Formularze wniosków 2017

Poniżej znajdują się oficjalne formularze wniosków obowiązujące w programie Erasmus+ w ramach konkursu wniosków w roku 2017.

 

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm na rok 2017 (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Najbliższy termin składania wniosków: 2 lutego 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm w danym sektorze.


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (KA101) [ZIP]

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (KA102) [ZIP]

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności (KA116)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności” (KA116) [ZIP]

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych (VET Mobility Charter)

 • Zaproszenie do składania wniosków [PL] [EN]
 • Wniosek eForm [EN]
 • Instrukcja wypełniania formularza wniosku [EN]
 • Zobowiązanie do zapewnienia jakości [EN]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Uzupełnienie zasad konkursu wniosków o dofinansowanie projektów mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Pełnomocnictwo prawnego przedstawiciela (zalecany wzór) [DOC]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Akredytacja

Akredytacja dotyczy konsorcjów-wnioskodawców w działaniu KA103 i/lub KA107 nie posiadających certyfikatu konsorcjum ważnego w konkursie 2017 r., które zostało utworzone w celu realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego (wniosek składany równolegle z wnioskiem KA103 i/lub KA107).

 • Zasady konkursu wniosków (KA108) [PDF]
 • Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania wniosku [EN] [PL]
 • Wniosek o certyfikat – wniosek eForm „Akredytacja (KA108)” [ZIP]

Mobilność z krajami programu (KA103), konkurs 2017

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF] | Dokument zostanie opublikowany po 2 lutego 2017 r.
 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Zasady alokacji i stawki [PDF]
 • Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania wniosku [EN] [PL]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Mobilność z krajami programu (KA103) [ZIP]

Mobilność z krajami partnerskimi (KA107), konkurs 2017

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF] | Dokument zostanie opublikowany po 2 lutego 2017 r.
 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Wysokość stawek – KA107 [PDF]
 • Informacja o regionach geograficznych i szacunkowym budżecie [PDF]
 • For partner countries HEIs planning to cooperate with Polish HEIs [PDF]
 • Do’s and Don’ts for Applicants [PDF]
 • Fragmenty Do’s and Don’ts w języku polskim [PDF]
 • Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania wniosku [EN] [PL]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) [ZIP]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych (KA104)

 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji dorosłych” (KA104) [ZIP]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Akredytacja

 • Akredytacja organizacji wolontariatu młodzieżowego [ZIP]

Projekty mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (KA105)

 • Pełnomocnictwo (mandate) [PL] [EN]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Harmonogram działań – wymiana młodzieży [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (KA105)” [PL] [EN]

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Najbliższy termin składania wniosków: 2 lutego 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla sektora Młodzieży oraz 29 marca 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego dla sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący Priorytetów europejskich w kontekście krajowym w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – Akcja KA219

Dokumenty dodatkowe

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA2) | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(dot. partnerstw strategicznych – współpraca między regionami i partnerstw strategicznych – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej” (KA201) [ZIP – PL] [ZIP – EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący Priorytetów europejskich w kontekście krajowym w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm KA2 | [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych” [ZIP – PL] [ZIP – EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce

Dokumenty dodatkowe

 • Zasady konkursu wniosków 2017 [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego” [ZIP – PL] [ZIP – EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący Priorytetów europejskich w kontekście krajowym w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce

Dokumenty dodatkowe

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” [ZIP – PL] [ZIP – EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]

Komunikaty:

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Komunikat NA dotyczący Priorytetów europejskich w kontekście krajowym w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 | Dokument zostanie opublikowany wkrótce

Dokumenty dodatkowe:

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]

Wniosek wraz z załącznikami:

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży” [ZIP – PL] [ZIP – EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Najbliższy termin składania wniosków: 2 lutego 2017 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm.

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]

Projekty dialogu między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę (KA347)

 • Pełnomocnictwo (mandate) [PL] [EN]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Harmonogram działań – wymiana młodzieży [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Dialog między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę (KA 347)” [ZIP]

 

Przejdź do archiwum wniosków.


Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):

Zapisz

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback