Archiwum szkoleń międzynarodowych

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalną listą wydarzeń.


„What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion”

 • Termin wydarzenia: 6-8.12.2018
 • Miejsce: Irlandia

Termin zgłoszeń:
30 września 2018 roku

Tematyka i cele

Seminarium będzie okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat projektów w zakresie współpracy szkół, ze szczególnym naciskiem na potrzeby uczniów wymagających szczególnego wsparcia. Będzie też przestrzenia pozwalającą na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami innych szkół oraz rozwój jakościowy planowanych projektów.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • zrozumienie co czyni projekt dobrym jakościowo;
 • poznanie krok po kroku procesu aplikacji;
 • znalezienie partnerów do projektu;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych, pracujących z młodzieżą w wieku 12-18 lat, z naciskiem na osoby pracujące z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia;
 • zarówno osób, które po raz pierwszy chcą złożyć projekt współpracy szkół jak i tych z doświadczeniem w realizacji projektów w tym zakresie;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2805f7ada21497115acf8f991848b828

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)”

 • Termin wydarzenia: 24-27.10.2018
 • Miejsce: Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain

Termin zgłoszeń:
23 września 2018 roku

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół długoterminowej mobilności edukacyjnej.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
 • nowe pomysły na projekty w ramach współpracy szkół do realizacji w ramach Programu Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli i nauczycielek zainteresowanych tematem wydarzenia i planujących projekt w ramach współdziałania szkół z różnych krajów;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/53743de037f14d728ff5d40904240e29

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families”

 • Termin wydarzenia: 29.10-2.11.2018
 • Miejsce: Belgia, Liège

Termin zgłoszeń:
2 września 2018 roku

Tematyka i cele

Wymiana metod, narzędzi i dobrych praktyk z pracy nad umiejętnością czytania i pisania z uczniami-migrantami i ich rodzinami. Przestrzeń do znalezienia partnerów do wspólnych projektów.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
 • nowe pomysły na projekty do realizacji w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracujących w obszarze umiejętności pisania i czytania w sektorach Edukacji Dorosłych, Szkolnictwa Wyższego lub Edukacji Szkolnej;
 • beneficjentów Programu Erasmus+ lub osób, które planują aplikować do Programu Erasmus+;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/626ab9bb92a787276abe3bab39cd0b0b

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium „Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships”

 • Termin wydarzenia: 18-21.10.2018
 • Miejsce: Niemcy, Freiburg

Termin zgłoszeń:
29 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazją do nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów i pracy nad przyszłymi wspólnymi projektami.

Więcej informacji o wydarzeniu:
Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships
Program

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • nauczycieli i liderów szkół (uczniowie w wieku 6-16);
 • zainteresowanych tematyką seminarium oraz realizacją projektów w ramach Partnerstw Strategicznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 1 miejscem dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage”

 • Termin wydarzenia: 26-28.09.2018
 • Miejsce: Włochy, Palermo

Termin zgłoszeń:
11 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Tematyka konferencji koncentruje się wokół dziedzictwa kulturowego, które odgrywa ogromną rolę w budowaniu przyszłości Europy, wzmacnianiu europejskiej tożsamości. Inne obszary tematyczne konferencji, nawiązujące do tematu głównego, to: rola edukacji i kultury w przeciwdziałaniu radykalizmom, udostępnianie dziedzictwa kulturowego (narzędzia cyfrowe), rola kultury śródziemnomorskiej jako pomostu do innych kultur.

Więcej informacji o wydarzeniu: Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów;
 • osób zarządzających, liderów;
 • twórców polityki;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnej rezerwacji hotelu, zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży oraz pobytu zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 3150 PLN (750 euro) po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i faktur.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „Inclusive education – a road to social inclusion”

 • Termin wydarzenia: 12-14.09.2018
 • Miejsce: Słowacja, Bratysława

Termin zgłoszeń:
8 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Głównym celem seminarium jest wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej, inkluzji społecznej, a także dyskusja nad pojmowaniem i rozumieniem tych pojęć. Uczestnicy będą mieli możliwość zalezienia partnerów do realizacji wspólnych projektów, nad którymi będa mogli pracować podczas wydarzenia.

Więcej informacji o wydarzeniu: Inclusive education – a road to social inclusion .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • nauczycieli szkół podstawowych (uczniowie w wieku 10-14);
 • zainteresowanych tematyką seminarium oraz realizacją projektów w ramach Partnerstw Strategicznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „Participating and Learning Child”

 • Termin wydarzenia: 7-10.10.2018
 • Miejsce: Finlandia, Tampere

Termin zgłoszeń:
1 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji o wyzwaniach i poszukiwaniem dróg do zachęcania dzieci do włączania się i uczenia się każdego dnia. Celem jest nawiązanie kontaktu między uczestnikami z różnych krajów dla stworzenia wspólnych projektów, które będą mogły być zrealizowane w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Więcej informacji o wydarzeniu: Participating and Learning Child .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, pracujących z dziećmi w wieku 3-8 lat;
 • zainteresowanych realizacją projektów w ramach Partnerstw Strategicznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
Wizyta studyjna „Study Visit for educational specialists – Proffesional and Leadership Development Training in a Finnish context”

 • Termin wydarzenia: 30.09-4.10.2018
 • Miejsce: Finlandia, Koli National Park (Joensuu)

Termin zgłoszeń:
1 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Celem wizyty jest przedstawienie edukacji ogólnokształcącej w Finlandii, szkolenia nauczycieli oraz informacji o tym jak wygląda zarządzenie szkołą i jej rozwojem.

Więcej informacji o wydarzeniu: Study Visit for educational specialists – Proffesional and Leadership Development Training in a Finnish context .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów szkół;
 • liderów szkół;
 • przedstawicieli uznanych autorytetów w dziedzinie edukacji i szkoleń;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium „Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

 • Termin wydarzenia: 29.08-1.09.2018
 • Miejsce: Czechy, Praga

Termin zgłoszeń:
26 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka:

Uczestnicy będą mogli poznać program Erasmus+, w szczególności Akcję 2 czyli Partnerstwa Strategiczne oraz platformę eTwinning i możliwości jakie oferuje. Ponadto będą mogli nawiązać kontakt z nauczycielami z innych krajów w celu znalezienia partnerów do wspólnych projektów. Ważną częścią seminarium będzie wymiana doświadczeń ze zrealizowanych projektów, podzielenie się nimi z mniej doświadczonymi użytkownikami platformy eTwinning.

Więcej informacji o wydarzeniu: Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych (uczniowie w wieku 12-19);
 • zainteresowanych poznaniem platformy eTwinning oraz realizacją projektów w ramach Partnerst Strategicznych;
 • zarejestrowanych na platformie eTwinning;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja

„Career Paths”

 • Termin wydarzenia: 19-21.06.2018
 • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy

Termin zgłoszeń:
31 maja 2018 roku

Tematyka i cele
Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń w obszarze wpływu projektów mobilnościowych na rozwój kompetencji, poprzez:

 • wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z udziałem ekspertów;
 • wymianę dobrych praktyk, narzędzi i metod;
 • prezentację możliwości programu Erasmus+ dla rozwoju projektów wspierających rozwój zawodowy poprzez mobilność edukacyjną.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • stworzenie sieci doradców-praktyków w obszarze doradztwa zawodowego;
 • nawiązanie kontaktów dla przyszłej współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym: doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników biur pośrednictwa pracy, decydentów, beneficjentów programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 5 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników z sektora SE.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium „Enhancing Digital Competences in Education and Training”

 • Termin wydarzenia: 19-22.09.2018
 • Miejsce: Estonia, Tallin

Termin zgłoszeń:
16 maja 2018 roku

Cel i tematyka:

Główną idea seminarium jest umożliwienie nawiązania partnerstw dla osób o podobnych zainteresowaniach w obszarze ICT i umiejętności cyfrowych celem nawiązania nowych partnerstw strategicznych (KA2). Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i odkrycia nowych perspektyw ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej.

Więcej informacji o wydarzeniu: Enhancing Digital Competences in Education and TrainingO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących organizacje działające w sektorach: SE, VET, AE i HE;
 • zainteresowanych tematyką wydarzenia i chcących stworzyć partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja

„Result Plus: The sound of projects”

 • Termin wydarzenia: 18-23.06.2018
 • Miejsce: Rumunia, Bukareszt

Termin zgłoszeń:
22 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

Główne zagadnienia:

 • rola strategii DEOR w osiąganiu celów projektu
 • komunikacja i wyniki, wskaźniki i wpływ
 • cele komunikacyjne
 • DEOR: plan, metody, narzędzia i zasoby

Oczekiwane rezultaty:

 • uczestnicy będą umieli odróżniać elementy definiujące rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+;
 • uczestnicy będą umieli wybrać adekwatne narzędzia dla osiągnięcia najlepszych wyników jeśli chodzi o DEOR;
 • uczestnicy będą umieli stworzyć plan DEOR.

Więcej o wydarzeniu: Result Plus: The sound of projects

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli, kadry akademickiej, koordynatorów projektów z instytucji lub organizacji, które wdrożyły projekt w ramach programu Erasmus+ lub aplikowały do udziału w programie Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Cross-sectorial TCA Professionalisation – ‚The Impact of Staff Mobility’”

 • Termin wydarzenia: 13-15.06.2018
 • Miejsce: Holandia, Zandvoort

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

 • wymiana idei, doświadczeń i dobrych praktyk;
 • zdefiniowanie i zmierzenie wpływu Erasmus+ KA1 „Mobilność edukacyjna” na rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i/lub wolontariuszy;
 • identyfikacja obszarów istotnych dla podniesienia jakości aktualnych i przyszłych projektów w obszarach: planowanie, selekcja, przygotowanie, dostarczenie, ewaluacja, promocja.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • uczestnicy nawiążą kontakty celem przyszłej współpracy międzynarodowej;
 • uczestnicy będą umieli ulepszyć Europejski Plan Rozwoju swojej organizacji z uwzględnieniem zawodowego rozwoju nauczycieli, kadry i/lub wolontariuszy;
 • uczestnicy będą umieli zidentyfikowac obszary istotne dla podniesienia jakości aktualnych i przyszłych projektów;
 • uczestnicy będą umieli określić wpływ Erasmus+ KA1 „Mobilność edukacyjna” na rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i/lub wolontariuszy oraz zdefiniować kryteria i narzędzia do zmierzenia tego wpływ.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji zaangażowanych w Erasmus+ KA1 „Mobilność edukacyjna”: koordynatorów projektów, liderów, decydentów, doradców strategicznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie „Professional Development Opportunity for teachers: Crative methods for facilitating learning”

 • Termin wydarzenia: 17-19.05.2018
 • Miejsce: Irlandia

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w procesie rozwoju i rozumienia nauczania pozaformalnego oraz rozwoju umiejętności facylitacji w uczeniu poprzez używanie kreatywnych i pozaformalnych metod.

Więcej o szkoleniu: Professional Development Opportunity for teachers_Creative methods for facilitating learning

Oczekiwane rezultaty

 • nauczenie się kreatywnych metod, które wspomogą pracę;
 • wzrost świadomości znaczenia pozaformalnych metod w procesie nauczania;
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Towards high quality in KA1 mobility projects for school education Staff – a dialogue between National Agencies, Course providers and Schools”

 • Termin wydarzenia: 18-19.06.2018
 • Miejsce: Niemcy, Kolonia

Termin zgłoszeń:
8 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

 • wymiana doświadczeń i dyskusja pomiędzy przedstawicielami szkół, instytucji oferujących szkolenia dla nauczycieli i Narodowymi Agencjami;
 • zapewnienie wysokiej jakości oferty szkoleniowej dla nauczycieli.

Oczekiwane rezultaty

 • wymiana wiedzy i doświadczeń;
 • znalazienie partnerów do wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„S2S (school to school) partnership – how to plan an excellent project for special schools”

 • Termin wydarzenia: 9-13.05.2018
 • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k.Warszawy

Termin zgłoszeń:
4 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

Zgłoszenia szkół do programu Erasmus+ często prezentują niską znajomość sposobu przygotowania propozycji projektu spójnej w zakresie analizy potrzeb, formułowania celów, działań, rezultatów i adekwatności do priorytetów programu Erasmus+.
Odpowiedzią na taką diagnozę jest cel szkolenia – wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół w procesie profesjonalizacji ich wiedzy i umiejętności planowania i realizacji międzynarodowych projektów w następujących obszarach:

 • wewnętrzna logika projektu;
 • jakość partnerstwa;
 • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia;
 • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy pięciu Narodowych Agencji: polskiej, włoskiej, szwedzkiej, hiszpańskiej i słowackiej oraz wsparte przez trenerów będących ekspertami w dziedzinie planowania i realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą pracować w grupach nad szkicami projektów dotyczących ich zainteresowań. Grupy będą miały możliwość wyboru tematów projektów ważnych dla nich z punktu widzenia reprezentowanych organizacji oraz społeczności lokalnych.
Efektem szkolenia ma być wzrost liczby dobrych jakościowo partnerstw międzyszkolnych.

Program wydarzenia
9.05.2018

  • wieczorny przyjazd uczestników;
  • wzajemne poznanie się.

10.05.2018

  • wymiana oczekiwań i doświadczeń;
  • wewnętrzna logika projektu.

11.05.2018

  • jakość partnerstwa;
  • działania w zakresie: uczenia, uczenia się, szkolenia.

12.05.2018

  • upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów;
  • ewaluacja szkolenia.

13.05.2018

  • wyjazd uczestników (po śniadaniu)

  Oczekiwane rezultaty

  • poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności uczestników w zakresie planowania i zarządzania projektem;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające przygotować szkice wspólnych projektów.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

  Rejestracja


Szkolenie „Making the classroom more inclusive for students with additional needs”

 • Termin wydarzenia: 27-31.05.2018
 • Miejsce: Bułgaria, Sofia

Termin zgłoszeń:
3 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji uczestników poprzez:

 • zachęcenie do lepszego zrozumienia równości w edukacji włączającej;
 • badanie praktycznych sposobów pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • dzielenie się doświadczeniami z obszaru edukacji włączającej;
 • badanie przykładów strategii zarządzania klasą i sposobów na tworzenie włączającego otoczenia.

Making the classroom more inclusive for students with additional needs

Oczekiwane rezultaty

 • wzrost znajomości kompleksowego systemu wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • podniesienie kompetencji uczestników oraz wiedzy na temat różnorodnych metod stosowanych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

RejestracjaWizyta studyjna „Peronalized intervention and counselling to integrate children with special educational needs”

 • Termin wydarzenia: 21-25.05.2018
 • Miejsce: Rumunia, Brasov

Termin zgłoszeń:
2 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

 • promocja współpracy pomiędzy specjalistami w obszarze edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • dzielenie się doświadczeniami z zakresu zrealizowanych projektów, praktyk i strategii edukacyjnych;
 • promocja wymiany doświadczeń z innymi europejskimi praktykami pracującymi z dziećmi ze specjalnymi potrzebami;
 • promocja uczenia się od siebie nawzajem strategii włączania w celu umożliwienia dzieciom życia w społeczeństwie, współpracy z innymi ludźmi oraz uczenia się przez całe życie.

Personalized intevention and counselling to integrate children with special educational needs
Oczekiwane rezultaty

 • strategie edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami;
 • dobre praktyki na poziomie zarówno europejskim jak i krajowym;
 • znaczenie spersonalizowanej interwencji i doradztwa w celu integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami przez: doradców, psychologów, logopedów, asystentów;
 • znaczenie stworzenia wspierającej technologii, która pomoże nauczycielom w pracy w klasie, której wynikiem będzie bardziej efektywna integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch” / „Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation“

 • Termin wydarzenia: 13-15.05.2018
 • Miejsce: Niemcy, Weimar

Termin zgłoszeń:
14 lutego 2018 roku

Tematyka i cele

Realizacja ustaleń „Deklaracji Paryskiej” dotyczącej promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości takich jak wolność, tolerancja oraz przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym z priorytetów programu Erasmus+. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty projektów z sektora Edukacji Szkolnej odzwierciedlające cele Deklaracji Paryskiej. Wydarzenie będzie przestrzenią do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz okazją do znalezienia partnerów do realizacji projektów międzynarodowych.

E_Programm_DemBildung_2018
Strona www

Uczestnicy
Zaproszenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów nawiązujących do tematu konferencji;
 • ekspertów, nauczycieli, trenerów;
 • władających językiem niemieckim w stopniu pozwalającym na aktywny udział w wydarzeniu.

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

 •  

   

  Training seminar on impact and dissemination for strategic partnership

  • Termin wydarzenia: 21.03.2018 – 23.03.2018
  • Miejsce: Francja, Bordeaux

  Termin zgłoszeń:
  11 lutego 2018 roku

  Tematyka i cele

  Głównym tematem wydarzenia jest wpływ i upowszechnianie rezultatów w projektach Erasmus+.

  Program wydarzenia

  • prezentacje Narodowych Agencji – 2 lub 3 różne podejścia do tematu wpływu i upowszechniania;
  • wymiana doświadczeń z działalności w grupach sektorowych i międzysektorowych na bazie przywołanych przykładów.

  Oczekiwane rezultaty

  • udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wpływu i upowszechniania rezultatów projektu;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające zaplanować realizację wspólnych projektów.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Seminarium kontaktowe: Quality in Early Childhood Education and Care”

  • Termin wydarzenia: 01 – 02.02.2018
  • Miejsce: Sztokholm, Szwecja

  Termin zgłoszeń:
  9 stycznia 2018 r.

  Tematyka i cele

  Jakość w edukacji i opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym jest jednym z głównych priorytetów w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus+. Seminarium kontaktowe z elementami warsztatów ma na celu przedstawienie pomysłów na projekty w ramach akcji KA2 w sektorze Edukacji Szkolnej. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktów, uczenia się, dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami oraz do utworzenia międzynarodowych partnerstw.

  Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat programu Erasmus+, w szczególności akcji KA2 (partnerstw strategicznych). Podczas seminarium i warsztatów, eksperci i pracownicy Narodowych Agencji zapewnią wszelkie niezbędne wsparcie w celu znalezienia partnerów, przełożenia konkretnych pomysłów na projekty i przygotowania wniosku.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu (2 noclegi) pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

  Rejestracja

   

   

   

  Szkolenie: Behind the scenes of the teachers education – new challenges in Europe

  • Termin wydarzenia: 29.11.2017 – 02.12.2017
  • Miejsce: Miedzeszyn koło Warszawy

  Termin zgłoszeń:
  5 listopada 2017 r.

  Tematyka i cele

  To międzysektorowe seminarium TCA jest organizowane w ramach horyzontalnego priorytetu wspierania wysokiej jakości nauczania i szkolenia.

  Tematyka szkolenia to: kształcenie nauczycieli, wprowadzanie nowych nauczycieli do zawodu, w tym mentoring dla młodych nauczycieli, a także dalsze szkolenie doświadczonych nauczycieli.

  W wydarzeniu uczestniczyć będą uczestnicy reprezentujący trzy sektory: odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli (HE), szkolenie w miejscu pracy (VET) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół (SE). Oznacza to, że uczestnicy będą mogli przeprowadzić kompleksowe dyskusje na temat odpowiednich tematów – kształcenia nauczycieli i ich dalszego szkolenia.

  Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – będą mieli wsparcie trenerów doświadczonych w prowadzeniu szkoleń międzynarodowych.

  Głównym celem seminarium jest zwiększenie liczby dobrej jakości projektów w zakresie wspierania wysokiego poziomu nauczania i szkolenia obecnych i przyszłych nauczycieli.

  Cele szczegółowe to:

  • wymiana doświadczeń i perspektyw przedstawicieli trzech sektorów dotyczących edukacji obecnych i przyszłych nauczycieli i wychowawców;
  • tworzenie partnerstw, które mogłyby składać projekty Erasmus + i kontynuować współpracę międzynarodową

   

  Program ramowy wydarzenia:

  29.11.2017

   

  30.11.2017

   

  1.12.2017

   

  2.12.2017

   

  Arrivals of participants;

  Dinner 6 p.m.;

  7.00-8.30 p.m. getting to know each other session;

  Workshops – preparing projects drafts;Workshops – preparing project drafts;Sightseeing tour (after breakfast) ending in Warsaw centre at 2 p.m.

   

   

  Oczekiwane rezultaty:

  Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat edukacji obecnych i przyszłych nauczycieli i wychowawców w różnych krajach. Uczestnicy znajdą partnerów międzynarodowych i stworzą wstępne wersje projektów Erasmus+.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora SE.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Szkolenie: PACE – Peace Action Cooperation in Europe”

  • Termin wydarzenia: 27.11.2017-01.12.2017 ( cały projekt do 23.03.2018)
  • Miejsce: Tbilisi, Gruzja; Warszawa

  Termin zgłoszeń:
  5 listopada 2017

   

  Tematyka i cele

  Celem szkolenia jest podniesienia kompetencji nauczycieli, wychowawców i liderów młodzieżowych w obszarze planowania, wdrażania i ewaluacji krótkoterminowych projektów z zakresu edukacji na rzecz pokoju i przeciwdziałania przemocy, które zachęcają młodych ludzi do bycia twórcami zmian w ich najbliższym środowisku, szkole, społeczności.

  Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

  Oczekiwane rezultaty:

  Projekt PACE składa się z następujących podstawowych działań:
  – szkolenie w Gruzji na temat edukacji pokojowej
  – 3,5-miesięczny okres, podczas którego uczestnicy realizują działania edukacyjne w zakresie edukacji pokojowej wśród młodych ludzi w swoich społecznościach lub na poziomie międzynarodowym
  – seminarium ewaluacyjne w Warszawie z udziałem uczestników nt przeprowadzonych przez nich lokalnych warsztatów

  Uczestnicy

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy do 4 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia:

  Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się przesyłając wypełniony application form na adres: ksuchecka@frse.org.pl

  Warunki uczestnictwa:

  Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

  Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

   

  Szkolenie: INCLUSION  WITHIN KA2

  • Termin wydarzenia: 07.11.2017 – 10.11.2017
  • Miejsce: Warszawa

  Termin zgłoszeń:
  19 października 2017 r.

  Tematyka i cele

  Włączenie społeczne jest jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przez program Erasmus+, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

  Jak określono w programie Erasmus+ włączenie społeczne ma dość szeroką definicję i może odnosić się do takich zagadnień jak:

  • niepełnosprawność (tj.uczestników o specjalnych potrzebach) lub problemy zdrowotne;
  • trudności edukacyjne: osoby młode mające trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące naukę; osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej;
  • przeszkody natury ekonomicznej: osoby o niskim standardzie życia, długotrwałe bezrobocie lub doświadczające ubóstwa itp.;
  • różnice kulturowe: imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową;
  • przeszkody społeczne: osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność itd.;
  • przeszkody geograficzne: osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich, osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług (ograniczony transport publiczny, słaba infrastruktura).

  Tematyka włączenia społecznego jest obecna w priorytetach określonych dla Partnerstw Strategicznych realizowanych w ramach akcji 2. Jednym z priorytetów bezpośrednio odnoszącym się do włączenia społecznego jest priorytet horyzontalny. Oznacza to, że ​​jest to tematyka odpowiednia dla różnych sektorów edukacji i możliwa jest współpraca różnych organizacji w jednym projekcie koncentrującym się wokół wspólnych zagadnień związanych z włączeniem społecznym. W zależności od celu, projekty mogą skupiać osoby z różnych środowisk lub być skierowane do jednej konkretnej grupy docelowej.

  Wstępny program dostępny jest tutaj.

  Oczekiwane rezultaty:

  Ogólnym celem seminarium kontaktowego jest znalezienie partnerów o podobnych zainteresowaniach i opracowanie pomysłów na nowe partnerstwa strategiczne w ramach akcji 2 dotyczące włączenia społecznego. Punktem wyjścia są doświadczenia uczestników oraz organizacji i środowiska społecznego, które reprezentują.
  Seminarium będzie również okazją do odkrywania nowych podejść w obszarze włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia współpracy między różnymi sektorami i organizacjami. Mamy nadzieję osiągnąć punkt, w którym różnice nie będą stanowić bariery dla przyszłej współpracy.
  Aby osiągnąć te cele, zostaną zorganizowane sesje plenarne z udziałem ekspertów i małych grup roboczych gromadzących uczestników gotowych opracować wspólny projekt. NA będzie wspierać uczestników podczas całego seminarium.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 – 5 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora SE.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Szkolenie: KA101 – Consortium – newcomers

  • Termin wydarzenia: 28.11.2017 – 01.12.2017
  • Miejsce: Bergen, Norwegia

  Termin zgłoszeń:
  6 listopada 2017 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium jest skierowane do przedstawicieli sektora edukacji szkolnej, głównie reprezentantów szkół i władz szkolnych lub potencjalnych liderów konsorcjum. Preferowani będą uczestnicy, którzy nie znają tego projektów dotyczących konsorcjów KA101 lub posiadają o nich niewielką wiedzę. Kandydaci, którzy nie otrzymali dofinansowania z powodu braku jakości we wcześniejszych aplikacjach KA101, także mogą ubiegać się o udział w wydarzeniu.

  Pojęcie konsorcjum w edukacji szkolnej jest raczej nowe (2015). Wiele Narodowych Agencji jest zgodnych co do potrzeby zwiększenia udziału tego typu projektów w puli składanych wniosków. Konsorcjum daje możliwość większej liczbie szkół na uczestnictwo w programie Erasmus+, ponieważ uprawnione organizacje (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, kuratoria oświaty, inne podmioty prowadzące szkoły) składają wniosek jako lider konsorcjum w imieniu podległych mu bezpośrednio placówek.

  Wydarzenie będzie obejmować:
  1- Możliwości wewnątrz konsorcjów KA101
  2- Specyfika projektów konsorcjum KA101
  3- Prezentacje udanego i dobrze zarządzanego konsorcjum
  4- Koordynacja projektu i zarządzanie projektem w ramach konsorcjum
  5- Promocja job-shadowing

  Cele wydarzenia to:

  • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać projekty KA101 (konsorcja)
  • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw
  • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Szkolenie: „Future Teachers and the Erasmus+ Programme”

  • Termin wydarzenia: 26.10.2017 – 27.10.2017
  • Miejsce: Helsinki, Finlandia

  Termin zgłoszeń:
  21 września 2017 r.

  Tematyka i cele

  „Future Teachers and the Erasmus+ Programme” to wydarzenie mające na celu omówienie, czego przyszli nauczyciele potrzebują w stale zmieniającym się społeczeństwie i globalnym świecie, i jak program Erasmus+ może być przydatny w zakresie edukacji nauczycieli. Konferencja jest skierowana do krajów nordyckich i po raz pierwszy zostały zaproszone państwa spoza tego kręgu: Polska, Niemcy i Holandia.

  Spotkanie rozpocznie się o 10:00 26 października a zakończy po 13:00 w piątek 27 października 2017.

  Cele wydarzenia to:

  • omówienie potrzeb przyszłych nauczycieli w zmieniającym się świecie
  • dostarczenie niezbędnych informacji o programie Erasmus+ i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzynarodowe projekty
  • przedstawienie przykładów dobrych praktyk, jak internalizacja może być częścią kształcenia nauczycieli
  • zaprezentowanie dobrych praktyk ze szkół / gmin, w jaki sposób internacjonalizacja jest zintegrowana z życiem szkoły
  • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi w szeroką rozumiane kształcenie nauczycieli

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 4 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education

  • Termin wydarzenia: 21.11.2017 – 25.11.2017
  • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

  Termin zgłoszeń:
  14 września 2017 r.

  Tematyka i cele

  „Innovation in education” to trzydniowe wydarzenie mające na celu opracowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w celu złożenia ich w ramach akcji KA2 w konkursie 2018. Będzie to już kolejne wydarzenie w ramach „Strategic Partnerships Plus”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. i jest jednym z cyklicznych seminariów organizowanych przez rumuńską Narodową Agencję. Dotychczasowe spotkania wypracowały wiele wyników ilościowych i jakościowych, przekładających się na nowe partnerstwa, współpracę i wypracowywanie dobrych praktyk.

  Tegorocznym tematem przewodnim jest innowacja w edukacji i sposoby podejścia do tej potrzeby w projektach partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia umożliwiające zmiany w procesie nauczania. Konferencja została zaprojektowana jako szkolenie dotyczące pisania wniosków w połączeniu z elementami klasycznego seminarium. Przeznaczone jest dla  przedstawicieli szkół i organizacji VET, uniwersytetów, instytucji publicznych, władz krajowych i regionalnych, stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji pozarządowych, firm itp.

  Cele wydarzenia to:

  • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzysektorowe partnerstwa strategiczne
  • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw
  • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

  Wykorzystane zostaną szkolenia, warsztaty, moderowane dyskusje, a wyniki pracy będą prezentowane na sesjach plenarnych.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Seminarium kontaktowe: “Teaching of European values as a key against radicalization in school”

  • Termin wydarzenia: 19.10.2017 – 22.10.2017
  • Miejsce: Hannover, Niemcy

  Termin zgłoszeń:
  20 lipca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium kontaktowe jest adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli  ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich szkół ogólnokształcących, uczących dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Spotkanie będzie stanowić okazję dla uczestników do współpracy międzynarodowej, nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalnej wymiany informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów. Uczestnicy otrzymają informacje ogólne o programie Erasmus+ oraz akcji KA2 – partnerstwa strategiczne. Poznają przykłady dobrych praktyk dobrych praktykach i przedstawią swoje pomysły na projekty.

  Przekazywanie wartości w szkole nie musi być związane z konkretnymi przedmiotami, takimi jak religia czy etyka – jest to część życia szkolnego i dzieje się cały czas: podczas lekcji, podczas przerwy, przez cały dzień. Uczenie się w grupie, klasie jest niemożliwe bez akceptacji pewnych wartości, takich jak szacunek i tolerancja, równe prawa każdego ucznia, niedyskryminacja i solidarność.

  Jednym z głównych celów programu Erasmus+ jest „promocja europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej” (przewodnik po programach), takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

  Szkoły stawiają czoło ogromnym wyzwaniom w zakresie integracji, uczenia zrozumienia i tolerancji, w radzeniu sobie z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk. Podczas seminarium uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem oraz wymiany i opracowywania pomysłów na projekty koncentrujące się na europejskich wartościach.

  Celami wydarzenia są:

  • podzielenie się własnym doświadczeniem oraz wymiana i opracowywanie pomysłów na projekty koncentrujące się na europejskich wartościach;
  • zwiększenie liczby partnerstw w akcji KA2 o dobrej jakości;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+: KA2

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Wydarzenie tematyczne: “The development of evidence based practice in guidance services in schools

  • Termin wydarzenia: 07.09.2017 – 08.09.2017 oraz 22-23.02.2018
  • Miejsce: Dublin, Irlandia

  Termin zgłoszeń:
  18 czerwca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Irlandzka Narodowa Agencja jest organizatorem 2 seminariów tematycznych TCA w zakresie poradnictwa w szkołach. Celem tego dwuetapowego wydarzenia jest opracowanie narzędzi, które ułatwią opracowanie strategii poradnictwa opartego na dowodach naukowych/ faktach (evidence based practice) i wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  Pierwsze seminarium odbędzie się w Dublinie we wrześniu 2017 roku (rozpocznie się nieformalnym spotkaniem dn. 06.09 wieczorem a zakończy dn. 08.09 po 13:00), drugie w lutym 2018 roku. Podczas spotkań, uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoim warsztatem i dobrymi praktykami w odniesieniu do poradnictwa w szkole opartego na dowodach naukowych / faktach, wyciągnięcia wniosków z doświadczeń innych. Seminarium zapewni możliwość dyskusji grupowej, interakcji i refleksji.

  UWAGA: zgłoszenie się na seminarium, oznacza również uczestnictwo w drugiej jego części – w lutym 2018.

  Metoda evidence based practice jest oparta na zbieraniu i analizę danych. Uczestnicy seminarium będą:

  • Identyfikować narzędzia i metody gromadzenia danych – w tym narzędzia online
  • Tworzyć bank pytań dotyczących zbierania danych w obszarach: finansowania, zasobów i personelu, procesów (działania doradcze) i wyników (wyniki uczniów, takie jak umiejętności / kompetencje w zakresie zarządzania karierą)
  • Wymieniać informacje i doświadczenia na temat aktualnych praktyk – co się dobrze sprawdza, co nie działa

  Uczestnicy

  Seminaria są skierowane do doradców, przedstawicieli władz lokalnych, decydentów, menedżerów i praktyków, którzy odgrywają rolę w prowadzeniu, zarządzaniu, wspieraniu i / lub dostarczaniu poradnictwa w szkołach średnich (tj. uczniów od 12 do 19 r.ż). Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie i / lub praktyka oparta na dowodach w zakresie poradnictwa w szkołach. Ponadto preferowani będą wnioskodawcy, którzy są obecnie zaangażowani w badanie, informowanie i rozwijanie działań opartych na faktach/ dowodach naukowych w doradztwie zawodowym i szkolnym.

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia: tj w 2 częściach wydarzenia, we wrześniu 2017 i w lutym 2018 r.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Szkolenie: “S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project

  • Termin wydarzenia: 11.10.2017 – 15.10.2017
  • Miejsce: Warszawa

  Termin zgłoszeń:
  20 czerwca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Szkoły składające wnioski (S2S school to school) do programu Erasmus+ często wykazują niską świadomość dotyczącą przygotowywania spójnych propozycji w zakresie analizy potrzeb, sformułowania celów, działań, wyników, rozpowszechniania i trwałości oraz zgodności z priorytetami E+. W odpowiedzi na analizę składanych wniosków akcji KA2 do sektora edukacji szkolnej, Narodowe Agencje chciałyby wesprzeć nauczycieli i dyrektorów szkół w profesjonalizacji ich wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów edukacyjnych o współpracy międzynarodowej w obszarach:

  • cykl i logika działań projektowych;
  • jakość partnerstwa
  • kształcenie, nauczanie, szkolenie
  • upowszechnianie i trwałość rezultatów

  Szkolenie jest przygotowywane przy współpracy 5 Narodowych Agencji (polską, hiszpańską, słoweńską, szwedzką i włoską) i będzie wspierane przez trenerów, którzy są ekspertami w planowaniu i realizacji projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą pracować w zespołach nad projektami związanymi z ich zainteresowaniami, dzięki czemu grupy będą miały możliwość wyboru tematów ważnych z punktu widzenia ich instytucji oraz społeczności lokalnych.

  Celami wydarzenia są:

  • poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania projektami;
  • zwiększenie liczby partnerstw S2S o dobrej jakości;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+: KA2 S2S

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 5 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Wizyta studyjna: “Digitalisation and new learning environments – Good practices for school leaders”

  • Termin wydarzenia: 18.09.2017 – 20.09.2017
  • Miejsce: Oulu, Finlandia

  Termin zgłoszeń:
  12 czerwca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Wizyta studyjna jest przeznaczona dla liderów szkół (dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ogólnokształcących, główni nauczyciele, władze oświatowe) i dotyczy cyfryzacji w środowiskach edukacyjnych. Uczestnicy powinni być gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu cyfryzacji w swojej pracy i swoich placówkach.

  Wizyta studyjna obejmuje: prezentacje ekspertów, wizyty studyjne w celach edukacyjnych w rejonie Oulu, wspólne rozmowy z uczestniczącymi liderami szkół oraz informacje o programie Erasmus+: KA1 i KA2.

  Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród nauczycieli działających w różnych programach europejskich, chcących wziąć udział w projektach KA1 i KA2;
  • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   

  Szkolenie: “Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

  • Termin wydarzenia: 30.08.2017 – 02.09.2017
  • Miejsce: Praga, Czechy

  Termin zgłoszeń:
  12 czerwca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Głównym celem seminarium kontaktowego organizowanego przez czeską Narodową Agencję Programu Erasmus+ i eTwinning jest promowanie synergii między Erasmusem + a inicjatywą eTwinning, inspirowanie uczestników do komunikowania się poprzez portal eTwinning oraz współpraca w projektach akcji KA2 i pomoc w tworzeniu sieci wśród nauczycieli zaangażowanych w projekty. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję spotkać się z użytkownikami platformy eTwinning i wykorzystać to narzędzie jako potencjalny portal komunikacji i współpracy w projektach akcji KA2: S2S (school-to-school). Z drugiej strony uczestnicy programu eTwinning otrzymają możliwość zapoznania się z programem Erasmus+, szczególnie z projektami S2S KA2. Organizatorzy oczekują aktywnego udziału w seminarium, zapoznania się z eTwinningiem i jego możliwościami w projektach KA2 oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów.

  Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród nauczycieli działających w różnych programach europejskich, chcących wziąć udział w projektach KA2 z wykorzystaniem platformy eTwinning;
  • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+: KA2 S2S

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   


  Szkolenie: “Contact seminar ‘intercultural competences”

  • Termin wydarzenia: 12.10.2017 – 14.10.2017
  • Miejsce: Zandvoort aan Zee, Holandia

  Termin zgłoszeń:
  5 czerwca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Międzysektorowe seminarium kontaktowe jest skierowane do nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych w Europie.  Uczestnicy powinni pochodzić ze szkół / organizacji zajmujących się projektami dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Główny nacisk jest położony na kształcenie ogólne, ale także zawodowe, jeżeli dotyczy wyżej wspomnianej grupy wiekowej.

  Tematem seminarium jest walidacja kompetencji międzykulturowych za pomocą interaktywnych warsztatów, wykładów i przykładów dobrych praktyk przedstawianych przez głównych mówców.

  Cele wydarzenia to:

  • zdobywania wiedzy na temat kompetencji międzynarodowych i ich walidacji;
  • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty akcji KA2 w programie Erasmus+ a także w programie e-Twinning

  Więcej informacji na temat szkolenia będzie można znaleźć na stronie seminarium: http://www.erasmusplus.nl/tca-interculturalcompetences-oct2017

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   


  Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2017”

  • Termin wydarzenia: 03.07.2017 – 08.07.2017
  • Miejsce: Rumunia

  Termin zgłoszeń przedłużony:
  29 maja 2017 r.

  Tematyka i cele:

  Główne cele seminarium to:

  • promocja edukacji pozaformalnej;
  • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
  • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

  Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

  Uczestnicy:

  Wydarzenie skierowane jest do:

  • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
  • nauczycieli, osób wspierających edukację (w tym zawodową);
  • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
  • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie SALTO

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   


  Szkolenie: “Enhancing Digital Competences in Education and Training

  • Termin wydarzenia: 17.09.2017 – 19.09.2017
  • Miejsce: Tallinn, Estonia

  Termin zgłoszeń:
  5 maja 2017 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

  Cele wydarzenia to:

  • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
  • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują wnioski, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

  Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj oraz na stronie seminarium: https://contactseminar.wixsite.com/erasmusplus

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja


  Szkolenie: “European shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+”

  • Termin wydarzenia: 15.05.2017 – 17.05.2017
  • Miejsce: Rzym, Włochy

  Termin zgłoszeń:
  9 kwietnia 2017 r.

  Tematyka i cele

  Międzysektorowe seminarium tematyczne i kontaktowe koncentruje się na wkładzie programu Erasmus+ w integrację migrantów (w tym nowo przybyłych), osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach. Projekty w Erasmus+ mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, trenerów, wychowawców, mentorów, pracowników i liderów młodzieżowych, organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych, decydentów politycznych i wszystkich zainteresowanych stron z sektorów: Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, oraz Młodzież w celu ułatwienia i promowania włączania społecznego wyżej wymienionych grup docelowych, w szczególności poprzez ponadnarodową wymianę skutecznych narzędzi, praktyk i metodologii.

  Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród osób pracujących w różnych sektorach programu Erasmus+, wspierających aktywną integrację migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach;
  • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

   


  Seminarium kontaktowe:“eTwinning meets Erasmus+” – Boosting the quality of eTwinning and Erasmus+ projects

  • Termin wydarzenia: 18.05.2017 – 20.05.2017
  • Miejsce: Ljubljana, Słowenia

  Termin zgłoszeń:
  15 marca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Wspólne seminarium słoweńskiego biura eTwinning i NA Erasmus+ ma na celu zwiększenie jakości międzynarodowych projektów szkolnych: akcji KA1 i KA2 z uwzględnieniem programu eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów, w tym zawodowych (uczących grupę wiekową 14-19), którzy chcieliby zwiększyć swoje umiejętności dotyczące zarządzania projektem i nie mają doświadczenia w programie Erasmus+.

  Celami wydarzenia są:

  • wysokiej jakości wnioski KA1 i KA2 w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości platformy eTwinning;
  • stworzenie możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie zarządzania projektami;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
  • prezentacja dobrych praktyk;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe:“Key to inclusion” – International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion

  • Termin wydarzenia: 19.04.2017 – 22.04.2017
  • Miejsce: Słowenia

  Termin zgłoszeń:
  2 marca 2017 r.

  Tematyka i cele

  Celem seminarium jest wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę międzysektorowego podejścia do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.

  Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

  Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO *

  * UWAGA: Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez stronę SALTO dotyczą jedynie sektora młodzieży.

  Celami wydarzenia są:

  • wysokiej jakości międzysektorowe wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA2;
  • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w tematyce integracji społecznej;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
  • zebranie dobrych praktyk przyczyniającymi się do integracji młodzieży na poziomie lokalnym;
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe: Change mentalities to fight against educational inequalities –Building bridges between formal and non-formal education of the youngster

  • Termin wydarzenia: 30.11.2016 – 02.12.2016
  • Miejsce: Bruksela, Belgia

  Termin zgłoszeń:
  18 października 2016 r.

  Tematyka i cele

  Głównym celem seminarium jest  przestawienie kilku nowatorskich i oryginalnych rozwiązań edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom na pisanie projektów w ramach programu Erasmus+ (KA 1 lub 2) w celu zmniejszenia nierówności społecznych i edukacyjnych wśród młodzieży.

  Liczne międzynarodowe badania prowadzone przez Unię Europejską i OECD podkreślają fakt, że wiele metod dydaktycznych np.: wydalenie ze szkoły, powtarzanie roku, pasywne metody nauczania, sprzyja powstawaniu nierówności społecznych i edukacyjnych. Przyszłe projekty powinny przyczynić się do zmniejszenia tych mechanizmów, tworzyć związki pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną oraz wpływać na samopoczucie młodych ludzi. Seminarium będzie krótkie, ale intensywne, będą prezentacje ekspertów (badania, obserwacje itp.) dobre praktyki, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, warsztaty i dyskusje.

