Formularze wniosków 2016

Poniżej znajdują się oficjalne formularze wniosków obowiązujące w programie Erasmus+ w ramach konkursu wniosków w roku 2016.

×Uwaga! Informujemy, że wersja Programu Adobe Reader 2015.008 (15.8) powoduje generowanie błędu w formularzu wniosku, dlatego też do obsługi wniosków należy używać najnowszej wersji programu Adobe Reader 2015.009 (15.9) lub wersji poprzedzającej – Adobe Reader 2015.007 (15.7) i starsze.

Przeczytaj informację o zabezpieczeniach i konfiguracji – w j. polskim oraz j. angielskim.

×Uwaga! W przypadku wypełniania wniosku eForm na komputerach pracujących w systemie Windows XP formularz  może zgłaszać problem z połączeniem internetowym. Przeczytaj cały komunikat o problemie oraz jego rozwiązaniu.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm na rok 2016 (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Najbliższy termin składania wniosków: 4 października 2016 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla sektora: Młodzież

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm w danym sektorze.


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” KA101

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty

 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” KA102
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności” KA116 [PDF – wersja poglądowa]

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter)

 • Wniosek eForm [EN] [PL]
 • Instrukcja wypełniania formularza wniosku [PL]

Konkurs wniosków 2016

Komunikaty

 • Komunikat dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Technical guidelines for completing application e-Forms [PDF]

Mobilność z krajami programu (KA103), konkurs 2016

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF]
 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Zasady alokacji i stawki [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność z krajami programu (KA103)
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]

Mobilność z krajami partnerskimi (KA107), konkurs 2016

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF]
 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Wysokość stawek – KA107 [PDF]
 • Informacja o regionach geograficznych i szacunkowym budżecie [PDF]
 • For partner countries HEIs planning to cooperate with Polish HEIs [PDF]
 • Do’s and Don’ts for Applicants [PDF]
 • Fragmenty Do’s and Don’ts w języku polskim [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
×Uwaga! KE poinformowała o błędzie, który niekiedy pojawia się w formularzu wniosku KA107- 2016. W poprawnie działającym formularzu dla każdego kraju partnerskiego wymienionego w tabelach w części D. wczytują się cztery pytania jakościowe. Jeśli formularz nie działa poprawnie, dla danego kraju pytania jakościowe nie wczytują się. W celu wyeliminowania błędu należy przy wybieraniu kraju w części D.1 (Activities’ Details) posługiwać się myszką wybierając kraj z menu rozwijalnego, a nie wpisywać nazwy z klawiatury. Dodatkowo zaleca się, aby przed złożeniem wniosku sprawdzić czy dla każdego zaplanowanego kraju pojawił się opis dla wszystkich  czterech pytań jakościowych (cz. F). Szczegółowy opis.

Akredytacja, konkurs 2016

Akredytacja dotyczy konsorcjów-wnioskodawców w działaniu KA103 i/lub KA107 nie posiadających certyfikatu konsorcjum, które zostało utworzone w celu realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego (wniosek składany równolegle z wnioskiem KA103 i/lub KA107):

 • Zasady konkursu wniosków (KA108) [PDF]
 • wniosek o certyfikat wniosek eForm „Akredytacja (KA108)” [ZIP]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty

 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji dorosłych” KA104

Pobierz pakiety dokumentów:

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Najbliższy termin składania wniosków: 4 października 2016 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla sektora: Młodzież

×Uwaga! Dotyczy wersji wniosku 3.06. Komisja Europejska poinformowała o błędzie we wniosku e-form Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne, który uniemożliwia złożenie wniosku. Więcej informacji w komunikacie.
×Uwaga! Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form Akcji 2 Partnerstwa strategiczne, które uniemożliwiają jego złożenie. Błędy dotyczą części „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”. Więcej informacji w komunikacie.

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2016 [PDF]

Projekty

×Uwaga! Dotyczy wersji wniosku 3.06. Komisja Europejska poinformowała o błędzie we wniosku e-form Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne, który uniemożliwia złożenie wniosku. Więcej informacji w komunikacie.
×Uwaga! Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form Akcji 2 Partnerstwa strategiczne, które uniemożliwiają jego złożenie. Błędy dotyczą części „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”. Więcej informacji w komunikacie.
×Uwaga! Prosimy o wybór właściwego formularza wniosku. W przypadku partnerstwa wyłącznie pomiędzy szkołami/przedszkolami należy obowiązkowo wypełnić wniosek KA219.

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – Akcja KA219

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA2) [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” – Akcja KA219 [ZIP – PL] [ZIP – EN]

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(dot. partnerstw strategicznych – współpraca między regionami i partnerstw strategicznych – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

×Uwaga! Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form 2016 KA201 Partnerstwa strategiczne Erasmus+ dotyczącym projektów współpracy między regionami. Więcej informacji w komunikacie – w j. polskim oraz j. angielskim.
 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA2) [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej” – Akcja KA201 [ZIP – PL] [ZIP – EN]

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2016 [PDF]
 • Technical guidelines for completing application e-Forms [PDF]
×Uwaga! Dotyczy wersji wniosku 3.06. Komisja Europejska poinformowała o błędzie we wniosku e-form Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne, który uniemożliwia złożenie wniosku. Więcej informacji w komunikacie.
×Uwaga! Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form Akcji 2 Partnerstwa strategiczne, które uniemożliwiają jego złożenie. Błędy dotyczą części „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”. Więcej informacji w komunikacie.

Projekty

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm KA2 [PDF]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych” [ZIP – PL] [ZIP – EN]

Pełnomocnictwa dla polskich organizacji posiadających organ prowadzący
(należy dołączyć do wniosku)

 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Technical guidelines for completing application e-Forms [PDF]
×Uwaga! Dotyczy wersji wniosku 3.06. Komisja Europejska poinformowała o błędzie we wniosku e-form Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne, który uniemożliwia złożenie wniosku. Więcej informacji w komunikacie.
×Uwaga! Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form Akcji 2 Partnerstwa strategiczne, które uniemożliwiają jego złożenie. Błędy dotyczą części „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”. Więcej informacji w komunikacie.

Projekty

 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Wskazówki do wypełniania wniosku eForm partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego [PDF]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego” [ZIP – PL] [ZIP – EN]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2016 [PDF]
×Uwaga! Dotyczy wersji wniosku 3.06. Komisja Europejska poinformowała o błędzie we wniosku e-form Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne, który uniemożliwia złożenie wniosku. Więcej informacji w komunikacie.
×Uwaga! Komisja Europejska poinformowała o błędach we wniosku e-form Akcji 2 Partnerstwa strategiczne, które uniemożliwiają jego złożenie. Błędy dotyczą części „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”. Więcej informacji w komunikacie.

Projekty

 • Wskazówki do wypełniania wniosku Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne [PDF]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [EN]
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” [ZIP – EN] [ZIP – PL]

Pełnomocnictwa dla polskich organizacji posiadających organ prowadzący
(należy dołączyć do wniosku)

 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]

Pobierz pakiety dokumentów:

 • Komunikaty [ZIP]
 • Wniosek, instrukcje i załączniki [ZIP]

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Najbliższy termin składania wniosków: 4 października 2016 r., godz. 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla sektora: Młodzież

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm.

Pobierz pakiety dokumentów:

 • Komunikaty [ZIP]
 • Wniosek, instrukcje i załączniki [ZIP]

Przejdź do archiwum wniosków.


Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback