasmus + KA1 i KA2 .

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • nauczycieli (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

strona internetowa seminarium

Zgłoszenia

Dysponujemy 5 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora Edukacji szkolnej.

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie odbędzie się na wirtualnej platformie. Dzięki przestrzeni wirtualnej, komunikacji przy pomocy chatu, kamer itp., uczestnicy spotkania „wrócą do domu” z takimi samymi rezultatami i osiągnięciami, jak po wyjazdowym seminarium kontaktowym. Podczas wydarzenia będzie się można skontaktować ze wszystkimi instytucjami, które zainteresują daną organizację, wymienić się doświadczeniem i informacjami oraz stworzyć partnerstwa.

Uczestnictwo jest całkowicie darmowe, pod warunkiem, że dany wniosek zostanie zaakceptowany przez Narodową Agencję kraju organizacji składającej wniosek. W celu uzyskania dostępu do platformy internetowej, na której odbędzie się seminarium, uczestnik będzie się musiał zarejestrować z wyprzedzeniem. Obowiązakowe jest posiadanie konta na Skype.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


 

 

 

Seminarium kontaktowe FLIC – From Local to International Cooperation

 • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 21.11.2015
 • Miejsce: Ericeira, Portugalia

Termin zgłoszeń:
25 października 2015 r.

Tematyka i cele

Portugalska Narodowa Agencja Erasmus + w sektorze Kształcenie i Szkolenia, we współpracy z portugalską Narodową Agencją sektora Młodzież oraz z gminą Mafra, organizuje europejskie, międzysektorowe seminarium kontaktowe w Ericeira, w dniach 18-21 listopada 2015 r.

Seminarium będzie okazją do poprawy i wspierania udziału władz lokalnych i regionalnych w programie Erasmus+, w celu promowania międzysektorowych partnerstw strategicznych.

Uczestnicy powinni pochodzić z instytucji zaangażowanych w edukację na poziomie regionalnym i lokalnym, takich jak władze lokalne i regionalne.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracowników samorządowych zajmujących się edukacją
 • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Zgłoszenia

Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


 

wizyta studyjna, edukacja specjalna – szansa na integrację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Termin wydarzenia: 5.10.2015 – 9.10.2015
 • Miejsce: Cluj-Napoca, Rumunia

Termin zgłoszeń:
25 czerwca 2015 r.

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia dotyczy grup defaworyzowanych, włączenia społecznego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Celami wydarzenia są:

 • promowanie lokalnych rozwiązań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • dzielenie się doświaczeniami, praktykami oraz rozwiązaniami na poziomie systemowym dotyczącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • networking instytucji i osób pracujących na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczestnicy

Wizyta skierowana jest do kadry kierowniczej oraz osób wspomagających nauczycieli:

 • dyrektorów szkół
 • dyrektów instytucji wspomagających szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nauczycieli konsultanci, doradców metodycznych
 • przedstawicieli władz oświatowych

Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Należy posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym udział w dyskusjach i prezentacjach.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Program wizyty

Sunday, October 4th. 2015, 18.00, hotel18.00Place: conference room , hotelWelcoming meeting, discussing practical issues (transport, meals, cost, cultural activities, issuing financial documents , etc. )Choosing a group rapporteur
Monday, October 5th, 20159.00-13.00Conference : Special education – the chance of integration for children with special educational needsPlace: Nicolae Mărgineanu Hall – University Babeș-Bolyai – Cluj – Napoca PLENARY SESSION– Opening speech, presentation on the local footprint in European and national context – World Education Day,– Presentation of the participants at the study visit ;- voluntary contributions of participants for conference POSTER SESSION– During coffee breaks, the participants can visit the poster exhibition which illustrates the educational system, special education in Romania, relevant projects from schools, academic field , NGOsROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the first day of visit – providing the framework for the report of the day 16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – The Academic Frame of Cluj – a non-formal cultural agenda
Tuesday, October 6th, 20159-12.00Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-NapocaTheme of the day: Educational and rehabilitation services to develop visual and tactile functions to children / students – examples of best practices, presentations , demonstration- presentation of local programs and projects- visiting the school 12.00-13.00ROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the second day of visit – providing the framework for the report of the day16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – the Historical Frame of Cluj– a non-formal cultural agenda
Wednesday, October 7th, 20159-11.00Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-NapocaSpecific Theme: Educational and rehabilitation services for the development of auditory functions in children / pupils – examples of good practice11.30-13.00Școala Specială Transilvania BaciuSpecific Theme: Improving educational and rehabilitation services/ improving of neuro – motor disorders – examples of best practicesROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the third day of visit – providing the framework for the report of the day16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – the Musical Frame of Cluj– a non-formal cultural agenda
Thursday, October 8th, 2015The theme of the day: Educational and rehabilitation services for the development of cognitive behaviour of children / pupils with special educational needs – examples of good practices 9.00-10.00Liceul Tehnologic Special „Samus” Cluj – Napoca, colaborarea cu agenții economici10.30-11.30Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca12.00-13.00Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse si Documentare privind Educația Inclusivă/Integrată Cluj-Napoca; 13.00-14.00ROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the fourth day of visit – providing the framework for the report of the day16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – Cluj 2015 European Youth Capital – – meeting with project volunteers from Cluj – European Youth Capital – 2015 project- a non-formal cultural agenda
Friday, October 9th, 201510.00-14.00Contact seminar– Follow-up (networking, identifying potential topics of interest for joint projects) and finalizing the report of the group.- Erasmus+ presentation and opportunities for future projects- Formal conclusion of the study visit 16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – the Traditional Frame of Cluj– a non-formal cultural agenda

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracjaszkolenie CONNECTOR

 • Termin wydarzenia: 30.06.2015 – 5.07.2015
 • Miejsce: Cluj-Napoca, Rumunia

Termin zgłoszeń:
17 maja 2015 r.

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie.

Celami wydarzenia są:

 • promowanie nieformalnego uczenia się
 • łączenie edukacji nieformalnej, formalnej i pozaformalnej
 • zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia
 • zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom
 • stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj
 • zainteresowanych aktywnym uczenie się i nauczaniem
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;

Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

RejestracjaQuality Matters Seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme

 • Termin wydarzenia: 4.05.2016 – 7.05.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

Termin zgłoszeń:
17 marca 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia dotyczy aspektów jakościowych związanych z przygotowywaniem uczestników mobilności i ewaluacji mobilności i będzie skoncentrowana na aspektach dotyczących przygotowania kulturowego, transferu wiedzy i doświadczenia, planowania mobilności jako procesu uczenia się, które to elementy są kluczowe w realizowaniu projektów akcji KA1 w ramach programu Erasmus+.

Cele wydarzenia to:

 • identyfikacja kluczowych czynników wpływających na jakość mobilności;
 • różnice i podobieństwa w podejściu do wspierania mobilności w różnych sektorach programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • promocja mobilności jako procesu uczenia się.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • posiadających doświadczenie w przygotowywaniu uczestników mobilności i/lub ewaluacji mobilności w ramach projektów mobilnościowych i chcących dzielić się posiadaną wiedzą
 • reprezentujących sektor edukacji szkolnej (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
 • zainteresowanych realizowaniem projektów mobilnościowych w sektorze edukacji szkolnej programu Erasmus+
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1-2 miejscami na to wydarzenie dla uczestników reprezentujących sektor edukacji szkolnej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać tutaj.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Building project management competences among workers of early childhood education and care institutions

 • Termin wydarzenia: 1.06.2016 – 5.06.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2016 r.

Tematyka i cele

Wspierając przedszkola w ramach prioryteru programu Erasmus+ wspieranie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oferujemy szkolenie, w ramach którego pracownicy przedszkoli będą mogli poszerzyć kompetencje dotyczące planowania i realizacji projektów współpracy międzynarodowej.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 4 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Tematyka i cele

Seminarium bedzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskac wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy miedzynarodowej oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem dla przedstawiciela sektora edukacji szkolnej na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – nauczanie i uczenie się języków obcych

 • Termin wydarzenia: 1.06.2016 – 3.06.2016
 • Miejsce: Lublana, Słowenia

Termin zgłoszeń:
4 maja 2016 r.

Tematyka i cele

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki nauczania i uczenia się języków obcych. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli zawiązać partnerstwa i w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Cele wydarzenia to:

 • promowanie świadomego i celowego planowania uczenia się i nauczania języków obcych w ramach realizacji projektów strategicznych w sektorze edukacji szkolnej;
 • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie międzynarodowe – CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 5.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Cele wydarzenia to:

 • promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 • łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 • zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 • zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 • stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 • stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Using eTwinning in KA2 School Partnerships

 • Termin wydarzenia: 1.09.2016 – 3.09.2016
 • Miejsce: w pobliżu Pragi, Czechy

Termin zgłoszeń:
6 czerwca 2016 r.

Tematyka i cele

Seminarium będzie się koncentrowało wokół wykorzystania narzędzi platformy eTwinning w realizacji projektów startegicznych między szkołami, przedszkolami. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli zawiązać partnerstwa i w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

Cele wydarzenia to:

 • promowanie synergii między projektami strategicznymi oraz projektami eTwinning;
 • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

Rejestracja