  Uczestnicy seminarium powinni reprezentować szkoły ogólne i zawodowe, instytucje zajmujące się szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi młodzieży, chcieliby wspierać zmiany w tradycyjnym systemie edukacji i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Mogą to być pracownicy oświaty (nauczyciele i pedagodzy, trenerzy zawodu), jak i facylitatorzy*(osoby wspierające proces uczenia się młodych osób między 12 a 20 r.ż.) lub trenerzy kadry szkolnej z sektora prywatnego lub publicznego.

  Celami wydarzenia są:

  • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ na temat zmniejszania nierówności społecznych i edukacyjnych;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za edukację młodzieży;
  • stworzenie europejskiej sieci specjalistów

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Więcej informacji na stronie: : http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ressources/nos-seminairesconferences/change-mentalities/

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

  Seminarium kontaktowe – School Education Contact Seminar

  • Termin wydarzenia: 14.11.2016 – 16.11.2016
  • Miejsce: Dublin, Irlandia

  Termin zgłoszeń:
  21 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Głównym celem spotkania będzie poznanie możliwości tworzenia projektów dostępnych w ramach Erasmus+, internacjonalizacji w szkołach, dzielenie się dobrymi praktykami w Edukacji Szkolnej, oraz zrozumienie mechanizmów, które dobrze działają w partnerstwach projektowych.

  Seminarium jest skierowane przede wszystkim do instytucji początkujących w programie Erasmus+,  w Edukacji Szkolnej. Celem jest także zachęcenie organizacji do ewoluowania np. z programu E-Twinning do większych projektów europejskich. Uczestnicy muszą być specjalistami w dziedzinie edukacji lub pracownikami organizacji zainteresowanych wymianą i rozwojem dobrych praktyk i być zaangażowani w planowanie projektów akcji mobilności (KA1) lub partnerstw strategicznych (KA2) w ramach Erasmus + (w tym school – to – school).

  Uczestnicy będą wspierani w rozwijaniu idei projektowych poprzez działania sieciowe, uczestnictwo w warsztatach czy spotkaniach z ekspertami. Program obejmuje również irlandzki wieczór kulturalny.

  Celami wydarzenia są:

  • pobudzanie współpracy w ramach międzynarodowych szkoleń i seminariów
  • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach
  • zebranie rekomendacji i rezultatów w celu stworzenia projektów.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

  Rejestracja

  Szkolenie – Interactive methods in the introduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens

  • Termin wydarzenia: 24.10.2016 – 27.10.2016
  • Miejsce: Sofia, Bułgaria

  Termin zgłoszeń:
  14 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka szkolenia będzie dotyczyła edukacji włączającej, teorii i praktyki w kontekście pracy z dziećmi/uczniami oraz ich rodzinami. Punktem wyjścia jest założenie, że nauczycielom pracującym lub nieplanującym pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych potrzebne jest ciągle i różnorodne wsparcie.

  to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli obu tych sektorów. W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować czynniki wspierające zaangażowanie młodych ludzi w projekty oraz czynniki kształtujące dobrą jakość wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów.

  Celami wydarzenia są:

  • podniesienie wiedzy na temat metod integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji;
  • wsparcie osób pracujących lub planujących pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinami;
  • wymiana doświadczeń;

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Wizyta studyjna – The future begins today: educational and professional guidance practices

  • Termin wydarzenia: 10.10.2016 – 14.10.2016
  • Miejsce: Botosani, Rumunia

  Termin zgłoszeń:
  11 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka wizyty studyjnej dotyczy doradztwa edukacyjnego i zawodowego na rzecz uczniów zagrożonych przedwczesny porzuceniem nauki, uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i debatach dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego, odwiedzać szkoły, które z powodzeniem realizują działania, również w ramach projektów międzynarodowych Erasmus+, których efektem jest stwarzanie możliwości nauki lub szkolenia uczniom zagrożonym przedwczesnym porzuceniem nauki. Podczas wizyty przewidziane są również spotkania z przedstawicielami władz.

  Celami wydarzenia są:

  • wymiana doświadczeń w obszarze tematyki wizyty;
  • poszerzenie wiedzy w obszarach doradztwa edukacyjnego i zawodowego, walidacji kompetencji uzyskiwanych w ramach projektów współpracy międzynarodowej, tworzenia spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych dla uczniów;
  • networking służący pozyskaniu partnerów do realizacji projektów w programie Erasmus+.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Seminarium YSE – Youth and School Exchanging

  • Termin wydarzenia: 19.10.2016 – 23.10.2016
  • Miejsce: Konstancin Jeziorna, Polska

  Termin zgłoszeń:
  11 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Wydarzenie dotyczy jakości wymian młodzieży, które są elementem projektów zarówno w sektorze Edukacji szkolnej jak i Młodzież. Jest to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli obu tych sektorów. W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować czynniki wspierające zaangażowanie młodych ludzi w projekty oraz czynniki kształtujące dobrą jakość wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów.

  Celami wydarzenia są:

  • lepsze rozumienie kryteriów jakościowych dotyczących wymian grup uczniowskich/młodzieżowych;
  • wymiana doświadczeń;
  • networking oraz opracowanie zrębów projektów międzynarodowych, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Seminarium School development in view of inclusion

  • Termin wydarzenia: 27.10.2016 – 30.10.2016
  • Miejsce: Erfurt, Niemcy

  Termin zgłoszeń:
  5 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Wydarzenie stwarza możliwość wymiany doświadczeń i idei związanych z edukacją włączającą. Jego celem jest stworzenie zarysów projektów międzynarodowych dotyczących tematyki włączenia w nurt edukacji osób z mniejszymi szansami, w tym uchodźców, migrantów.

  Celami wydarzenia są:

  • wymiana doświadczeń;
  • networking oraz opracowanie zrębów projektów międzynarodowych, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+.

  Program wydarzenia TCA_DE-Erfurt_programme

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Wizyta studyjna – Educational approaches in the field of special education and social inclusion for children and youngsters with disabilities

  • Termin wydarzenia: 26.09.2016 – 30.09.2016
  • Miejsce: Deva, Rumunia

  Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Uczestnicy wizyty studyjnej będą brali udział w debatach i konferencjach, będą odwiedzali szkoły i inne instytucje prowadzące edukację dla uczniów z niepełnosprawnościami, również takie, które realizowały projekty współpracy międzynarodowej w ramach programów Comenius oraz Erasmus+. W czasie wizyty zostały również przewidziane spotkania z przedstawicielami władz. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami lokalnych instytucji w celu realizacji wspólnych projektów.

  Celami wydarzenia są:

  • wymiana doświadczeń między profesjonalistami zajmującymi się edukacją uczniów z niepełnosprawnościami w obszarze rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach;
  • nawiązywanie kontaktów w celu realizacji projektów programu Erasmus+.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Seminarium Equity and Inclusion in School Education

  • Termin wydarzenia: 20.11.2016 – 23.11.2016
  • Miejsce: Malaga, Hiszpania

  Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Wydarzenie koncentruje się wokół edukacji włączającej i przezwyciężaniu barier edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, problemów z uczeniem się, przeszkód ekonomicznych, kulturowych, problemów zdrowotnych, społecznych czy też geograficznego oddalenia powodującego utrudniony dostęp do edukacji.

  Celem wydarzenia jest stworzenie zrębów projektów strategicznych akcji KA2 w programie Erasmus+ dotyczących edukacji włączającej.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

  • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
  • Miejsce: Bratysława, Słowacja

  Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium będzie dotyczyło wspierania w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukację nieformalną i poza formalną uczniów niepełnosprawnych. W czasie spotkania będzie można wysłuchać wprowadzenia do tematu oraz wziąć udział w warsztatach mających na celu wypracowanie założeń projektu tak, aby w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

  Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepełnosprawnych;

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  Seminarium kontaktowe – Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+

  • Termin wydarzenia: 9.11.2016 – 11.11.2016
  • Miejsce: Split, Chorwacja

  Termin zgłoszeń:
  4 września 2016 r.

  Tematyka i cele

  Celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktów między przedstawicielami władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji edukacyjnych w celu stworzenia projektów w ramach programu Erasmus+ mających na celu modernizację i internacjonalizację edukacji i szkoleń.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.
  Uczestnicy są obciążeni przez organizatora opłatą w wysokości 50 EUR.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja

  szkolenie YSE – Youth and School Exchanging

  • Termin wydarzenia: 10.09.2015 – 13.09.2015
  • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

  Termin zgłoszeń:
  3 lipca 2015 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka wydarzenia dotyczy aspektów jakościowych tworzenia i realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, zawierających wymiany grup uczniowskich oraz wymiany młodzieży.

  Celami wydarzenia są:

  • podnoszenie jakości projektów realizowanych w obszarze młodzieży oraz edukacji szkolnej
  • wymiana dobrych praktyk
  • nawiązanie kontaktów w celu realizowania wspólnych projektów

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • reprezentujących sektor młodzieży oraz nauczycieli (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów zawierających wymiany młodzieży oraz wymiany grup uczniowskich
  • posiadających doświadczenie w realizowaniu projektów współpracy międzynarodowej (programy Socrates, Comenius, Erasmus+)
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony SALTO

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe edukacji szkolnej

  • Termin wydarzenia: 22.10.2015 – 25.10.2015
  • Miejsce: Schwerin, Niemcy

  Termin zgłoszeń:
  28 lipca 2015 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium kontaktowe będzie dotyczyło kształtowania u uczniów szkół podstawowych umiejętności podstawowych takich jak: czytanie, podstawowe umiejetności matematyczne oraz dotyczące nauk przyrodniczych.

  Celami wydarzenia są:

  • podnoszenie jakości realizowanych projektów
  • wymiana dobrych praktyk
  • nawiązanie kontaktów w celu realizowania wspólnych projektów

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • nauczycieli szkół podstawowych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej szkół
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  program seminarium

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


   

  Seminarium kontaktowe – przedsiębiorczość

  • Termin wydarzenia: 24.11.2015 – 27.11.2015
  • Miejsce: Kopenhaga, Dania

  Termin zgłoszeń:
  13 września 2015 r.

  Cel i tematyka

  Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Partnerstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja dorosłych. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i pracy nad projektami, które dotyczą m. in. wzmacniania umiejętności dot. przedsiębiorczości oraz podnoszenia jakości w szkoleniu i nauczaniu przedsiębiorczości.

  Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. nauczania przedsiębiorczości w środowisku międzykulturowym;
  • zrozumienie bogatego potencjału projektów międzysektorowych w obszarze edukacji i szkoleń;
  • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami;
  • opracowywanie konkretnych pomysłów na projekty;
  • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj) oraz doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów zajmujących się obszarem przedsiębiorczości
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
  Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski.

  Strona internetowa seminarium

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja  Wizyta studyjna – Management, Leadership and Cooperation in Secondary Education

  • Termin wydarzenia: 7.12.2015 – 11.12.2015
  • Miejsce: Turku lub Jyvaskyla, Finlandia

  Termin zgłoszeń:
  15 września 2015 r.

  Cel i tematyka

  Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z przywództwem w edukacji, współpracą z różnymi instytucjami na rzecz edukacji, zarządzaniem w kontekście współpracy, zarządzaniem jakością, kierowaniem rozwojem kompetencji pracowników.

  Celami wydarzenia są:

  • wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem;
  • tworzenie benchmarków dla własnych instytucji;
  • możliwość nazwiąznia współpracy dla utworzenia projektu w ramach programu Erasmus+ w obszarze poruszanym podczas wizyty.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • szefów wydziałów edukacji samorządów lokalnych, dyrektorów instytucji edukacyjnych, dyrektorów szkół ponadgimanzjalnych, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
  Dysponujemy 1 miejscem dla uczestnika sektora edukacji szkolnej z Polski.

  Organizacja wizyty

  Wizyta rozpocznie się spotkaniem w fińskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ CIMO w HELSINKACH. Następnie uczestnicy zostaną przewiezieni do Turku lub do Jyvaskyla, ponieważ zostaną podzieleni przez organizatorów na dwie grupy. Jedna grupa będzie odbywała wizytę w Turku, a druga w Jyvaskyla. Powrót do Polski należy planować z Turku lub Jyvaskyla, po uzyskaniu od organizatora informacji, w której grupe się uczestniczy.

  W ramach wizyty uczestnicy będą odwiedzać szkoły ogólnokształcące i zawodowe, spotykać się z dyrektorami, badaczami, decydentami na szczeblu lokalnym.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania w hotelach wsakazanych przez organizatorów.
  Koszty zakwaterowania w hotelach zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych na ten cel (informacja od organizatora i faktura z hotelu na nazwisko uczestnika), natomiast koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln. Obydwa rodzaje kosztów zostaną zwrócone po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z fakturami za koszty noclegów i formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja   

  Seminarium kontaktowe – NEETs

  • Termin wydarzenia: 5.11.2015 – 7.11.2015
  • Miejsce: Neapol, Włochy

  Termin zgłoszeń:
  28 września 2015 r.

  Cel i tematyka

  Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Parnterstw strategicznych w ramach akcji 2 w sektorach edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe oraz eduakcja dorosłych. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych z NEETs. NEETs stanowią grupę młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie są objęci szkoleniami oraz nie są zatrudnieni. Jest to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym.

  Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem dot. rozwiązywania problemów NEETs;
  • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami w obszarze tematycznym NEETs;
  • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • pracowników samorządowych zajmujących się edukacją, wizytatorów kuratoriów oświaty, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz kadry szkół ponadgimnazjalnych (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
  Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja   

  Seminarium kontaktowe edukacji szkolnej – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 22.11.2015
  • Miejsce: Alden Biesen, Belgia

  Termin zgłoszeń:
  8 października 2015 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium kontaktowe będzie dotyczyło włączania uczniów ze specjanymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt edukacji szkolnej.

  Celami wydarzenia są:

  • podnoszenie jakości realizowanych projektów
  • wymiana dobrych praktyk
  • nawiązanie kontaktów w celu realizowania wspólnych projektów

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • pracowników samorządowych zajmujących się edukacją, wizytatorów kuratoriów oświaty, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz kadry szkół (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  program seminarium

  Zgłoszenia

  Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja   

  Seminarium kontaktowe –Enhancing teaching profession through European co-operations

  • Termin wydarzenia: 3.12.2015
  • Miejsce: platforma wirtualna

  Termin zgłoszeń:
  6 października 2015 r.

  Tematyka i cele

  Czy jesteś zapalonym nauczycielem i szukasz nowych inspiracji zawodowych? Czy chcesz poprawić swój warsztat pedagogiczny poprzez wymianę dobrych praktyk w wymiarze międzynarodowym? Czy chcesz poznać różne metody nauczania? Czy czujesz, że europejska wymiana doświadczeń i współpraca z podobnymi organizacjami może wzbogacić Twoje doświadczenie zawodowe?

  Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem;
  • znalezienie organizacji partnerskiej w celu stworzenia partnerstwa i długotrwałej profesjonalnej kooperacji w ramach akcji Erasmus + KA1 i KA2 .

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • nauczycieli (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  strona internetowa seminarium

  Zgłoszenia

  Dysponujemy 5 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora Edukacji szkolnej.

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie odbędzie się na wirtualnej platformie. Dzięki przestrzeni wirtualnej, komunikacji przy pomocy chatu, kamer itp., uczestnicy spotkania „wrócą do domu” z takimi samymi rezultatami i osiągnięciami, jak po wyjazdowym seminarium kontaktowym. Podczas wydarzenia będzie się można skontaktować ze wszystkimi instytucjami, które zainteresują daną organizację, wymienić się doświadczeniem i informacjami oraz stworzyć partnerstwa.

  Uczestnictwo jest całkowicie darmowe, pod warunkiem, że dany wniosek zostanie zaakceptowany przez Narodową Agencję kraju organizacji składającej wniosek. W celu uzyskania dostępu do platformy internetowej, na której odbędzie się seminarium, uczestnik będzie się musiał zarejestrować z wyprzedzeniem. Obowiązakowe jest posiadanie konta na Skype.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


   

   

   

  Seminarium kontaktowe FLIC – From Local to International Cooperation

  • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 21.11.2015
  • Miejsce: Ericeira, Portugalia

  Termin zgłoszeń:
  25 października 2015 r.

  Tematyka i cele

  Portugalska Narodowa Agencja Erasmus + w sektorze Kształcenie i Szkolenia, we współpracy z portugalską Narodową Agencją sektora Młodzież oraz z gminą Mafra, organizuje europejskie, międzysektorowe seminarium kontaktowe w Ericeira, w dniach 18-21 listopada 2015 r.

  Seminarium będzie okazją do poprawy i wspierania udziału władz lokalnych i regionalnych w programie Erasmus+, w celu promowania międzysektorowych partnerstw strategicznych.

