Formularze wniosków 2018

Formularze wniosków obowiązujące w konkursie 2018, w zależności od akcji i sektora, mogą mieć formę pliku PDF (eForm) lub formularza online (web-eForm).

 • Wnioski PDF znajdują się poniżej, w punkcie Formularze wniosków. Wystarczy przejść do właściwej akcji i sektora, a następnie zapisać plik z wnioskiem na swoim komputerze.

UWAGA! Formularza nie należy otwierać bezpośrednio w przeglądarce. Przy wypełnianiu wniosków zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Adobe Reader, która jest dostępna tutaj: http://get.adobe.com/reader/, lub wersji poprzedzającej – Adobe Reader 2015.007 (15.7) i starszej.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm  (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Termin składania wniosków: 1 lutego 2018 r. (sektory Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja Dorosłych), 15 lutego 2018 r (sektor Młodzież)


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (KA101) [PDF] [ZIP]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” (KA102) [PDF] [ZIP]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności (KA116)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności” (KA116) [PDF] [ZIP]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych (VET Mobility Charter)

 • Zaproszenie do składania wniosków [PL] [EN]
 • Wniosek eForm [PL] [EN – wersja poglądowa]
 • Instrukcja wypełniania formularza wniosku [EN] [PL]
 • Zobowiązanie do zapewnienia jakości [EN]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Pełnomocnictwo prawnego przedstawiciela (zalecany wzór) [DOC]

Akredytacja „(KA108), konkurs 2018”;

Akredytacja dotyczy konsorcjów-wnioskodawców w działaniu KA103 i/lub KA107 nie posiadających certyfikatu konsorcjum ważnego w konkursie 2018 r., które zostało utworzone w celu realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego (wniosek składany równolegle z wnioskiem KA103 i/lub KA107).

UWAGA! KE zaleca, aby nowe konsorcjum, tj. nie posiadające akredytacji ważnej w roku 2018/19, zamierzające złożyć wniosek „Mobilność z krajami programu (KA103)” lub wniosek „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)” w konkursie 2018 r. w PIERWSZEJ kolejności złożyło wniosek o certyfikat – „Akredytacja (KA108)”, a w DRUGIEJ wniosek KA103 lub KA107. Termin składania wniosków upływa 1 lutego br. o godz. 12.00.

Mobilność z krajami programu (KA103), konkurs 2018

Mobilność z krajami partnerskimi (KA107), konkurs 2018

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF] – zostanie opublikowany po 1 lutego 2018 r.
 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Wysokość stawek – KA107 [PDF]
 • Informacja o regionach geograficznych i szacunkowym budżecie [PDF]
 • For partner countries HEIs planning to cooperate with Polish HEIs [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL] [EN]
 • Wniosek „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych (KA104)

 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum  [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków krajowego konsorcjum [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji dorosłych” (KA104) [ZIP] [PDF] 

{

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Akredytacja

 • Wniosek web eForm dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
 • Akredytacja organizacji wolontariatu młodzieżowego (KA110 – Accreditation of youth volunteering organisations)

Projekty Wymian Młodzieży i mobilności osób pracujących z młodzieżą (KA105)

Projekty Wolontariatu – dawniej EVS (KA125)

 • Formularze wniosków [PL] [EN]
 • Pełnomocnictwo (mandate) [EN]
 • Harmonogram działań [EN]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Najbliższy termin składania wniosków: 15 lutego 2018 r. (sektor Młodzież)

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018  [PDF]

Współpraca szkół – Akcja KA229

Dokumenty dodatkowe

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA229) [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF] (wersja z 16.02.2018)
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania wniosku (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

UWAGA!: Prosimy wybrać wniosek: Projekty Współpracy szkół (School Exchange Partnerships). Zmiana języka formularza w prawym górnym rogu.

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (dostępne w formularzu wniosku).

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(dot. partnerstw strategicznych – współpraca między regionami i partnerstw strategicznych – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku (zalecany wzór) [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate (zalecany wzór) [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania mandate (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej” (KA201) [PDF EN] [PDF PL]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018  [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm KA2 | [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Prosimy o upewnienie się, że pobrany przez Państwa formularz eForm jest przeznaczony dla wybranego przez Państwa sektora. W przypadku sektora kształcenie i szkolenia zawodowe formularz powinien mieć następujące oznaczenie: KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training (wersja angielska) lub KA202 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (wersja polska).
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych”[ZIP] [EN] [PL] [ZIP]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN] [PL – w przygotowaniu]

Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Zasady konkursu wniosków 2018 [PDF]
 • Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo prawnego przedstawiciela (zalecany wzór) [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego”[ZIP] [PL] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018  [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych” [ZIP-PL] [PL] [ZIP-EN] [EN]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [EN] [PL]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty:

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2018 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018  [PDF]

Dokumenty dodatkowe:

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF] | Dokument zostanie opublikowany wkrótce
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla organizacji polskiej, która jest partnerem w projekcie składanym do Polskiej Narodowej Agencji (nie koordynuje projektu), do podpisania mandate [DOC]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]

Wniosek wraz z załącznikami:

 • Wniosek Web form „Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży”
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]


Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Najbliższy termin składania wniosków: 15 lutego 2018 r. (sektor Młodzież)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku Web Form.

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]

Projekty dialogu między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę (KA347)

 • Pełnomocnictwo (mandate) [PL] [EN]
 • Instrukcja wypełniania wniosku Web Form [EN] [PL]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Harmonogram działań [PL] [EN]

Formularz Web Form [online]


Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):

Zapisz