  Uczestnicy powinni pochodzić z instytucji zaangażowanych w edukację na poziomie regionalnym i lokalnym, takich jak władze lokalne i regionalne.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • pracowników samorządowych zajmujących się edukacją
  • zainteresowanych realizowaniem projektów współpracy międzynarodowej
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Zgłoszenia

  Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


   

  wizyta studyjna, edukacja specjalna – szansa na integrację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Termin wydarzenia: 5.10.2015 – 9.10.2015
  • Miejsce: Cluj-Napoca, Rumunia

  Termin zgłoszeń:
  25 czerwca 2015 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka wydarzenia dotyczy grup defaworyzowanych, włączenia społecznego oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.

  Celami wydarzenia są:

  • promowanie lokalnych rozwiązań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • dzielenie się doświaczeniami, praktykami oraz rozwiązaniami na poziomie systemowym dotyczącymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • networking instytucji i osób pracujących na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Uczestnicy

  Wizyta skierowana jest do kadry kierowniczej oraz osób wspomagających nauczycieli:

  • dyrektorów szkół
  • dyrektów instytucji wspomagających szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • nauczycieli konsultanci, doradców metodycznych
  • przedstawicieli władz oświatowych

  Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski.
  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Należy posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym udział w dyskusjach i prezentacjach.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Program wizyty

  Sunday, October 4th. 2015, 18.00, hotel18.00Place: conference room , hotelWelcoming meeting, discussing practical issues (transport, meals, cost, cultural activities, issuing financial documents , etc. )Choosing a group rapporteur
  Monday, October 5th, 20159.00-13.00Conference : Special education – the chance of integration for children with special educational needsPlace: Nicolae Mărgineanu Hall – University Babeș-Bolyai – Cluj – Napoca PLENARY SESSION– Opening speech, presentation on the local footprint in European and national context – World Education Day,– Presentation of the participants at the study visit ;- voluntary contributions of participants for conference POSTER SESSION– During coffee breaks, the participants can visit the poster exhibition which illustrates the educational system, special education in Romania, relevant projects from schools, academic field , NGOsROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the first day of visit – providing the framework for the report of the day 16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – The Academic Frame of Cluj – a non-formal cultural agenda
  Tuesday, October 6th, 20159-12.00Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-NapocaTheme of the day: Educational and rehabilitation services to develop visual and tactile functions to children / students – examples of best practices, presentations , demonstration- presentation of local programs and projects- visiting the school 12.00-13.00ROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the second day of visit – providing the framework for the report of the day16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – the Historical Frame of Cluj– a non-formal cultural agenda
  Wednesday, October 7th, 20159-11.00Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-NapocaSpecific Theme: Educational and rehabilitation services for the development of auditory functions in children / pupils – examples of good practice11.30-13.00Școala Specială Transilvania BaciuSpecific Theme: Improving educational and rehabilitation services/ improving of neuro – motor disorders – examples of best practicesROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the third day of visit – providing the framework for the report of the day16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – the Musical Frame of Cluj– a non-formal cultural agenda
  Thursday, October 8th, 2015The theme of the day: Educational and rehabilitation services for the development of cognitive behaviour of children / pupils with special educational needs – examples of good practices 9.00-10.00Liceul Tehnologic Special „Samus” Cluj – Napoca, colaborarea cu agenții economici10.30-11.30Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca12.00-13.00Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse si Documentare privind Educația Inclusivă/Integrată Cluj-Napoca; 13.00-14.00ROUND TABLE DISCUSSION – Reflections on the fourth day of visit – providing the framework for the report of the day16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – Cluj 2015 European Youth Capital – – meeting with project volunteers from Cluj – European Youth Capital – 2015 project- a non-formal cultural agenda
  Friday, October 9th, 201510.00-14.00Contact seminar– Follow-up (networking, identifying potential topics of interest for joint projects) and finalizing the report of the group.- Erasmus+ presentation and opportunities for future projects- Formal conclusion of the study visit 16.00-18.00 CULTURAL AGENDA – the Traditional Frame of Cluj– a non-formal cultural agenda

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja  szkolenie CONNECTOR

  • Termin wydarzenia: 30.06.2015 – 5.07.2015
  • Miejsce: Cluj-Napoca, Rumunia

  Termin zgłoszeń:
  17 maja 2015 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie.

  Celami wydarzenia są:

  • promowanie nieformalnego uczenia się
  • łączenie edukacji nieformalnej, formalnej i pozaformalnej
  • zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia
  • zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom
  • stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • reprezentujących instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj
  • zainteresowanych aktywnym uczenie się i nauczaniem
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;

  Dysponujemy 2 miejscami dla uczestników z Polski.
  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem strony SALTO

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja  Quality Matters Seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme

  • Termin wydarzenia: 4.05.2016 – 7.05.2016
  • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

  Termin zgłoszeń:
  17 marca 2016 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka wydarzenia dotyczy aspektów jakościowych związanych z przygotowywaniem uczestników mobilności i ewaluacji mobilności i będzie skoncentrowana na aspektach dotyczących przygotowania kulturowego, transferu wiedzy i doświadczenia, planowania mobilności jako procesu uczenia się, które to elementy są kluczowe w realizowaniu projektów akcji KA1 w ramach programu Erasmus+.

  Cele wydarzenia to:

  • identyfikacja kluczowych czynników wpływających na jakość mobilności;
  • różnice i podobieństwa w podejściu do wspierania mobilności w różnych sektorach programu Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
  • promocja mobilności jako procesu uczenia się.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób:

  • posiadających doświadczenie w przygotowywaniu uczestników mobilności i/lub ewaluacji mobilności w ramach projektów mobilnościowych i chcących dzielić się posiadaną wiedzą
  • reprezentujących sektor edukacji szkolnej (instytucje uprawnione do udziału w projektach Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej – wykaz znajduje się tutaj)
  • zainteresowanych realizowaniem projektów mobilnościowych w sektorze edukacji szkolnej programu Erasmus+
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1-2 miejscami na to wydarzenie dla uczestników reprezentujących sektor edukacji szkolnej.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać tutaj.

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe – Building project management competences among workers of early childhood education and care institutions

  • Termin wydarzenia: 1.06.2016 – 5.06.2016
  • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy, Polska

  Termin zgłoszeń:
  10 kwietnia 2016 r.

  Tematyka i cele

  Wspierając przedszkola w ramach prioryteru programu Erasmus+ wspieranie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oferujemy szkolenie, w ramach którego pracownicy przedszkoli będą mogli poszerzyć kompetencje dotyczące planowania i realizacji projektów współpracy międzynarodowej.

  Cele wydarzenia to:

  • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
  • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 4 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe – Enhancing Digital Competences in Education and Training

  • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
  • Miejsce: Tallin, Estonia

  Termin zgłoszeń:
  27 kwietnia 2016 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium bedzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskac wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy miedzynarodowej oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

  Cele wydarzenia to:

  • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
  • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

  Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 1 miejscem dla przedstawiciela sektora edukacji szkolnej na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe – nauczanie i uczenie się języków obcych

  • Termin wydarzenia: 1.06.2016 – 3.06.2016
  • Miejsce: Lublana, Słowenia

  Termin zgłoszeń:
  4 maja 2016 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki nauczania i uczenia się języków obcych. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli zawiązać partnerstwa i w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

  Cele wydarzenia to:

  • promowanie świadomego i celowego planowania uczenia się i nauczania języków obcych w ramach realizacji projektów strategicznych w sektorze edukacji szkolnej;
  • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  Szkolenie międzynarodowe – CONNECTOR 2016

  • Termin wydarzenia: 5.07.2016 – 11.07.2016
  • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

  Termin zgłoszeń:
  8 maja 2016 r.

  Tematyka i cele

  Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

  Cele wydarzenia to:

  • promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
  • łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
  • zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
  • zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
  • stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
  • stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

  Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja


  Seminarium kontaktowe – Using eTwinning in KA2 School Partnerships

  • Termin wydarzenia: 1.09.2016 – 3.09.2016
  • Miejsce: w pobliżu Pragi, Czechy

  Termin zgłoszeń:
  6 czerwca 2016 r.

  Tematyka i cele

  Seminarium będzie się koncentrowało wokół wykorzystania narzędzi platformy eTwinning w realizacji projektów startegicznych między szkołami, przedszkolami. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli zawiązać partnerstwa i w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.

  Cele wydarzenia to:

  • promowanie synergii między projektami strategicznymi oraz projektami eTwinning;
  • stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do:

  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

  Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie.

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

  Warunki uczestnictwa

  Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

  Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

  Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

  Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
  Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

  Proszę zapoznać się z regulaminem.

  Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Agnieszki Fijałkowskiej afijalkowska@frse.org.pl

  Rejestracja